• Danish
  • English

Robotløsning til flere millioner blodprøver

Pressemeddelelse: Robotløsning til flere millioner blodprøver - unik opfindelse præsenteres 27. november

24-11-2014
'Den Intelligente Forsendelseskasse' er en ny opfindelse, som skal effektivisere arbejdsgange på blandt andet hospitalslaboratorier. En nordjysk udviklet robot er en del af den nye opfindelse, som præsenteres for offentligheden på Aalborg UH Syd den 27. november

Mindsker risiko for fejl og øger kvaliteten af diagnoser

Formålet med kassen er at øge sporbarheden og effektiviteten og kvaliteten af diagnoser. Den intelligente Forsendelseskasse består af 3 elementer:

  1. En kasse, som er egnet til automatisk håndtering af blodprøver under transport. Kassen kan gennem et internt system spores samt selv registrere og dokumentere sit indhold. Kassen monitorerer udefra kommende påvirkninger, blandt andet temperaturen, som kan få indflydelse på prøvens resultat.
  2. Robotautomatisering til modtagelse, udpakning og sortering af prøver på laboratoriet.
  3. Et intelligent sporbarheds-IT-system, som sikrer sporbarhed af prøver fra udtagning hos den praktiserende læge til analyse på regionens biokemiske laboratorium.

Får betydning for både patienter og arbejdsmiljø

- Vi mener, at en implementering af Den Intelligente Forsendelseskasse i laboratoriet, vil betyde en besparelse på 6-8 mandetimer dagligt. Den vil give os bedre og hurtigere analyseresultater, ligesom vi vil få et bedre arbejdsmiljø ved, at laboratoriearbejdet bliver mindre monotont, og personalet vil kunne få bedre tid til at fokusere på analysearbejdet, siger ledende overlæge Annebirthe Bo Hansen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Her går man i gang med at prøve Den intelligente Forsendelseskasse til næste år og for alvor at tage den i brug i 2016.

Kassen er udviklet til at håndtere prøver fra almen praksis. Alene på Aalborg Universitetshospital drejer det sig årligt om godt 1 million prøveglas fra almen praksis hvert år og tallet er stigende.

- Vi ser meget frem til at tage den i brug - både for personalet skyld - og ikke mindst patienternes. Den Intelligente Forsendelseskasse vil give et hurtigere og mere præcist svar på patienternes prøver, og det vil hjælpe lægerne til at stille hurtigere og bedre diagnoser, siger lægefaglig direktør Morten Noreng.

Udviklet i tæt offentligt-privat samarbejde

- Den Intelligente Forsendelseskasse er udviklet gennem et samarbejde mellem Region Nordjylland, Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital, laboratorieafdelinger på Aalborg og Odense Universitetshospitaler, Syddansk Universitet, Innovationsnetværket RoboCluster og virksomhederne Intelligent Systems A/S, LH Automation A/S og Farusa Emballage A/S.

På Aalborg Universitetshospital og i Region Nordjylland glæder man sig over det vellykkede samarbejde mellem de offentlige parter og det private erhvervsliv om projektet.

- Den Intelligente Forsendelseskasse er et skoleeksempel på et offentligt/privat samarbejde om innovation, som giver værdi for alle parter. Sygehusene i Region Nordjylland får en optimeret løsning til håndtering af prøvemateriale, mens de involverede virksomheder får adgang til knowhow, viden og et forretningsområde i stor vækst, siger Dorte Stigaard, direktør for blandt andet Regional Udvikling, IT og Innovation i Region Nordjylland.

Samarbejde på sundhedsområdet giver vækstmuligheder

De involverede virksomheder har haft fået øje på mulighederne inden for sundhedsområdet og allerede nu oplevet nye markedsmuligheder og interesse fra andre lande. Det opleves hos blandt andet Intelligent Systems A/S, Hadsund, der blandt andet har stået for den tekniske projektledelse og udviklingen af softwaren til blandt andet temperaturovervågning, sporbarheds- og prøvekøringssystemet.

- Projektet har givet os en unik viden omkring logistik, automatiseringsmuligheder og behovet for teknologi til sporbarhed og overvågning inden for sundhedsområdet. Projektet har betydet, at vi i dag hører til blandt dem, der har den største viden på dette område, fortæller direktør Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S. Den Intelligente Forsendelseskasse vil blive demonstreret i forbindelse med afslutningskonferencen for projektet.

Konferencen finder sted den 27. november 2014, kl. 9.30-14.45 på Aalborg Universitetshospital, Medicinerhusets Auditorium, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg. Foruden projektets samarbejdspartnere vil blandt andre regionsrådsformand Ulla Astman, Region Nordjylland og lægefaglig direktør Morten Noreng, Aalborg Universitetshospital være til stede. Den Intelligente Forsendelseskasse bliver stillet op i Forhallen (i Højhuset).

Læs mere om Den Intelligente Forsendelseskasse HER.
Se programmet for konferencen HER.
Se film med prototupen HER.

 

 

Kontaktperson
Niki Nicolas GrigoriouNiki Nicolas Grigoriou

Direktør

Intelligent Systems A/S

+45 2045 6039

LOADEMAIL[nng]DOMAIN[intelligentsystems.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere