• Danish
  • English

Videbegærlig og netværksorienteret software-arkitekt

Videbegærlig og netværksorienteret software-arkitekt

21-11-2014
Som noget nyt udvælger Innovationsnetværket RoboCluster løbende samarbejdspartnere, der i særlig grad kan inspirere andre inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. I dette portræt møder vi Niki Nicolas Grigoriou fra den nordjyske virksomhed Intelligent Systems, der igennem flere år har været en del af Innovationsnetværket RoboCluster og deltaget i forskellige aktiviteter i forbindelse med netværket

For nogle uger siden fik Niki pludselig et uventet brev ind ad døren - Intelligent Systems var blevet valgt 20141120_Niki_Grigoriousom én af Børsens gazelle virksomheder i 2014. - Det var ikke et mål, vi i virksomhedsledelsen havde talt om, men det var da en god overraskelse for alle medarbejdere. Det er kun godt at andre også kan se, at vi er en virksomhed i vækst, lyder det fra Niki med det græskklingende Grigoriou til efternavn. Niki er softwarearkitekt og CEO i Intelligent Systems. Hans kalender er ofte helt fyldt og vidner om mange projektmøder og rejser rundt til projektpartnere og kunder i både Danmark og ude i verden.

Virksomhedens kernområder er software-løsninger til industriel automatisering og logistik, men virksomheden beskæftiger sig også med energi- og sundhedsteknologi. Niki har derfor arbejdet med alt fra bagagebånd i lufthavne, fødevareprocessering, lagerstyring og distribution i større supermarkedskæder til automatisering i tekstilbranchen.

Produktudvikling og medarbejdere som drivkraft

I 2006 grundlagde Niki Grigoriou sammen med Frank Sørensen virksomheden Intelligent Systems. I begyndelsen delte de ledelsen mellem sig, men har nu lavet en arbejdsfordeling, der afspejler deres interesser. Niki varetager nu jobbet som CEO og overordnet ansvarlig for virksomheden og fungerer samtidig som leder af salg- og produktudvikling. Nikis passion er at udvikle løsninger og afsøge nye markedspotentialer, som han finder frem til ved først og fremmest at se på kundernes behov og mulighederne for kommercialisering. - Det er så vigtigt at være tæt på kunderne - brugernes behov udgør drivkraften for virksomheden, lyder det fra Niki.

Mens vi taler sammen, er det tydeligt, at han virkelig gerne vil have mig til at forstå de tekniske detaljer bag virksomhedens forretningsområder, og han formår meget indlevende at åbne op for teknologien bag de intelligente el-net, de såkaldte Smart Grids'. Jeg forstår tydeligt, hvordan han kan motivere sine medarbejdere, som han selv betegner som virksomhedens største aktiv. - Hvis de ikke fungerer, fungerer virksomheden ikke, siger Niki.

Niki har lige fra starten deltaget i alle dele af forretningen. Helt indtil for en måned siden tog han selv vagter ved virksomhedens 24/7 supporttelefon, men har nu måttet sande, at han har for mange opgaver - og at han godt kan lægge ansvaret over på andre. Men der er nu stadig tid til at deltage i  medarbejderudviklingssamtaler med virksomhedens 13 medarbejdere. - Viden og kompetencer er virksomhedens væsentligste salgsvare, og desuden består en god forretning af både glade og tilfredse kunder og medarbejdere, lyder det fra Niki.

Flair for komplekse løsninger og nye markeder

At træde ind på et nyt markedsområde som eksempelvis sundhedsområdet er ikke noget, man bare lige gør. Det kom da også pludseligt ind fra siden ved idékonferencen 'Robotter til sundhedssektoren', som blev afholdt tilbage i 2009 af InnoHow, OUH og RoboCluster i Jens Galschiøts galleri i Odense. Konferencens formål var at afdække hvordan anvendelsen af robotteknologi kan være en del af løsningen på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor. Niki husker, hvordan han sad blandt over 100 deltagere, hvoraf 50 % kom fra sundhedssektoren, og 50 % kom fra industrien - og der blev udvekslet mange idéer:  - Idékonferencen var en total øjenåbner for mig. Én af de ting, der overraskede mig, var, at OUH havde ansat LEAN-konsulenter. Indtil da havde jeg opfattelsen af, at hospitalssektoren var 20-30 år bagud, men her kunne jeg se, at nogle havde taget skeen i den anden hånd. En kvinde sagde til mig: Kan man ikke lave blodprøvetransport ligesom bagagetransport i en lufthavn? Og det var jo fuldstændig vores boldgade! Jeg kunne se, at de kompetencer, vi har inden for industrien, er dem, der er brug for i sundhedssektoren. Den idékonference havde en virkelig stor påvirkning på mig og blev starten på de mange bække. Så stor ros til RoboCluster for øjenåbneren dér, lyder det fra Niki.

Intelligent Systems tog efterfølgende de kompetencer, virksomheden havde opbygget via opgaver inden for automatisering af logistik- og håndteringssystemer, og gjorde brug af dem inden for sundhedssektoren. Det er nu fem år og flere projekter siden. Niki har i mellemtiden deltaget i projekterne Intelligent Hospitalslogistik, Den Intelligente Forsendelseskasse og DEFU-STEPP (Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedure Pakning), hvor viden om kerneprocesser i sundhedssektoren er blevet opbygget. Det har ført til, at Niki og virksomheden nu har vundet udbuddet fra danske regioner om automatisering af sterilcentraler til danske sygehuse.

Men som Niki også nævner, har der selvfølgelig været udfordringer på vejen ind i dette nye marked. I samarbejde med andre nordjyske virksomheder lavede han i kølvandet på idékonferencen et teknologisk roadmap for at identificere de udfordringer, der ville være ved at gå ind i en for dem helt ny sektor. De fandt, blandt andet, frem til, at sundhedssektoren ikke er styret af behov, og at der i sundhedssektoren er en meget lang indkøringstid i forhold til nye teknologier. - I industrien har du nogle råvarer, som skal igennem en proces, før man når frem til et produkt; på sygehuset går processerne på kryds og tværs, og sporbarheden bliver derfor meget mere kompliceret, forklarer Niki. Trods udfordringer sad Niki i sidste ende sammen med en professor og en hospitalsdirektør, der var ovenud begejstrede for de potentialer, han beskrev, og det var grundlaget for beslutningen om at 'side steppe' ind på det sundhedsteknologiske marked.

Nysgerrighed og netværk skaber udvikling

Lige nu har Niki især fokus på afslutningen af projektet Den Intelligente Forsendelseskasse. Projektet omhandler udvikling af en intelligent logistikløsning til transport og udpakning af blodprøver fra praktiserende læger til laboratorier på hospitalet. Afslutningskonferencen løber af stablen den 27. november, hvor mere end 100 deltagere har meldt deres ankomst. Den store tilslutning til arrangementet skyldes det store potentiale for både større effektivitet, øget kvalitet og patientsikkerhed og bedre arbejdsmiljø på de biokemiske laboratorier, der her bliver præsenteret i den udviklede prototype. - Projektet har givet os en unik viden omkring logistik, automatiseringsmuligheder og behovet for teknologi til sporbarhed og overvågning inden for sundhedsområdet, og betyder at vi i dag hører til blandt dem, der har den største viden på dette område, lyder det fra Niki.

Udvikling er nøgleordet, når man ser på Nikis livs- og karriereforløb. Han søger konstant ny viden inden for nye områder og bidrager derfor i høj grad til de netværk, han indgår i som eksempelvis RoboCluster. Han har været med til at løfte Intelligent Systems fra at være underleverandør til at være en netværksvirksomhed, der i høj grad lever af de projektsamarbejder, der blandt andet skabes på basis af gode netværk.

Nikis baggrund

Niki er 44 år gammel og kommer oprindeligt fra Odense, men har nu boet i Hadsund ved Mariager Fjord i over 10 år med sin kone og deres to børn. Meget af hans tid går med at arbejde, fordi det er hans passion. I fritiden er der udover familien også plads til både fodbold, løb og musik.

Niki er uddannet bachelor i datalogi fra Aalborg Universitet. Inden havde han erhvervet sig både en datamatiker- og en erhvervssproglig uddannelse i engelsk og tysk. Så her ser man allerede en tendens til at brede sig ud over flere fagområder. Evnerne er siden hen blevet taget i brug hos blandt andre Dator A/S, FKI Logistex Dator-Crisplant A/S, TDC Services A/S, Capgemini Danmark A/S og nu hos Intelligent Systems A/S.

Den Intelligente Forsendelseskasse

Læs mere om projektet Den Intelligente Forsendelseskasse, som Innovationsnetværket RoboCluster også indgår i HER. /projekter/den-intelligente-forsendelseskasse.aspx. Projektets afslutningskonference afholdes d. 27. november i Aalborg. Se mere HER omkring program og tilmelding.

Kontaktperson
Julie Thygesen RydahlJulie Thygesen Rydahl

Marketing- og Kommunikationsansvarlig

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2498 4100

LOADEMAIL[jry]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere