• Danish
  • English

Seneste nyheder

Landbrug: Vi skal turde tænke stort

10-03-2014
Udveksling af informationer mellem landbrugsmaskiner samt monitorering af produktionen, mens maskinerne arbejder i marken, bliver de nye teknologitrends i landbruget. Men vi skal turde satse og tænke stort, hvis vi i Danmark vil drive udviklingen

20140310_landbrugInnovationsnetværket RoboCluster har besøgt CLAAS Agrosystems, der beskæftiger sig specifikt med udvikling af højteknologiske løsninger til landbruget, for en snak om muligheder og behov for øget anvendelse af robotteknologi. Det kom der følgende interview med branch manager Jesper Vilander ud af.

Hvorfor har landbruget behov for robotteknologi?

Set i kontrast til fx fremstillingsindustrien har landbruget i dag et teknologiefterslæb. Hvis det indhentes gennem bl.a. investering i robotteknologier og intelligente sensorer, ligger en række nye muligheder åbne for landbruget. Samtidig tvinger strammere lovgivning den enkelte landmand til at finde nye arbejdsmetoder. Et godt eksempel er bekæmpelse af ukrudt, hvor robotteknologi og intelligente sensorer kan revolutionere dyrkningen og minimere brugen af sprøjtegifte. Men også økonomisk er der gevinster at hente. Nye og intelligente teknologier på og bag traktoren holder landmandens variable omkostninger til materialer og arbejdskraft nede. Og til sidst - set i et globalt perspektiv bliver der relativt færre landbrugsarealer til brødføde en stadigt voksende befolkning. Vi er nødt til at dyrke vores arealer mere intensivt, og vi skal have en højere kvalitet af afgrøderne. Med robotteknologien kan vi indhente den fornødne viden om planter og arealer, som gør det muligt at effektivere og kvalitetssikre dyrkningen.

På hvilke områder vil vi på kort sigt se mest robotteknologi i landbruget?

Det næste store bliver informationsbølgen. I 00´erne så vi et stort fokus på fx autostyring med GPS, men det er ved at nå et mætningspunkt. Fremtiden ligger i mine øjne på områder som informationsopsamling, sporbarhed, monitorering og dokumentation. At kunne opsamle, udveksle og reagere på informationer hentet fra marken, andre maskiner eller for den sags skyld ude i "skyen", tror jeg har et betydeligt potentiale. Et eksempel kunne være et opgør med traditionen om at have to bemandede maskiner til at køre efter hinanden. I stedet nøjes landmanden med én bemandet traktor og en robotstyret traktor, som er programmeret til at køre i præcist samme spor - blot få meter forskudt. På længere sigt er det ultimative skridt de førerløse maskiner. Ligeledes gør løbende indhentning af forskellige data fra marken det muligt at rykke landmandens kvalitetskontrol frem i processen. Herved kan han indhente informationer om afgrøderne under høsten og undgå fx at blande sunde og sygdomsramte afgrøder.

Hvordan vil landmanden og i sidste ende forbrugerne kunne mærke en øget brug af robotteknologi?

Set fra landmandens perspektiv mener jeg, at det samlede potentiale ligger i, at han kan binde hele sit produktionsapparat sammen til "én stor maskine" og derved opnå en række besparelser i hver enkelt arbejdsgang. Derudover får han her og nu konkret viden om sin produktion, hvilket er en forudsætning for at kunne automatisere. Han bliver med andre ord også mindre afhængig af de enkelte medarbejderes kompetencer, og han opnår en mere pålidelig og ensartet produktion. Set fra forbrugernes side er det oplagt, at der vil komme lavere priser direkte afledt af øget automatisering Herudover jeg vil formode, at der med bl.a. de nye og intelligente teknologier til fx ukrudtsbekæmpelse vil åbne sig et større marked for økologi på områder, som ikke tidligere har været rentabelt.

Hvor er de største udfordringer for større brug af robotteknologi i dansk og europæisk landbrug?

Kigger man på de nævnte områder, så er flere af robotteknologierne og dele af IT-infrastrukturen til stede - og de danske landmænd er også meget teknologiparate set i europæisk perspektiv. De danske udfordringer for en øget brug af disse teknologier er i langt højere grad, at vi i Danmark og også i store dele af Europa, ikke tør tænke stort nok, når vi skal til at satse på disse områder. Hvis vi fra fx fra dansk side valgte, at vi ville satse stort på IT og robotteknologi til landbruget, så er der nok ikke de helt store teknologiske forhindringer for at kunne lykkes med satsningen. Danmark har en unik konkurrencemæssig position med en lang tradition som foregangsland inden for landbruget, kombineret med at vi ligger internationalt i top som et af de mest IT-parate nationer globalt set. Mulighederne er til stede, men vi skal turde tænke stort.

Om CLAAS Agrosystems

CLAAS Agrosystems er et 100% ejet datterselskab af CLAAS koncernen og beskæftiger sig specifikt med udvikling af højteknologiske løsninger til landbruget. CLAAS Agrosystems har kontorer i Tyskland og Danmark.

Denne artikel er en del af Innovationsnetværket RoboClusters temapublikation "6 cases - på vej mod en robotteknologisk fremtid".

Kontaktperson
Morten ThrysøeMorten Thrysøe

Projektleder og kommunikationsansvarlig

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2498 4171

LOADEMAIL[morten.thrysoe]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere