• Danish
  • English

LASHARE skal bane vejen for laserbaseret udstyr i fremstillingsindustrien

LASHARE skal bane vejen for laserbaseret udstyr i fremstillingsindustrien

24-02-2015
EU-projektet LASHARE vil styrke den europæiske laserindustris konkurrenceevne ved at fremme teknologioverførsler inden for laserbaseret udstyr, og inviterer nu nye projektpartnere med ind i projektet

Projektet LASHARE (Laser Equipment Assessment for High Impact Innovation in the Manufacturing European industry), der kører i regi af EU's 7. rammeprogram, åbnede 1. februar et kald, hvor projektets konsortium inviterer nye projektpartnere ind i projektet, der omhandler laserbaseret udstyr. Det tyske forsknings- og udviklingsinstitut, Frauenhofer Institute for Laser Technology, står i spidsen for konsortiets 36 partnere, der tæller virksomheder fra industrien og seks af de mest fremtrædende forsknings- og udviklingscentre på området.

Det er planen at igangsætte 10-12 nye samarbejder, de såkaldte LEA'er (Laser-based Equipment Assessment), der fokuserer på innovativ anvendelse af laserbaseret materialeforarbejdning, og adresserer forbedringer i forhold til kvalitet, hastighed, fleksibilitet og ressourceeffektivitet.

Målet med LASHARE er at fremme innovative løsninger inden for laserbaseret udstyr. Løsningerne skal være testet på laboratorieniveau, og vil så i regi af LASHARE blive løftet fra en Technology Readiness Level på 3-4 op til et niveau op 7-8, så der ved afslutningen af samarbejdet er en robust prototype, der er så tæt på markedet som muligt. Hvert samarbejde vil bestå af en industriel slutbruger, en leverandør og ét af de seks forsknings- og udviklingscentre, der allerede indgår i konsortiet.

Både slutbrugere (små- og mellemstore virksomheder) og leverandører kan søge om en del af de i alt 1,7 mio. Euros til de samarbejder, der efter planen skal starte op i september 2015. Der kan i alt ansøges om 250.000 Euros til hvert samarbejde.

Slutbrugere er allerede i gang med at teste udstyr

Automatisering spiller en vigtig rolle i udviklingen og salget af laserbaseret udstyr, og det kan være svært at implementere laserbaseret udstyr på grund af de meget forskellige industrielle miljøer. Derfor koster implementeringen ind imellem mere end teknologien i sig selv. Det har man i LASHARE-projektet arbejdet med siden september 2013, hvor 14 samarbejder omkring laserbaseret udstyr er blevet igangsat og implementeret i midlertidige tests hos konsortiets slutbrugere.

LASHARE-projektet er en del af I4MS-initiativet (ICT for Manufacturing SMEs), der skal være med til at formidle resultaterne fra syv EU-projekter. Projekterne støtter alle op omkring IKT til små- og mellemstore fremstillingsvirksomheder inden for områder som High Performance Computing, laserteknologi og robotteknologi. Innovationsnetværket RoboCluster er partner i I4MS, og formidler derfor viden om intelligente systemer og sensorteknologier til netværkets deltagere og andre interesserede.

Vil du vide mere?

Der er ansøgningsfrist den 16. marts kl. 17.00 CET. Læs mere om LASHARE og ansøgningsprocessen HER.  Den 24. februar vil der blive afholdt et webinar, hvor der bliver mulighed for at høre mere om projektet og ansøgningsprocessen. Du kan tilmelde dig HER

Derudover kan du følge LASHARE via I4MS' Linkedin-gruppe. Der vil løbende blive lagt information ud om det åbne kald HER.

Kontaktperson
Marianne SandgaardMarianne Sandgaard

Netværkskoordinator

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2135 6274

LOADEMAIL[marianne.sandgaard]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere