• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fleksible automationssystemer skal hjælpe syddanske produktionsvirksomheder

19-01-2015
Ved hjælp af en undersøgelse samler Syddansk Universitet nu op på resultaterne for ”Automation i Syd”-projektet og identificerer de udfordringer, der på sigt skal arbejdes videre med for at genskabe produktionsvirksomhedernes styrke i Region Syddanmark.

Gennem en række gennemgribende tjek af syddanske virksomheders konkrete automationspotentialer har projektet "Automation i Syd" siden sommeren 2013 givet små- og mellemstore virksomheder et nyt syn på mulighederne for at optimere produktiviteten, sikre fortsat vækst og øge konkurrenceevnen ved brug af automatisering. Som en del af projektet har Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet besøgt en række virksomheder for at undersøge, hvilke udfordringer og barrierer virksomheder i regionen møder ved brug af automatisering. På den måde har de fået indsigt i, hvad der fremadrettet skal forskes i inden for automation.

Indtil videre har Syddansk Universitet foretaget interviews med 38 virksomheder, herunder slutbrugere, leverandører og konsulenter, og selvom der er stor diversitet i brancherne, er der nogle helt centrale pointer, der træder særligt frem.

Fleksible automationssystemer

Blandt undersøgelsens svar er specielt manglen på fleksibilitet i automationssystemerne nævnt flere gange. Det gælder fleksibilitet blandt andet i forhold til materialetolerance, håndtering af forskellige produktstørrelser- og arter, men især håndtering af forskellige arbejdsopgaver. Grundet store variationer i arbejdsopgaver oplever virksomhederne ofte en udfordring i forhold til at kunne omprogrammere robotten til den specifikke opgave.

- Virksomhederne skal ringe til en specialist hver gang en ny funktion skal tilføjes, og det skal de selvfølgelig betale for. Det bliver derfor hurtigt dyrt, hvilket hindrer en fuld udnyttelse af mulighederne. Det skal derfor blive nemmere at programmere og omstille en robot til at nye arbejdsopgaver, lyder det fra Lars-Peter Ellekilde, lektor på Syddansk Universitet, som er partner i 'Automation i Syd'-projektet.

Lang anvendelsestid og kort tilbagebetalingstid

Undersøgelsen viser også, at der ofte er en udfordring i at få slutbrugere og leverandører til at mødes, når det kommer til pris og holdbarhed på de forskellige automationsløsninger. Automationssystemer er designet til at holde i mange år, hvilket betyder, at de er robuste og slidstærke og derfor også forholdsmæssigt dyre. Mange virksomheder er dog tilbageholdende med at investere i automationsløsninger, da de ikke tør løbe an på, hvor længe den enkelte produktionsproces skal køre. Som Lars-Peter Ellekilde udtaler,

-For at sikre sig en økonomisk gevinst, som kan retfærdiggøre den risiko, der er forbundet med investeringen i automationsløsninger, vil de fleste virksomheder gerne have investeringen tjent hjem hurtigt.

Han understreger samtidig, at virksomhederne heller ikke vil acceptere en løsning, der kun kan holde i tre år, da det netop er tiden efter, at den er tilbagebetalt, der giver dem en gevinst og derved gøre dem i stand til at konkurrere mod virksomheder fra lande med lavere lønninger.

I forlængelse af den risiko der er forbundet med investeringen, viser undersøgelsen også, at hastigheden på de forskellige automationssystemer godt kan opfattes som en barriere for virksomhederne. En traditionel robot er ofte langsommere end et menneske, og selvom den i modsætning til et menneske kan køre 24/7 og overtage opslidende arbejde, er cyklustider ofte bestemt af de øvrige dele af produktionen, som robotten også skal følge.

Virksomheder mister overblikket i travlheden

En sidste men meget central pointe, påvist i undersøgelsen, er, at virksomheder ofte oplever det som en udfordring at kunne skabe et overblik over mulighederne for at optimere.

- Mange virksomheder har så travlt med driften, at de ikke kan afsætte tid til at overveje mulighederne for automation. Der er altid noget andet, der kræver deres fokus, inden de når til en løsning, udtaler Lars-Peter Ellekilde.

SDUs undersøgelse viser altså, at der er nogle udfordringer, der fremadrettet skal sættes særligt fokus på, for at automation kan få det endelige gennembrud i Region Syddanmarks produktionsvirksomheder. Det er derfor håbet, at undersøgelsens resultater kan medvirke til at øge graden af automatisering og teknologianvendelse på virksomhedernes produktionslinjer.

Læs mere om Automation i Syd HER.

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere