• Danish
  • English

Autonome søfartøjer har stort potentiale

Autonome søfartøjer har stort potentiale

25-06-2015
DTU har de seneste år arbejdet sammen med Søværnet omkring autonome søfartøjer, og ønsker nu at inddrage virksomhedspartnere i nyt forsknings- og udviklingsprojekt.

Når Søværnet træner til aktioner mod eksempelvis pirateri, benytter de sig af søfartøjer, der kan bevæge sig på havoverfalden med meget højhastighed, og som styres fra et nærtliggende skib eller fra land. Det kræver højt specialiseret personale at styre søfartøjerne, der skal navigere i et til tider meget barsk miljø. Der kan både være høje bølger, høj vindhastighed og pludselige forskydninger i terrænet.

20150625_DTU_SøværnetDe sidste 3 ½ år har Roberto Galeazzi, Mogens Blanke, Søren Hansen og fem master studerende fra Institut for Elektroteknologi på DTU arbejdet sammen med Søværnets Center for Våben om at udvikle teknologien bag et autonomt søfartøj, en ASV (Autonomous Surface Vehicle), til netop denne form for operationer. Samarbejdet startede tilbage i 2011 på en kommerciel platform, og man er nu nået så langt, at man vil involvere virksomheder i en videreudvikling af løsningen.

- Vi har arbejdet med en vandscooter som platform. Den er blevet testet ud fra forskellige parametre, og der er blevet ændret i styresystemet og tilføjet forskellige sensorer for at imødekomme de indvirkninger, som blandt andet vejrforhold har på platformen. På den måde sørger vi for, at den selv kan korrigere og holde sin position i det hårde miljø, lyder det fra Roberto Galeazzi, lektor ved Institut for Elektroteknologi på DTU. 

De foreløbige resultater af arbejdet er udviklingen af tre softwaremoduler, der giver platformen de grundlæggende evner til at kunne navigere autonomt. Softwaremodulerne består af et styresystem, der automatisk tilpasser sig forholdene (kaptajnen), et navigations- og kollisionsundvigende system (navigatøren) og et system, der kan detektere forhindringer (den vagthavende).

Der er indtil nu lavet vellykkede tests med platformen i Søværnets Center for Våbens faciliteter på Sjællands Odde, hvor de forskellige moduler er blevet valideret. Med integrationen af de tre systemer vil man få en fuldautomatisk ASV.

Se demo-video HER.  

Brede anvendelsesmuligheder

På sigt vil ASV'en kunne bruges til kystpatruljering, havnepatruljering, eftersøgnings- og redningsaktioner og udlægning og opsamling af sensorer til f.eks. undersøgelser af havmiljøet. Set i et større fremtidsperspektiv vil ASV'en kunne føre små fartøjer fra A til B, og det vil være oplagt at arbejde med deling af data, så flere ASV'er kan samarbejde.

Derfor vil DTU og Søværnet nu arbejde videre i et forsknings- og udviklingsprojekt med arbejdstitlen 'Resilient Collaborative Control of Autonomous Surface Vehicles in Uncertain Environments under Communication Constraints'. Planen er at søge om midler til et treårigt projekt i forlængelse af den viden og de teknologier, der er udviklet i de forløbne 3½ år.

- Målet med projektet er at udvikle nye overvågnings- og kontrolalgoritmer, der muliggør et stabilt samarbejde mellem flere ASV'er, mens de udfører opgaver i ukendte miljøer, hvor udveksling af oplysninger på nogle tidspunkter er begrænset eller helt umuligt. Det vil vi gøre ved at koble koncepter som fejltolerante operationer, distribueret sensor fusion og automatisk styring af samarbejdende enheder, fortæller Roberto Galeazzi.

Samarbejdspartnere søges

I første omgang ansøger DTU og Søværnet om midler hos Den Danske Maritime Fond, der har ansøgningsfrist den 21. august. Fonden finansierer projekter med mellem 1 - 3 mio. kr. Interesserede virksomheder er velkomne til at kontakte Roberto Galeazzi for en snak om perspektiverne i projektet og om eventuel deltagelse.
Relevante samarbejdspartnere er eksempelvis tjenesteudbydere til marineindustri, virksomheder der producerer innovativ sensorteknologi, virksomheder der er involverede i miljøovervågning, eller virksomheder der er interesserede i at udvikle kontrolløsninger til droner.

De teknologier, der vil blive videreudviklet i projektet har potentiale til også at kunne benyttes inden for droner til kommerciel anvendelse, da man også her arbejder med teknologi, der skal interagere i dynamiske miljøer, hvor mennesker bor eller arbejder.

Kontaktperson
Roberto GaleazziRoberto Galeazzi

Lektor

Institut for Elektroteknologi

+45 5058 0703

LOADEMAIL[rg]DOMAIN[elektro.dtu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere