• Danish
  • English

Seneste nyheder

Velfærdsteknologi skaber værdi hos borgeren

19-06-2014
Til RoboBusiness Europe var velfærdsteknologi et af de større emner på dagsordenen. Det er et område, hvor etiske aspekter bør fylde meget, men gennem velfærdsteknologi kan man også skabe værdi, bl.a. ved at danne grundlag for mere interaktion med borgere

I sundhedssektoren står man over for en række udfordringer. Man har for få ressourcer - økonomiske, praktiske som menneskelige - og det går ud over patienterne. Derfor må man tænke i alternative løsninger, og her er robotteknologi en mulighed. Men samtidig må man også tænke på, hvordan teknologien påvirker de services, der skal leveres.

"Man må tænke i mennesker," siger Søren Aggestrup, leder af Sønderborg Hospital, til RoboBusiness Europe.

Han fortæller videre, hvordan man kan spare penge ved brug af telemedicin, fordi patienter kan indlægges hjemme, men være i kontakt med hospitalets personale og få foretaget diverse målinger gennem robotteknologiske løsninger. Udfordringen ligger ofte hos lægerne frem for hos patienterne, fordi lægerne tvivler på, om telemedicin er sikkert, muligt m.v., og her er det op til lægerne at vurdere, om telemedicin er en passende løsning i den givne situation.

Mere interaktion med borgere

Søren Aggestrup kommer ligeledes ind på, hvordan man kan benytte mobile robotter med kamera til at køre rundt på hospitalet, hvorigennem personalet kan tale med patienterne, og derved spare ressourcer, der i stedet kan bruges på andre områder.

Lignende robotløsninger kan benyttes af hjemmehjælpere. Artur Serrano, forsker hos the department of clinical medicin, the Artic University of Norway, sætter fokus på, at vi har et aldersproblem i samfundet, fordi der bliver flere og flere ældre, vi skal tage os af. Det kan man lettere gøre, hvis hjemmehjælperen ikke skal møde fysisk op i alle hjem.

"Der er en bekymring for, at robotter erstatter 'de varme hænder', men der er jo netop ikke nok varme hænder, så i virkeligheden kan robotteknologien skabe mere interaktion mellem borger og hjemmehjælper, end der er i forvejen," siger Artur Serrano.

Robotter gør borgere selvstændige

I nogle tilfælde kan velfærdsrobotten endda have fordele. Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef hos Aarhus Kommune, fortæller, at patienter ofte er gladere for robotter og giver et eksempel på en pige, der ikke selv er i stand til at spise, men som foretrækker at blive fodret af en robot frem for af et menneske, fordi hun ved robotten selv styrer, hvor store bidderne skal være, og det derfor er lettere for hende at sluge maden.

Robotter kan altså hjælpe til at selvstændiggøre borgere og herigennem skabe værdi for den enkelte.

RoboBusiness Europe 2016 i Odense

I 2016 kommer RoboBusiness Europe igen til Danmark, og denne gang afholdes det i Odenses Arena Fyn. Målet er, at 1.000 deltagere og 100 virksomheder finder vej til Odense, som fremover vil være fast base for den europæiske RoboBusiness konference. Læs mere om RoboBusiness Europe HER

Kontaktperson
Julie Thygesen RydahlJulie Thygesen Rydahl

Marketing and Communication Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2498 4100

LOADEMAIL[jry]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere