• Danish
  • English

Seneste nyheder

Få automationstjek uden omkostninger

29-01-2014
Under projektet ”Automation i Syd” tilbyder Teknologisk Institut automationstjek til syddanske produktionsvirksomheder uden omkostninger. Tjekket sætter fokus på, hvor din virksomhed særligt kan optimere produktionen

20140129_automationSom et helt unikt tilbud kan syddanske produktionsvirksomheder nu modtage et Automationstjek foretaget af konsulenter fra Teknologisk Institut, finansieret under projektet "Automation i Syd"; et tjek, der normalt vil koste omkring 15.000 kr. Tjekket undersøger i hvilke sammenhænge, den enkelte virksomhed kan optimere produktionen ved hjælp af robot- og automatiseringsteknologi - og dermed bl.a. forbedre og understøtte deres konkurrenceevne.

- Automationstjekket er både for nybegyndere og erfarne, når det kommer til teknologi i produktionen. For der er altid noget, der kan forbedres, siger Karsten Thornø Ahrentsen, der er konsulent hos Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi, og fortsætter:

- Virksomheden, der deltager i et automationstjek, har typisk nogle problemstillinger, den på forhånd gerne vil have løsningsforslag til. Dem har vi derfor særligt fokus på til selve automationstjekket.

Automationstjekkets gang

Et automationstjek varer gennemsnitligt en halv dag og starter med en overordnet samtale omkring virksomheden, og hvad den særligt oplever af problemstillinger. Dernæst gennemgås produktionen ved en rundvisning, hvor konsulenten spørger ind til, hvad end der er relevant i den givne situation. Det kan fx være i forhold til hvor mange arbejdsopgaver, der kræver manuelt arbejde.

Ved gennemgangen noterer konsulenten processer og arbejdsgange, hvor automatisering og robotteknologi vil kunne give virksomheden nye og konkurrenceforbedrende produktionsmuligheder. Gennemgangen kan med fordel ske i kombination med et "Produktionsoptimeringstjek", der identificerer udviklings- og forbedringspotentialer omkring eksempelvis opstillingstider, operationstider, transporttider, gennemløbstider og lagermængder. Produktionsoptimeringstjekket er ligeledes en del af projektet "Automation i Syd".

- Lean og automatisering går nemlig hånd i hånd og leder til mere alsidige løsningsforslag for virksomheden, fortæller Karsten Thornø Ahrentsen.

Ovenstående leder ud i en liste over de umiddelbare indtryk, konsulenten har fået. Disse vil han afsluttende diskutere med virksomheden i henhold til, hvilke punkter denne finder mest relevante. Således kan konsulenten arbejde videre med de vigtigste punkter.

Rapport med fokus på automatiseringsmuligheder

De udvalgte indsatspunkter spiller efterfølgende en afgørende rolle i den besøgsrapport, som konsulenten udformer og sender til virksomheden.

Rapporten lister bl.a. en række udførlige løsningsforslag til produktionsforbedringer baseret på automations- og robotteknologi. Nogle løsningsforslag er så simple, at virksomheden selv kan afprøve dem. Andre vil virksomheden kunne diskutere med eksterne teknologileverandører.

Desuden sætter rapporten fokus på, hvor det giver mening for virksomheden at starte med indførelse af automationsteknologi for at opnå positive forandringer hurtigst muligt. Ligeledes vil der i rapporten typisk blive nævnt igangværende forsknings- og udviklingsprojekter, som virksomheden muligvis kan få glæde af.

Det praktiske

Midlerne til gennemførelse af gratis automationstjek for syddanske virksomheder er bevilget af Syddansk Vækstforum i projektet Automation i Syd. Udover Automation i Syd har Syddansk Vækstforum ligeledes bevilget midler til projekterne "SAFIR" og "AutoSyd" - projekter, der alle sætter fokus på automation og øget indførelse af robotteknologi i syddanske virksomheder.

Trænger din virksomhed også til et automationstjek, der kan blive det første skridt mod forbedringer af din konkurrencedygtighed? Kontakt Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi for en uforpligtende samtale om dine muligheder. Se kontaktdata herunder.

Kontaktperson
Karsten Thornø AhrentsenKarsten Thornø Ahrentsen

Konsulent

Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi

T. +45 7220 2439

LOADEMAIL[koa]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere