• Danish
  • English

Seneste nyheder

OUH: Robotteknologi giver mere tid til diagnostik

25-04-2014
Robotteknologi på klinisk biokemisk afdeling åbner nye muligheder for håndtering af blodprøver. Teknologien baner vejen for mere stabile håndteringsrutiner og giver personalet tid til mere diagnostisk arbejde

20140425_OUH2Innovationsnetværket RoboCluster har besøgt Odense Universitetshospital til en snak om muligheder og behov for øget anvendelse af robotteknologi på Klinisk Biokemisk Afdeling. Det kom der følgende interview med projektleder Christian Maegaard ud af.

Hvilke primære udfordringer betyder, at OUH ønsker at anvende en højere grad af robotteknologi på Klinisk Biokemisk Afdeling?

På klinisk biokemisk afdeling flyttes og behandles der hver eneste dag mellem 4500 og 6500 blodprøver fra afdelinger på OUH og de praktiserende læger i oplandet - og tallet vokser med 7-10 pct. hvert år. Hospitalet har derfor et konstant øget behov for hele tiden at tænke i nye muligheder for, hvordan man både smartere og hurtigere kan håndtere det voksende antal blodprøver. Samtidig fylder manuelt arbejde med at udpakke og flytte blodprøveglas rundt mellem forskellige lokationer og analyseapparater i laboratoriet en stor del af personalets daglige arbejdstid. Det er tid, som går fra det egentlige arbejde med at analysere og konkludere på blodprøverne.

Hvorfor er robotteknologi det rigtige valg?

Robotteknologiens alternativ er mekaniske løsninger med fx en masse transportbånd, eller en direkte kobling til analyselinjerne via en såkaldt 'bulk loader'. Ulempen ved transportbånd er, at de fylder mange flere kvadratmeter end en robot eller bulk loader. Hospitalskvadratmetre er voldsomt dyre, og samtidig er det væsentligt mere kompliceret og også dyrere, hvis der skal ændres i opstilling og arbejdsflow. En" bulk loader" er en enhed der kan modtage blodprøver i bulk og bringe prøverne op på analysebåndet. Effektiviteten afhænger af, at man på båndet kan montere div. sensorer til måling og registrering af prøverne. En robotenhed fylder mindre end de kendte mekaniske løsninger, den er fleksibel over for forandringer og kan arbejde 3-dimensionelt. Det sidste element gør det muligt i modsætning til de to andre løsninger at ændre dens funktion i forhold til nye behov. Så der er meget, som taler for brugen af robotteknologi. Prismæssigt i indkøb, er der ikke den store forskel på de 3 løsninger. Der hvor robotten adskiller sig er i dens fleksibilitet evne til at påtage sig, nye opgaver og funktioner.

Hvordan kan robotteknologi skabe ny værdi for Klinisk Biokemisk Afdeling?

Jo mere der automatiseres, jo mindre "røres" der ved blodprøverne, og derved går gennemløbstiden ned. Det betyder, at man kan håndtere flere blodprøver pr. tidsenhed - og derved følge med stigningen i antallet af blodprøver. Det betyder så efterfølgende, at en robotløsning, der kan sortere op til 10.000 blodprøver i døgnet, uden at personalet behøver at røre ved prøverne, kan skabe en arbejdsdag med færre unødige og trivielle opgaver for personalet. Man kan på den måde udvikle et laboratorium med færre trivielle opgaver, hvor medarbejderne kan bruge deres konkrete specialviden i bl.a. diagnostiske sammenhænge - til gavn for patienterne. Sidst men ikke mindst, så kan robotter løse udfordringer på arbejdsmiljøområdet, ved f. eks. at mindske eller helt fjerne belastningen på medarbejderne omkring håndtering, åbning, tømning og forsendelse af rørpostpatroner.

Hvordan vil effekten af en øget brug af robotteknologi kunne ses hos borgerne?

Ved at indføre robotteknologi kan man opnå en mere ensartet proces i håndteringen af f.eks. blodprøver. Ved at fjerne den manuelle håndtering kan man minimere en masse potentielle fejlkilder, forbedre arbejdsmiljøet, og man vil - qua robotteknologiens enormt høje stabilitet - kunne styre processen i langt højere grad end det er muligt i dag. Set i kombination med medarbejdernes øgede tid til konkret analysearbejde betyder det, at hospitalet vil få et mere solidt grundlag at diagnosticere og samtidig også behandle patienterne på. Så indførelsen af robotteknologi og automatisering vil ikke kun have betydning for dagligdagen i laboratoriet, men kan også åbne nye perspektiver i en række kliniske rutiner, reaktionsmønstre og arbejdsopgaver, som ligger efter blodprøvehåndteringen og analysen af blodprøverne.

Om Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital, i daglig tale OUH, er blandt Nordens største hospitaler med et patientgrundlag på 1.2 mio. mennesker. Med sine 37 klinikker fordelt på 67 afsnit dækker hospitalet næsten alle specialer og leverer årligt mere end 1.1 mio. behandlinger. OUH har i samarbejde med Syddansk Universitet et omfattende forskningsprogram inden for lægevidenskab, teknologi og naturvidenskab.

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere