• Danish
  • English

Intelligente fiksturer der passer på emnerne

Intelligente fiksturer der passer på emnerne

12-05-2015
Smarte fiksturer kan også øge produktivitet og konkurrenceevne hos europæiske fremstillingsvirksomheder

Intelligente fiksturer, der tilpasser sig de emner, de håndterer, er fokus for de 11 cases, der kører i EU-projektet INTEFIX. Casene arbejder blandt andet med, hvordan man gør fiksturer så intelligente, at de emner de håndterer, ikke lider overlast.20150512_INTEFIX

Én af casene omhandler fastspænding af tyndvæggede kurvede emner, og målet er her at udvikle et integreret intelligent fikstur og en sensor, der kan detektere tykkelsen af emnet for på den måde at undgå, at emnet ændrer form under bearbejdningen. Nogle af casens udfordringer er, at emnet ændrer form i området omkring vakuum suget, hvis spændkraften fra suget ikke er justeret ordentligt og antallet af - og anbringelsen af fastspændingspunkter og støttepunkter er begrænsede på grund af emnets ydre dimensioner. For at løse de udfordringer skal spændkraften kunne justeres i forhold til emnet.

Casen her tager udgangspunkt i konstruktionsdele til flyindustrien, men de udviklede og testede teknologier kan have interesse for flere forskellige domæner, hvor robotteknologi og automation indgår. Læs mere HER om den omtalte case. 

INTEFIX er støttet af Factories of the Future programmet under EU's 7. rammeprogram, og er en del af I4MS-initiativet (ICT Innovation for Manufacturing SMEs), som RoboCluster deltager i. Lige nu er flere forskellige eksperimenter i gang inden for de syv projekter, der er en del af I4MS-initiativet. Det overordnede mål for dem alle er at sparke gang i den europæiske innovation inden for IKT (informations- og kommunikationsteknologi) hos Europas små- og mellemstore virksomheder.

Læs mere om INTEFIX HER og om de mange eksperimenter i I4MS-initiativet HER.

Fiksturer er en vigtig del af produktionen, hvor også robotteknologi og automation indgår. Her placerer fiksturerne normalt emnet i forhold til værktøjet ud fra den forudsætning, at emnet ikke ændrer form. Men den høje præcision og den effektivitet, der i dag kræves i produktionen, leder til nye og vigtige krav til fiksturerne, som også skal tage højde for ændringer i emnets form, vibrationer og forspænding af emnet under bearbejdningen.

Kontaktperson
Marianne SandgaardMarianne Sandgaard

Netværkskoordinator

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2135 6274

LOADEMAIL[marianne.sandgaard]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere