• Danish
  • English

Danmark skal fremtidssikres gennem ny teknologi

Danmark skal fremtidssikres gennem ny teknologi

18-11-2016
Synspunkt af Tom Togsverd, formand for Innovationsnetværket RoboCluster

Vi har vidst det i et stykke tid nu - robotterne kommer!20160929_klumme_robotten-bliver-din-kollega Implementering af ny teknologi i industri og produktion, og dermed indførslen af industri 4.0, er en central faktor for fortsat og fremtidig vækst i vores produktionssamfund, og samtidig også en nødvendig og uundgåelig faktor for fastholdelse af fremtidens velfærdssamfund.

Vi ser udviklingen allerede - digital teknologi og robotter er godt på vej ind i den danske industris fabrikshaller, og også i mange andre dele af vores samfund har begreber som digital transformation, kollaborative robotter og automatiseringsgrad vundet indpas.

Vi har dog indtil videre kun set spidsen af den fjerde industrielle revolution. Alle prognoser siger nemlig, at vi inden for de næste 20 år kan imødese en udvikling, hvor robotternes andel i vores hverdag kun bliver større og mere altomfavnende. Hertil siger alle prognoser også, at nøglen til fortsat vækst i erhvervslivet ligger i automatiseringsgraden og indførelse af ny teknologi i produktionen. Dette er især sandt for danske små- og mellemstore virksomheder, der ligger uden for storbyerne.

For hvor imens de  større danske virksomheder er rigtig godt med, når det kommer til automatisering og implementering af ny teknologi, så er der stadig et stort uudnyttet potentiale for yderligere automatisering i de små og mellemstore virksomheder. Således viser analyser, at op til 60 procent af de mindre virksomheder her i landet endnu ikke har taget automatisering til sig, og at kun cirka 30 procent af de produktionsprocesser, som kunne varetages af robotter, bliver det i dag.

Begrundelserne for, hvorfor de små og mellemstore virksomheder uden for storbyerne ikke har automatiseret tilstrækkeligt endnu, er mange, og mest synlig er i øjeblikket vanskelighederne for disse virksomheder ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der kan tackle udfordringerne med at indføre nye teknologier.

Allerede nu er der således mangel på kvalificeret arbejdskraft i branchen som helhed, og en analyse fra Dansk Metal og DI viser, at hver 3. danske industrivirksomhed vurderer, at de inden for 2 år kommer til at mangle yderligere kompetencer i indkøring af nye robotter. Hertil øges problematikken af demografiske tendenser, hvor danskerne i højere grad søger ind mod storbyerne.

Problemet kan derfor ikke løses ved, at vi udelukkende koncentrerer os om at udruge mange flere højtuddannede automationsteknologer og roboteksperter fra vores tekniske skoler og universiteter.  Der er brug for en langt mere holistisk tilgang, hvor vi skruer på flere knapper samtidigt. Vi skal både have fokus på vores uddannelser, men også et kompetenceløft og en opkvalificering af virksomhedernes eksisterende medarbejdere.

Samtidig skal vores små og mellemstore virksomheder også have en hjælpende hånd fra politisk hold i forhold til at kunne tiltrække arbejdskraften, sådan at den dygtige medarbejder finder det attraktivt at rykke ud af storbyerne.  Det kunne for eksempel gøres gennem en national strategi, som dels gør det mere attraktivt for virksomhederne at investere i at digitalisere forretningsgange og produktion, og som dels giver incitament til arbejdstagere til at se og bruge mulighederne uden for storbyerne. De ting tilsammen tror vi i RoboCluster er nøglen til at sikre velstand og vækst i hele Danmark.

Ovenstående forhold er et højaktuelt emne i den danske debat, og der er ikke tid til at afvente. Derfor afholder Ingeniørforeningen, IDA, i samarbejde med Thisted Kommune, Karriere på Kanten, Thy Erhvervsforum, RoboCluster, Væksthus Nordjylland, Akademikerkampagnen, EUC Nordvest, Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion og Vækstforum Nordjylland, en Vækstkonference den 21. november 2016 hos EUC Nordvest i Thisted.

Konferencens temaer fokuserer på vækst gennem kvalificeret arbejdskraft, og vækst gennem industri 4.0, med særligt henblik på små og mellemstore virksomheder uden for storbyerne.

Læs mere om vækstkonferencen HER.

Kontaktperson
Tom TogsverdTom Togsverd

Formand for Innovationsnetværket RoboCluster

Togsverd Consult

M. +45 2068 3343

LOADEMAIL[tomtogsverd]DOMAIN[hotmail.com]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere