• Danish
  • English

Seminar om patienten i hjemmet blev et tilløbsstykke

Seminar om patienten i hjemmet blev et tilløbsstykke

25-03-2015
Sundhedspersonale, ældreråd og virksomheder fra hele Danmark var den 25. februar samlet for at høre om kliniske og teknologiske erfaringer fra de to projekter ’ACCESS’ og ’Hospital Hjemme’, der kører i regi af [email protected] Fokus var på, hvordan man sikrer kvalitet og gode standarder, når antallet af ældre er stigende i forhold til antallet af sengepladserne på landets hospitaler

Ifølge projektleder Conny Heidtmann fra Innovationsnetværket RoboCluster var der stor interesse for seminaret, der måtte flyttes til større lokaler, og fremmødet vidnede om en markant interesse for, hvordan sundhedssektoren kan levere samme behandling og kvalitet uden for hospitalerne.

Seminaret blev afholdt af Innovationsnetværket RoboCluster i regi af [email protected], der er Danmark største velfærdsteknologiske platform. RoboClusters rolle har været at matche behovene i sundhedssektoren med private virksomheder i de to projekter 'ACCESS' og 'Hospital Hjemme'.

Projekter med fokus på patientens liv uden for hospitalet

Projekterne blev på seminaret præsenteret af både de offentlige- og private projektdeltagere. 'ACCESS' er en koordineret akutindsats for seniorer i Sygehus Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner med deltagelse af virksomheden Systematic. 'Hospital Hjemme' er et samarbejde mellem Geriatrisk Afdeling på OUH og Odense kommune om at indlægge patienten i hjemmet med deltagelse af virksomhederne ANYgroup, Lindpro og Systematic.

- De erfaringer og værdifulde input som Systematic har fået med den teknologiske løsning gennem samarbejde og test i ACCESS-projektet, har vi videreudviklet på. Det betyder, at de tekniske udfordringer efterfølgende er løst, og at dele deraf skal anvendes i Hospital Hjemme, fortæller Claus Kjærgaard Andersen, Senior Architect i Systematic.

'ACCESS' har været tilknyttet [email protected], men er ikke udsprunget direkte derfra. 'Hospital Hjemme' er derimod skabt i [email protected], det vil sige, at det er startet fra bunden, og har fokus på udvikling af nye sundhedsteknologiske løsninger. Det faktum, sammenholdt med at teknologidelen fylder væsentlig mere i 'Hospital Hjemme' end i 'ACCESS', er baggrunden for nedenstående uddybning af 'Hospital Hjemme'.

Patienter skal indlægges i hjemmet

I 'Hospital Hjemme' anvendes en del teknologisk udstyr. Forskellige vitale værdier bliver målt hos patienten (puls, blodtryk, iltmætning mv.), og bliver så sendt trådløst til den elektroniske platform, som både sygehus og kommunalt ansatte har adgang til. Derudover anvendes sensor- og kamerateknologi som nødkald, og intelligente låsesystemer erstatter de gamle nøglebokse, så læger og sygeplejersker har nemmere adgang til patienten.

Formålet med de teknologiske tiltag i hjemmet er at øge sikkerhed og tryghed, når patienten bliver indlagt i hjemmet. Det er en form for ekstra sikkerhedsnet, hvor sensorerne, mellem de ellers hyppige besøg af hjemmeplejen, 'holder øje med', at patienten bevæger sig rundt på vanlig vis, og ikke er faldet eller lignende. Ved uregelmæssigheder enten i vitale værdier eller i adfærd, går der en alarm til sygeplejersken på et call-center, der er etableret på Geriatrisk Afdeling på OUH.

- Man skal således opfatte det teknologiske udstyr som sygeplejersken på en afdeling, der af og til ser ind til patienterne. Teknikken kommer ikke til at erstatte den direkte patientkontakt i form af face to face kommunikation eller 'varme hænder', lyder det fra Conny Heidtmann, projektleder i Innovationsnetværket RoboCluster.

Hospital Hjemme - hvorfor?

Der er flere positive elementer ved at indlægge patienterne i hjemmet. Patienterne har generelt en større tilfredshed ved hjemmeindlæggelser, hvor identitet og vaner bibeholdes. Desuden oplever de det som terapeutisk at være i eget hjem, hvor der er uforstyrret nattesøvn, ingen adskillelse fra ægtefællen, intet rygeforbud mv.

- Der er dagligt stuegang i hjemmet af en læge og en sygeplejerske fra Geriatrisk Afdeling, og de har det behandlingsmæssige ansvar. Det plejemæssige ansvar ligger derimod hos kommunen, lyder det fra Anette Tanderup, reservelæge og Ph.d.-studerende ved Geriatrisk Afdeling på OUH.

Indlæggelserne i hjemmet formodes også at nedsætte tilfældene af delir (en tilstand af forvirring) og funktionstab, som kan forekomme, når skrøbelige patienter bliver taget ud af deres daglige rutine og indlagt på en travl medicinsk afdeling, hvor der ofte er meget uro. Ikke mindst undgår patienterne de sygehuserhvervede infektioner som eksempelvis roskildesyge.

Det er planen, at 30 personer skal indlægges i eget hjem hen over en etårig periode, hvor man undersøger, hvad der kræves for at indlægge patienter i eget hjem - og om det overhovedet kan lade sig gøre.

Yderligere information

Læs mere om 'ACCESS' HER og HER.

Læs mere om 'Hospital Hjemme' HER.

Præsentationerne fra seminaret Patienten i Hjemmet den 25. februar findes HER.

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2058 5132

LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere