• Danish
  • English

Affald bliver den materielle verdens grå guld

Affald bliver den materielle verdens grå guld

30-09-2015
Innovationsnetværket RoboCluster sætter fokus på et nyt teknologiområde til affaldssortering, fordi robot- og automationsteknologi kan spille en afgørende rolle for vores opfattelse af affald som ressource

Vi skal genanvende mange flere ressourcer i fremtiden, og det skaber et stort behov for bedre sortering af affald. Bedre sortering giver renere fraktioner, som er en forudsætning for at øge genanvendelsen. Der ligger her et stort markedspotentiale for danske teknologiudviklere i og med at robot- og automationsteknologi kan spille en afgørende rolle for vores opfattelse af affald som en ressource, der kan genbruges i nye produkter i stedet for blot at ende som en miljøbelastning på forbrændingsanlægget.

20150930_BaetsenVirksomheder, kommuner og et ministerie var samlet i Eindhoven fra den 26. - 28. august. Her havde Innovationsnetværket RoboCluster i samarbejde med DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald) og det hollandske robotnetværk RoboNED, lavet en netværkstur for at se på, hvordan vi med nye teknologier i fremtiden kan håndtere de store mængder af affald, der bliver produceret.

- Det er altid spændende at se, hvad andre kan og gør. I Eindhoven mødte vi alle de relevante aktører i værdikæden og fik konstateret, at vi i Danmark kan det samme, hvis nogen vil! For et par år siden dannede vi sammen med SDTI et datterselskab, RobotSort Aps, som efter mange tests nu er i fuld gang med at bygge det første rigtige robotsorteringsanlæg i Danmark. Dette anlæg vil være i produktion i 2016, og vi forventer os stor efterspørgsel efter sådanne anlæg i fremtiden, lyder det fra Poul Steffensen, direktør i Wamatech, der deltog i netværksturen til Eindhoven.

Inspiration fra hollandske first-movers

Holland er pioner inden for genanvendelse, og er langt fremme med intelligent håndtering af affald. Her ser affaldsbehandlerne sig selv som medudviklere af den teknologi, der skal være med til at bearbejde de store mængder affald. Så selv om teknologierne ikke er færdigudviklede, afprøver de dem allerede nu i et marked, som er svært at definere, blandt andet fordi priserne på de enkelte affaldskilder svinger meget.

Det så deltagerne på netværksturen blandt andet hos virksomheden Baetsen, der ligger i top fem inden for affaldsbehandling i Holland. Her har man valgt at indkøbe to robotter fra finske ZenRobotics i erkendelsen af, at nogle skal være medudviklere i fødslen af en ny tilpasset teknologi. De samarbejder og videndeler med ZenRobotics omkring brugen af teknologien ved sortering af flere forskellige slags affald.

Affaldsbehandling står højt på den politiske dagsorden i Holland, og derfor er teknologiudvikling, rammebetingelser og udviklingssamarbejder allerede godt på vej her. Hollandske virksomheder og brancheforeninger mødte derfor op til en matchmaking session og workshop på High Tech Campus, Phillips' tidligere højborg i Eindhoven, for at møde den dansk/norske delegation.

- Der er mange vigtige ressourcer i vores affald, som vi får størst nytte af, hvis vi sorterer affaldet i stedet for at brænde det af. For at gøre det så let som muligt for borgerne, kan en løsning være, at finsorteringen sker på automatiske sorteringsanlæg. Det vi så i Eindhoven var meget inspirerende, og med den fart, der er på den teknologiske udvikling, virker det sandsynligt, at avancerede robotter, sensorer og anden ny teknologi i nær fremtid vil kunne klare størstedelen af sorteringsarbejdet, udtaler Søren Freil, fuldmægtig i Miljøstyrelsen og deltager på netværksturen.

Nyt tech marked kræver samudvikling

I Danmark er efterspørgslen der allerede fra kommunerne, fordi de ved, at vi som foregangsland skal leve op til 2020 strategien om et 'Danmark uden affald'. Derfor skal der gøres noget nu på teknologisiden. Der skal etableres innovationssamarbejder mellem affaldsbehandlere, maskinbranchen og robotudviklere. Her skal alle aktører investere tid og penge i at samudvikle og møde det her samfundsbehov og nye tech marked. Den investering er det reelle brændstof og den eneste mulige vej til at opbygge frugtbare innovationssamarbejder i et nyt marked. Her vil Innovationsnetværket RoboCluster spille en rolle i at initiere de rigtige samarbejder.

Kontaktperson
Mette KlausenMette Klausen

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2244 4038

LOADEMAIL[mette.klausen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere