• Danish
  • English

Nemmere adgang til værktøjer i skyen

Nemmere adgang til værktøjer i skyen

24-06-2015
Små- og mellemstore virksomheder med efterspørgsel på High-Performance Computing kan nu søge om deltagelse i EU-projektet CloudFlow, hvor der allerede nu kører mange spændende eksperimenter

Mange små- og mellemstore virksomheder må undvære de muligheder, der ligger i brugen af hightech software på grund af de høje omkostninger, der er forbundet med det. Formålet med EU-projektet CloudFlow (Computational Cloud Services and Workflows for Agile Engineering) er at lette adgangen til beregningstung produktudvikling og simuleringsværktøjer som f.eks. CAD, CAM, CAE, og gøre deres anvendelse mere overkommelig ved at tilbyde dem som tjenester fra en platform i skyen, hvor der også vil være mulighed for at kombinere dem i integrerede workflows. Virksomhederne vil herfra kunne benytte forskellige services til produktudvikling, og dermed øge deres konkurrenceevne.20150624_CloudFlow_2call

CloudFlow ønsker altså at bidrage til en bredere tilpasning af Cloud infrastrukturer og gøre dem til praktiske løsninger for især små- og mellemstore produktionsvirksomheder.

Åbent kald for nye deltagere

CloudFlow inviterer nu nye deltagere ind i projektet med det kald, der åbner den 30. juni. Her søger man nye innovative use cases, og hele syv eksperimenter (Application Experiments) vil i den forbindelse blive støttet. Især use cases, der omhandler udvikling/simulering af produkter og processer, og som adresserer faser i den virtuelle produktudvikling af mekatroniske systemer (som eksempelvis design, simulering, optimering og visualisering) og dækker workflows i hele værdikæden, har stor interesse.

Use casene skal være drevet af en slutbruger - helst en lille eller mindre fremstillingsvirksomhed - og hvert eksperiment skal have 1-4 partnere bestående af slutbrugere, software leverandører, udbydere af HPC- /Cloud-infrastruktur og forskningsinstitutioner.

Deadline for ansøgninger er den 30. september 2015. Eksperimenterne kommer til at køre fra den 1. januar til den 30. september 2016. Der vil i gennemsnit blive uddelt 30.000 - 90.000 Euros pr. eksperiment alt efter antallet af partnere.

Syv eksperimenter er allerede i gang

På baggrund af det første åbne kald i CloudFlow i 2014 er der allerede syv spændende eksperimenter i gang. Hvis du vil vide mere om eksperimenterne, kan du læse mere HER. Du kan finde yderligere information om CloudFlow og det åbne kald HER.

CloudFlow er støttet gennem det offentlige-private partnerskab Factories of the Future (FoF) under EU's 7. rammeprogram, og er en del af I4MS-initiativet (ICT Innovation for Manufacturing SMEs), som RoboCluster deltager i. Læs mere om I4MS HER.

Kontaktperson
Marianne SandgaardMarianne Sandgaard

Netværkskoordinator

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2135 6274

LOADEMAIL[marianne.sandgaard]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere