• Danish
  • English

Seneste nyheder

To køreplaner for industriens intelligente fremtid

23-01-2014
De to roadmap-projekter Road4FAME og Pathfinder under EU-initiativet I4MS har siden sommer sat fokus på det europæiske behov for ny teknologi i fremstillingsindustrien. Begge projekter vil bane vejen for yderligere udvikling og anvendelse intelligent industriel IT

I4MS er fællesbetegnelsen for en række europæiske projekter, der overordnet arbejder for at forbedre den europæiske fremstillingsindustris effektivitet og konkurrenceevne. Blandt initiativets projekter hører også to roadmap-projekter (anbefalet køreplan) Road4FAME og Pathfinder, der arbejder for at udpege vejen for industrielle fremstillingsmetoder i morgendagens Europa.

Herunder finder du en kort beskrivelse af de to projekter. Læs meget mere på projekternes egne hjemmesider, som du finder link til under hvert afsnit.

Road4FAME - Køreplan for industriel IKT

20140123_road 4fameProjektet Road4FAME tager udgangspunkt i, at potentialet for innovations- og kommunikationsteknologier langt fra er udnyttet i europæiske fremstillingsvirksomheder. Dét er til trods for at en øget anvendelse tilfører virksomhederne både mere konkurrence- og levedygtighed.

Road4FAME udvikler derfor i projektet et overordnet road map, som skal identificere fremtidige forsknings, udviklings- og innovationsområder inden for industriel IKT (informations- og kommunikationsteknologi). Det færdige roadmap vil særligt fokusere på mulighederne bag ny IKT-arkitektur og fx online tjenester, som kan sætte yderligere skub i bl.a. anvendelsen af fleksible fremstillingsprocesser og øget kommunikation på tværs af IKT-systemer og -processer (interoperationalitet).

I denne proces vil Road4FAME identificere og prioritere fremstillingsindustriens egne behov og krav på området - samt vurdere nye koncepters anvendelighed.

Samlet set er det projektets mål at komme med en række anbefalinger til, hvordan vi i Europa fremadrettet og med bedst resultat prioriterer vores forskning på området, samt hvordan de europæiske fremstillingsvirksomheder og IKT-leverandører til industrien med størst udbytte sætter gang i deres egen innovative anvendelse og udvikling af IKT.

Læs meget mere om Road4FAME på www.road4fame.eu

Pathfinder - Køreplan for industriel simulering20140123_roadmap

Pathfinder sætter særligt fokus på mulighederne på området for simulerings- og forecasting teknologier til fremstillingsindustrien. Gennem beskrivelser af eksisterende teknologier på området - samt graden af udbredelse - udvikler Pathfinder en vejledende køreplan (road map) for, hvor forskning, udvikling og innovation i de nævnte teknologier vil kunne puste yderligere liv i den europæiske fremstillingsindustris konkurrencedygtighed med lande uden for Europas grænser.

Projektgruppen bag Pathfinder mødtes i slutningen af 2013 for at lægge sidste hånd på visionen for det fremtidige road map.

Læs meget mere om Pathfinder og projektgruppens arbejde på www.pathfinderproject.eu

Kontaktperson
Morten ThrysøeMorten Thrysøe

Projektleder og kommunikationsansvarlig

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2498 4171

LOADEMAIL[morten.thrysoe]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere