• Danish
  • English

Stå stærkere i kampen om Horizon 2020-midlerne

Stå stærkere i kampen om Horizon 2020-midlerne

24-02-2015
Den 2. februar satte Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut, i samarbejde med Innovationsnetværket RoboCluster, rammerne for et informationsmøde om Horizon 2020 med fokus på ICT-programmet og Robotics temaet. Der er hård kamp om midlerne, så dagens program bød på input til, hvordan man udarbejder den gode ansøgning

Der er brug for nye danske aktører, der vil søge EU-midler til forskning og udvikling igennem EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, og interessen var også stor ved arrangementet i Odense med omkring 45 deltagere.

Deltagerne fik her et godt indblik i, hvordan man skriver den gode EU-ansøgning ved Christian Holstein, fuldmægtig ved EuroCenter, som rådgiver virksomheder og forskere i forhold til Horizon 2020. Han fremlagde en lang række fokuspunkter for den gode ansøgning. Her lagde han vægt på, at evaluatorerne både består af nicheeksperter og af folk med et bredere fagkendskab, og på at ansøgningen i høj grad skal være personlig, entusiastisk og konkret i sin beskrivelse af det pågældende projekt.

Den bedste måde at lære, hvordan man skriver en god ansøgning, er ved selv at være med til at evaluere ansøgninger, hvilket arrangementets deltagere også blev opfordret til. Erfaring med projektledelse og industriel erfaring vægter højere end akademisk erfaring, men alle opfordres til at søge.

Med Horizon 2020 er der et større fokus på innovation end der var i det tidligere FP7-rammeprogram, og derfor er der nu lagt særlig vægt på, at brugerne skal inddrages og produkterne skal ud på markedet - gerne via tværfaglige samarbejder. Programmet lægger op til, at forskere og virksomheder skal være med til at løse de samfundsmæssige udfordringer, Europa står over for inden for blandet andet sundhed, bioøkonomi, grøn energi mm.

Mange muligheder inden for IKT og robotteknologi

Der er mange midler at hente til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) inden for alle tre søjler i Horizon 2020 programmet. Man kan blandt andet søge IKT-midler til 'Open Disruptive Innovation', som er specifikt målrettet små- og mellemstore virksomheder, og som derfor kan søges under projekttypen 'SMV-instrumentet' (SME-instrument). Derudover er der også mulighed for at søge midler under opslaget 'Fast Track to Innovation', hvor fokus er på at omsætte idéer til kommercielle produkter, services og processer, og dermed forkorte tiden fra idé til markedsintroduktion.

Man er lige nu i gang med at udarbejde de nye arbejdsprogrammer inden for IKT for 2016-2017, som vil blive præsenteret i Lissabon den 20. - 22. oktober. Her vil der være mulighed for at høre, hvad det kommende arbejdsprogram kommer til at omhandle.

Med Robotics temaet ønsker man at lukke innovationskløften for at kunne skabe en omfattende udbredelse af robotteknologi og samtidig støtte markedsudbredelse. Der kører lige nu 100 projekter med over 700 partnere, som modtager støtte på op mod 500 millioner euro. Hvert år åbner en ny pulje med 70-80 mio. euro til nye projekter.

Ansøg om midler til at skrive din ansøgning via EUopSTART

Styrelsen for Forskning og Innovation har åbnet for ansøgninger til EUopSTART-puljen, der har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioner og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. EUopSTART yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte europæiske forskningsprogrammer under Horizon 2020. Der er deadline for ansøgninger fredag den 13. marts kl. 12.00.

Yderligere information

Læs mere om dine muligheder for at søge Horizon 2020 midler på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside HER og på EU Kommissionens hjemmeside HER.

Derudover kan du læse om, hvordan du bliver evaluator HER, og om dine muligheder for at søge EUopSTART-midler HER.

Vigtige baggrundsdokumenter for ansøgere inden for robotteknologi kan findes her:

  • Strategic Research Agenda (visioner og mål) HER
  • Multi-Annual Roadmap HER
  • FAQ vedrørende Robotics (nederst på siden) HER
Kontaktperson
Kurt NielsenKurt Nielsen

Centerchef

Center for Robotteknologi v/Teknologisk Institut

+45 7220 2211

LOADEMAIL[kuni]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere