• Danish
  • English

Politisk opbakning til Danmark som produktionsland

Politisk opbakning til Danmark som produktionsland

24-03-2015
Intelligente samarbejdende robotter, Cloud-teknologi og digitalisering er bud på, hvad der kan være med til at løfte fremtidens produktion i Danmark. Sådan lød det på den internationale konference ’Shaping the strategy for tomorrow’s production’, hvor RoboCluster deltog

Beslutningstagere, virksomhedsledere og organisationer fra ind- og udland var den 27. februar samlet i Industriens Hus for at diskutere morgendagens produktion. Hovedarrangørerne, Erhvervs- og Vækstministeriet og Produktionspanelet, ønskede med konferencen at få input til, hvordan vi her i Danmark skaber attraktive rammer for produktionen. Innovationsnetværket RoboCluster var inviteret med til konferencen for at give sit input til fremtidens produktionsdagsorden, hvor robot- og automationsteknologi spiller en vigtig rolle.

- Konferencen er et klart signal om, at den danske regering nu bakker fuldt op om Danmark som produktionsland - ligesom den viste en bred opbakning til, at den vision er tæt forbundet med øget automatisering, øget brug af robotter og mere intelligente løsninger ude i virksomhederne, udtaler Tom Togsverd, bestyrelsesformand i Innovationsnetværket RoboCluster.

Et nyt produktionslandskab

Programmet bød på både danske og internationale oplægsholdere, som alle kom med deres bud på, hvad der kan være med til at finansiere fremtidens velfærd i Danmark. Blandt andre er Holland, Sverige og Tyskland godt på vej med ambitiøse initiativer, og efterlyste på dagen mere intelligente robotter, der kan udveksle information på tværs af arbejdsstationer og virksomheder for på den måde at udnytte fordelene ved det store Big Data boom.

Ved konferencen blev der også peget på behovene for opkvalificering af medarbejdere og tiltrækning af talenter, så Danmark kan mestre fremtidens udfordringer.

- Fra RoboClusters side er vi parate til at tage udfordringerne op - både til at videreudvikle vores robotsystemer til generation 4.0, men også til at bidrage til, at kompetencedagsordenen bliver håndteret ude omkring på erhvervsskolerne og på universiteterne, lyder det fra Tom Togsverd.

Øget indsats over for små- og mellemstore virksomheder

OECD løftede ved konferencen sløret for en helt ny rapport, der viser, at de store virksomheder er begyndt at være rigtig godt med nu efter finanskrisen, og at den primære indsats skal lægges hos de små- og mellemstore virksomheder, som skal fastholde og øge deres produktivitet.

- Vi skal gøre en indsats for at få overbevist de virksomheder, der endnu ikke har set lyset, til at komme i gang med robotter og automation. Ifølge CBS har vi kun realiseret en tredjedel af potentialet, så det kan kun gå for langsomt, tilføjer Tom Togsverd.

RoboCluster arbejder netop for at gøre Danmark til foregangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi og automation, og tilbyder forskellige innovationsydelser til både danske og udenlandske virksomheder og offentlige institutioner.

Læs mere om RoboClusters ydelser HER.

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 6550 4455

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere