• Danish
  • English

Robot skal sortere blodprøver på Nordsjællands Hospital

Robot skal sortere blodprøver på Nordsjællands Hospital

02-12-2014
Robotløsningen, som er udviklet i projektet Gibosort, sorterer og distribuerer automatisk alle blod- og mikrobiologiske prøver til det rette laboratorium, og automatiseringen øger dermed patientsikkerheden ved hurtigt og sikker håndtering

Automatisering af logistik, sortering og distribution giver mulighed for hurtigere diagnosticering og dermed behandling. Desuden elimineres menneskelige fejl, og hospitalernes ansatte får mulighed for at bruge deres tid på patientnære opgaver. De nye og optimerede arbejdsgange for hospitalets medarbejdere er en fremtrædende gevinst ved automatiseringen.

Gibosort gennemgår løbende test og bliver installeret på Nordsjællands Hospital i Hillerød for yderligere indsamling af viden. Hos projektejeren, Gibotech, forventer man, at anlægget står færdigt 30. april næste år.

- Vi er i forreste linje, også internationalt, når det drejer sig om innovative løsninger til håndtering og analyse af blodprøver i et moderne laboratorium. Den nye robotløsning reducerer muligheden for menneskelige fejl ved prøvehåndteringen, og det er med til at øge patientsikkerheden for brugerne af Nordsjællands Hospital, så vi ikke kun er et af verdens mest avancerede laboratorier - vi bliver også et af verdens mest patientsikre, lyder det fra Georg Söletormos, ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling ved Nordsjællands Hospital.

Relevant for nyt supersygehus

Samarbejdet omkring blodprøve-transportsystemet Tempus600 har givet nogle interessante muligheder i fremtidige hospitalsprojekter for alle projektets parter.

- Som ledende Bioanalytiker er det en stor tilfredsstillelse, at ledelsen på Nordsjællands Hospital har haft mod, fremsyn og ikke mindst nysgerrighed til at omfavne robotteknologien med økonomiske bevillinger. Det giver os ikke bare muligheden for at afprøve teknologien her og nu. Det giver et teknologisk forspring, når vi i 2020 skal rykke ud på det nye supersygehus. De erfaringer, vi tilegner os nu, bliver en uvurderlig basis for udviklingen af vores laboratorium med den nyeste teknologi, udtaler Evy Ottesen, ledende Bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Gibosort-projektet er et OPI-projekt (Offentlig-Privat-Innovations projekt), og samarbejdet mellem Nordsjællands Hospital og Gibosort, har gjort det muligt at undersøge muligheder der er væsentlige lige nu, men også fremtidige løsninger, der er relevante for supersygehuset, 'Nyt Hospital Nordsjælland'.

- Denne løsning er skalerbar i forhold til hospitalets behov, og imødeser det stigende behov for prøve-håndtering. Vi skal tænke smartness ind i vore løsninger og sikre en hurtig og præcis håndtering af blodprøver med brug af færrest mulige menneskelige ressourcer, udtaler Henrik Anker, Administrerende direktør for Gibotech A/S, der er projektholder for projektet.

Projektet er støttet af Markedsmodningsfonden, der har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport - særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer.

Kontaktperson
Julie Thygesen RydahlJulie Thygesen Rydahl

Marketing- og kommunikationsansvarlig

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2498 4100

LOADEMAIL[jry]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere