• Danish
  • English

RoboCluster er klar til en ny 4-årig bevillingsperiode

RoboCluster er klar til en ny 4-årig bevillingsperiode

20-08-2014
RoboCluster forstærker sin organisering for målrettet at arbejde for en ny bestyrelses vision om at gøre Danmark til foregangsland for innovativ anvendelse af robotteknologi

Innovationsnetværket RoboCluster påbegyndte 1. juli en ny 4-årig bevillingsperiode med 14 mio. kr. i 20131212_rcryggen fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Ved årsskiftet tiltrådte Tom Togsverd, underdirektør i Dansk Industri, som ny formand for bestyrelsen. Som mangeårig branchedirektør for DI-ITEK har Tom Togsverd et bredt kendskab til automationsbranchen, og er nu forankret i sekretariatet for DIs Produktivitetsindsats.
 
- Skal Danmark fortsat fungere som konkurrencestærkt produktionsland, skal vi - bl.a. ved at anvende nye teknologiske midler - gøre noget for at højne produktiviteten. En innovativ anvendelse af robotteknologi, automation og industriel IT er et afgørende bidrag hertil. RoboClusters klynge af udviklingsvirksomheder og institutioner vil i de kommende år blive udvidet og forstærket, og derved bidrage afgørende til produktivitetsindsatsen", udtaler Tom Togsverd.

Bestyrelsen er under den nye formand blevet udvidet med to repræsentanter fra DAu og DIRA for at sikre erhvervslivets stemme i RoboCluster. Ny er også brancheforeningen DS Håndsværk & Industri og FORCE Technology som repræsentanter for henholdsvis SMV'erne og GTS'erne.

Med de nye konsortiepartnere repræsenteres nu både store og små virksomheder, universiteter, brancheforeninger og GTS'er. Fra 1. juli består konsortiet af DAu, Designskolen Kolding, DI, DIRA, DS Håndværk & Industri, DTU, FORCE Technology, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut og Aalborg Universitet.


Et styrket sekretariat

Ud over det nye valg af formand og forstærkningen af konsortiet har sekretariatet fået tilført nye kræfter med ansættelsen af netværksleder, Mette Klausen. Hun skal lede et nyt sekretariat, der fremover også vil tælle en medarbejder fra Teknologisk Institut - dette for at skærpe sekretariatets kontakt til virksomhederne. Bjarke Nielsen, der indtil nu har ledet RoboCluster, fortsætter i en ny lederfunktion på Syddansk Universitet.

- Vores ambition er i højere grad at lade klyngevirksomhedernes stemmer blive en del af det strategiske arbejde. Vi vil stræbe efter at afvikle arrangementer og udviklingsinitiativer med størst mulig relevans for vores medlemmer og for det danske samfunds udfordringer ved også hele tiden at være opsøgende på nye udviklingsnetværk i ind- og udland og deres mulige befrugtning af vores virke, udtaler Mette Klausen.

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket tilbyder ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Et samarbejde med RoboCluster giver virksomheder og andre interessenter inden for robotteknologi, automation og industrielt IT mulighed for at få nye input til deres udfordringer med robotteknologi og automatisering og samtidig en mulighed for at komme tættere på det danske robotmiljø.

RoboCluster er organisatorisk forankret på Syddansk Universitet og har fysisk til huse i robotlaboratoriet, RoboLab, på Syddansk Universitet i Odense. RoboCluster er ét af i alt 22 innovationsnetværk støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Kontaktperson
Mette KlausenMette Klausen

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 6550 8211

LOADEMAIL[mette.klausen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere