• Danish
  • English

Droner og robotter skal løse kedelige, beskidte og farlige opgaver

Droner og robotter skal løse kedelige, beskidte og farlige opgaver

26-11-2015
Der er efterspørgsel efter droner og robotter til inspektionsopgaver. UAS Denmark og Innovationsnetværket RoboCluster satte derfor fokus på inspektion ved en stor konference i HCA Airport den 28. oktober.

Droner og robotter oplever en stærk20151126_inspektionskonference teknologisk udvikling, og vi kan i fremtiden bruge dem til mange forskellige inspektionsopgaver på landjorden og i luften. Opgaver der er både farlige, besværlige og beskidte og derfor omkostningstunge. Det var konklusionen ved UAS Denmark og RoboClusters konference 'Droner og robotter til inspektion - onshore og offshore', hvor udfordringer, muligheder og tendenser inden for brugen af droner og robotter til inspektion blev præsenteret for mere end 100 deltagere.

Mange forskellige opgaver til autonome robotter

Kjeld Jensen fra Syddansk Universitets (SDU) nye dronecenter, UAS SDU Center, gav på konferencen flere forskellige eksempler på, hvor man allerede i dag anvender drone- og robotteknologi til inspektion. Her nævnte han blandt andet droner til inspektion af tagskader og til brug ved brandbekæmpelse, hvor dronerne hurtigere kan være med til at give indsatslederen et overblik over situationen.

- Brugen af flyvende og landbaserede robotter til inspektionsopgaver vinder stadigt større indpas. Fremadrettet forventer vi, at fokus bliver på mere avancerede sensorer og en højere grad af autonomi, og på at inspektionen i stigende omfang vil involvere manipulation, så robotten for eksempel kan foretage reparationer i forbindelse med inspektionen, udtaler Kjeld Jensen, adjunkt ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU.

Til daglig arbejder Kjeld Jensen blandt andet med droner og robotter til præcisionslandbrug, landmåling og humanitær minerydning. Læs mere om UAS SDU Center HER.

Hjælp og sikkerhed til vindmølleoperatører

Oplægsholder på konferencen, Jesper Haaning fra Siemens Wind Power, fortalte om de mange opgaver, der er til droner og robotter i vindmølleindustrien i svært tilgængelige miljøer, hvor sikkerhedshensyn er et absolut must. Man bruger allerede droner og robotter til forskellige opgaver på vindmøller i dag, men Jesper Haaning ser flere muligheder for fremtiden.

- I princippet er alle former for opgaver, der er krævende i forhold til logistik, tilgængelighed og forbrug af tid og personale områder, hvor droner og robotter kan spille ind. Det kunne for eksempel være smart at bruge droner til at fragte værktøj eller en inspektionsrobot op til vores operatør i vindmøllen, udtaler Jesper Haaning, Head of Security, Crisis Management & Investigation ved Siemens Wind Power.

Ifølge Jesper Haaning er nogle af udfordringerne lige nu, at batterilevetiden er lav, og at dronerne ikke kan løfte tungere ting op i højderne. Når teknologierne er klar til det, vil der være flere opgaver til droner og robotter. De vil eksempelvis kunne rengøre og reparere vindmøllevinger, detektere og stramme løse skruer og reparere svejsninger på vindmøllerne.

Øjne og hænder til Danmarks elforsyningsanlæg

Konferencen bød også på et oplæg fra Lars Rasmussen fra Energinet.dk, som fortalte om, hvordan Ernerginet.dk de sidste år har lavet forsøg med at anvende droner og robotter til inspektion af det danske el- og højspændingsnet. Aktuelt var der behov for overblik og gode billeder af nogle skader på lederne af den 80-90 meter høje fjordkrydsning ved Limfjorden. Her fik Energinet.dk hjælp af droner fra virksomheden Heliscope.

- Dronerne gjorde, at vi fik et bedre overblik over skaderne fra starten. Billeder fra dronerne blev lagt direkte ud i skyen, hvor vi fik adgang til dem. Herefter kunne reparationen detailplanlægges på baggrund af billedmaterialet, udtaler Lars Rasmussen, senioringeniør ved Energinet.dk.

Lars Rasmussen ser et stort potentiale for droner og robotter til inspektionsopgaver af el- og højspændingsnettet. Det kan eksempelvis være sværme af droner, der inspicerer kortere strækninger af luftledninger efter fejl, eller droner med robotarme, der kan fæstne sprungne kordeller på ledere, der har skader efter lyn. Dog er der lige nu den udfordring, at man ikke må overflyve strækninger, der er uden for dronepilotens synsvidde, hvilket er med til at sætte en dæmper for udviklingen.

Inspektion forud for humanitære katastrofer

En af dagens sidste oplægsholdere havde en humanitær vinkel på brugen af droner. Claus Falsby Olsen fra International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies bliver ofte kontaktet af virksomheder, der vil sælge droner til brug i katastrofeområder, og havde en helt klar opfordring med til virksomhederne.

- I stedet for at tænke droner ind som en aktør i et kaotisk katastrofeområde, skal droner udvikles til brug i potentielle katastrofeområder - det vil sige inden katastrofen er sket. På den måde vil hjælpearbejderne få en bedre risikovurdering af, hvor der skal sættes ind, hvis katastrofen indtræffer, udtaler Claus Falsby Olsen Senior Advisor ved Disaster Response Technology and Innovation ved International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Derudover opfordrede han til, at udviklerne overvejer prisen på udstyret, fordi humanitære organisationer hellere vil bruge midler på den direkte hjælp til ofrene som eksempelvis mad, vand og medicin. Men der er masser af muligheder for at udvikle droneteknologi til humanitære formål. Det kan eksempelvis være til slumområder, hvor der ofte er stor risiko for brand.

Networking i lufthavnen

Ved konferencens afslutning var der ingen tvivl om, at der er et stort potentiale for droner og robotter, der kan løse kedelige, beskidte og farlige inspektionsopgaver. Men for at nå dertil skal lovgivning, virksomheder og universiteter gå hånd i hånd for at skabe de bedste rammebetingelser og innovationssamarbejder, så teknologierne kan blive foldet ud.

Udover nye faglige input fik deltagerne ved konferencen også mulighed for at netværke i udstillingsområdet, hvor forskellige droner og en suge-crawler-robot til inspektion af ikke-magnetiske overflader blev udstillet.

Til ære for konferencens deltagere blev der på landingsbanen i HCA Airport sendt en drone i vejret. Berlingske Business har lavet en video fra konferencen og opsendelsen af dronen, som kan ses HER.  

Se hele konferenceprogrammet HER

Kontaktperson
Mette KlausenMette Klausen

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2244 4038

LOADEMAIL[mette.klausen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere