• Danish
  • English

RealRobot er halvvejs – realtidsstyrede robotter til kødindustrien

RealRobot er halvvejs – realtidsstyrede robotter til kødindustrien

24-02-2015
Innovationskonsortiet RealRobot, der arbejder med konkrete løsningsmodeller for realtidsstyrede robotter til kødindustrien, har afholdt midtvejsseminar. På baggrund af seminaret har man nu valgt at arbejde med tre cases, der hver skal ende ud i en demonstrationsmodel

Den 26. juni 2014 afholdt Innovationskonsortiet RealRobot midtvejsseminar, hvor en række af konsortiets deltagere gav indlæg.

Torben Brandt Sørensen fra kyllingeslagteriet HKScan Denmark (tidligere Rose Poultry) fortalte om de udfordringer, som høje slagtehastigheder, hårdt arbejdsmiljø, høje rengøringskrav og myndighedskrav giver. På trods af en høj automatiseringsgrad har kyllingeslagterier fortsat mange ansatte, som arbejder i et barskt arbejdsmiljø. Det gælder eksempelvis ved ophængning af kyllingerne før slagtning.

IHFood er en af konsortiets teknologivirksomheder og Jacob Dilling-Hansen fortalte om nogle af virksomhedens løsninger baseret på billedanalyse til slagterier. IHFood's formål med at deltage i konsortiet er at få øget adgang til universiteternes forskning og at indgå i direkte dialog med slagterierne om deres fremtidige behov for automatisering.

Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) og DTU Elektro præsenterede de foreløbige resultater af universiteternes arbejde i konsortiet, herunder identifikation af de enkelte dyr i en kasse af bedøvede kyllinger og arbejdet med den nye standard for robotstyring ROS.

I starten af innovationskonsortiets bevillingsperiode lavede man en kortlægning og analyse af områder for automatisering på danske kyllinge- og svineslagterier, som potentielt kan løses af realtidsstyrede robotter. Eli V. Olsen fra DMRI ved Teknologisk Institut fortalte ved midtvejsseminaret om fremgangsmåden ved kortlægningen, og om hvordan konsortiet har prioriteret de enkelte områder.

Løsningsprincipper til håndtering af kyllinger og svin

Efter midtvejsseminaret har innovationskonsortiet valgt at arbejde videre med tre cases, der skal illustrere forskellige løsningsmodeller for realtidsstyrede robotter til slagterierne. Det er planen, at hver case skal resultere i en demonstrationsmodel, der ikke er en færdig løsning men som demonstrerer nogle løsningsprincipper. I forlængelse af arbejdet i innovationskonsortiet vil det være op til teknologivirksomhederne at indarbejde løsningsprincipperne i fremtidige applikationer.

Den første case handler om automatisering af ophængning af bedøvede kyllinger før slagtning. Ophængning af kyllinger er i dag manuel og meget mandskabskrævende. Samtidig er der tale om et fysisk hårdt arbejde med mange løft i støvfyldte rum. Automatisering af denne proces giver en række udfordringer herunder adskillelse og identifikation af de enkelte kyllinger, skånsom ophængning i slagtebøjler og en høj slagtehastighed.

I den anden case vil der blive arbejdet med automatisk ophængning af delstykker (kamme) fra svin på såkaldte 'juletræer'. Her er der også tale om ensidigt gentaget arbejde med tunge løft.

Den tredje case fokuserer primært på de robottekniske udfordringer ved at skulle gribe et objekt, som svinger og roterer usystematisk. Grise stikkes ved slagtning med en såkaldt rotastik kniv, som leder blodet fra grisen til en beholder. Grisen hænger på det tidspunkt i en kæde i det ene ben, og svinger og drejer i kæden. Automatisk udtrækning af rotastik kniven efter afblødning stiller derfor særlige krav til realtidsstyring af robotten. I casen bruger man ikke rigtige grise, men derimod en model, der illustrerer hvordan grisen med kniven svinger og drejer.

Demonstrationsmodeller fra de tre cases vil blive præsenteret på innovationskonsortiets afsluttende seminar i marts/april 2016.

Læs mere om projektet HER.

Kontaktperson
Chris Eric Claudi-MagnussenChris Eric Claudi-Magnussen

Senior projektleder

Danish Meat Research Institute v/Teknologisk Institut

+45 7220 2566

LOADEMAIL[ccm]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere