• Danish
  • English

Seneste nyheder

Det skal du huske, inden du køber robotten (del 3)

09-05-2014
En opkvalificering og robotteknologisk udvidelse af virksomheden handler ikke kun om at købe og installere en robot. En række forskellige faktorer i og uden for virksomheden spiller ind, hvis implementeringen af robotteknologi skal give det resultat, som gør forskellen i såvel supply chain, på bundlinjen og på konkurrenceevnen

Innovationsnetværket RoboCluster har de sidste to måneder løfte sløret for en række gode anbefalinger til, hvordan du som virksomhed kommer bedst og mest succesfuldt igennem implementeringen af robotteknologi. I denne måned kan du læse gode råd fra Teknologisk Institut.

5 gode råd

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution, som udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv - herunder også viden omkring robotteknologi og automation. Teknologisk Institut - robotteknologi har gennem de sidste 10-12 år gennemført en lang række robotteknologiske forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med forskere, udviklere og private virksomheder. Projekter, som alle har givet en stor erfaring og viden omkring, hvordan man som virksomhed henter værdi ved at implementere robotteknologi og automation.

På spørgsmålet omkring, hvordan man som virksomhed opnår den største værdi ved at implementere robotteknologi og automation i sin supply chain, betoner Søren Peter Johansen, der er faglig leder hos Teknologisk Institut - robotteknologi, at et særligt fokus på ikke at tage for store innovative skridt af gangen er vigtigt.

Virksomhedens modenhed til robotteknologi og automation skal udvikles gradvist, og denne udvikling tager som al anden udvikling tid. Anbefalingen er derfor, at virksomheder, der ønsker at anvende avanceret teknologi, sætter et høj ambitionsniveau på lang sigt og herunder mange små opnåelige mål - tager små skridt af gangen. Samtidig vil det ifølge Søren Peter Johansen hjælpe virksomheden, hvis den køber sig til den fornødne viden, eventuelt ved at ansætte medarbejdere, som har været igennem den robotteknologiske rejse hos andre virksomheder.

Herudover følger Søren Peter Johansen op på rådene givet af både Bogense Plast og LT Automation. Han pointerer, at det er yderst fornuftigt at tænke hele supply chain med i sin robotteknologiske strategi. Ved at udvikle sin virksomheds leverandører og kunder imod den planlagte anvendelse af robotteknologi og automation kan man forenkle processer og formindske omkostninger for alle parter i værdikæden. Et godt eksempel er at betale underleverandører for at placere fx komponenter struktureret i kasser eller paller. Herved slipper virksomheden for selv at skulle samle komponenterne op af en rodekasse - hvilket robotteknologisk set er både meget dyrt at gøre og ikke i sig selv værdiskabende. Hos underleverandørerne er processen derimod relativ billig, da komponenterne typisk er adskilte og velorienteret, inden de kastes ned i en rodekasse.

Teknologisk Institut har med Søren Peter Johansen i spidsen oplistet fem punkter, som med udgangspunkt i instituttets erfaringer fra en lang række automations- og robotprojekter er de vigtigste at huske, når man som virksomhed skal have hul på implementeringen af automations- og robotteknologi.

1) Viden

Viden er første skridt til succesfuld implementering af robotteknologi og automation. Uden den rette viden begår man som virksomhed sandsynligvis de samme fejl, som mange andre virksomheder har begået gennem tiden. Med den rette viden får man derimod optimalt udbytte af at investere i robotteknologi og automation. Viden opnås bl.a. ved at 1) indgå i netværk med lignede virksomheder, 2) ansætte/leje/udveksle personer, der har teknisk og ledelsesmæssig erfaring/viden omkring robotteknologi og automation fra andre virksomheder, 3) rekruttere personer med den nødvendige viden til bestyrelsen.

2) Strategi

Automatiser i etaper. Stigende sværhedsgrad og kompleksitet i de anvendte teknologier giver organisationen (ledelse, produktion, salg, udvikling) samt leverandørerne mulighed for trinvist at udvikle sig til at håndtere udviklingsprojekter og automatisk produktion. Start evt. med en lille automations- eller robotløsning, og betragt investeringen, som en investering i at modne hele organisationen - lige fra produktionsgulvet til bestyrelsen. Vær samtidig klar til at sætte automatiseringstempoet ned og droppe enkeltprojekter, hvis det skaber uro i organisationen.

3) Valget af leverandør

Vælg en leverandør, som har mange erfaringer med den type proces, som skal automatiseres. Suppler evt. med en rådgiver. Spørg ind til erfaringer med lignede løsninger, og snak evt. med leverandørens kunder for at skabe overblik over styrker og svagheder. Vælg virksomhedens leverandør ud fra dette - og ikke kun ud fra prisen.

4) Sikkerhed

Uhensigtsmæssige investeringer er en dårlig forretning for alle typer virksomheder. Minimer derfor risikoen for at implementere en dårlig robotløsning ved at starte med et eller flere udvalgte forprojekter. Det giver både ny og kostbar viden og er med til at demonstrere svære elementer og delløsninger i den givne proces. Samtidig skal man på baggrund af resultatet fra forprojekterne være klar til at droppe sine implementeringsprojekter - fx hvis det viser sig for vanskeligt at automatisere en given proces på det givne tidspunkt.

5) Inddragelse

Inddrag tidligt de medarbejdere, som på forhånd kender den manuelle proces, som ønskes automatiseret, og som skal arbejde med den automatiske løsning fremover. En sådan tilgang vil forhindre, at der skabes modarbejdere i organisationen, som vil kunne "ødelægge" selv den bedste og mest velfungerende robotløsning. Samtidig sikrer konstruktiv inddragelse, at medarbejderne bidrager med ægte ejerskab i automatiseringsprocessen.

Automation i Syd

Projektet Automation i Syd fokuserer på implementering af automation i Syddanske virksomheder og tilbyder virksomhedsbesøg, hvor de undersøger, hvordan den enkelte virksomhed bedst kan automatisere. Ønsker du at optimere din virksomhed med automation, så læs mere om Automation i Syd HER

Kontaktperson
Søren Peter JohansenSøren Peter Johansen

Faglig leder

Teknologisk Institut

T. +45 7220 2000

LOADEMAIL[spj]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere