• Danish
  • English

Deltag i samarbejde til gavn for din virksomhed

Deltag i samarbejde til gavn for din virksomhed

19-10-2016
I foråret 2017 udbyder DTU Elektro projekter svarende til omkring 120 kandidatspecialer, og søger derfor samfundsnyttige projektforslag med relevante problemstillinger til kandidatuddannelsen i elektroteknologi.

Et konstruktivt samarbejde omkring et projekt er værdiskabende både for den studerende og for virksomheden. DTU Elektro håber derfor at virksomheder vil tilbyde ét eller flere projekter til deres studerende. Uddannelsen i elektroteknologi er engelsksproget, og omkring halvdelen af de studerende er internationale. Ved at tilbyde et projekt får du som virksomhed adgang til den nyeste viden fra DTU, og du får en næsten færdiguddannet civilingeniør ind i din virksomhed. 
 
Projektet skal omfatte løsningen af en større ingeniørteknisk opgave, herunder planlægning, udførelse og rapportering. Omfanget af projektet svarer til 840-980 timers arbejde pr. studerende og udføres enkeltvis eller i grupper af to studerende.
 
Ønsker du at tilbyde projektforslag kan du logge på DTU's Praktik- og Projektbank og udfylde en online-formular for hvert projektforslag HER: https://projektbank.dtu.dk. Projektforslag skal inddateres i Praktik- og Projektbanken inden den 2. november 2016.
 
Projektdag på DTU
DTU Elektro afholder desuden en projektdag, hvor projektudbydere, DTU-vejledere og studerende kan mødes og drøfte projekterne. Du er meget velkommen til projektdagen. Udover at inddatere dit/dine projekter i Praktik- og Projektbanken, har du her mulighed for at præsentere en poster og/eller en 10 min. power point-præsentation af projektet.  
 
Projektdagen finder sted mandag den 7. november 2016, kl. 12:15-16:00 i Bygning 303A, auditorium 41, DTU Lyngby Campus.
 
Tilmelding kan ske til projektkoordinator Kerstin L. Smith på e-mail: [email protected]
 
Læs mere om projektdagen HER.
 
Efter projektdagen vælger de studerende et projekt og tilmelder det hos en DTU-vejleder, som efterfølgende orienterer virksomheden. 

Kontaktperson
Ole RavnOle Ravn

Lektor

Institut for Elektrotekologi, Danmarks Tekniske Universitet

T +45 4525 3560

LOADEMAIL[or]DOMAIN[elektro.dtu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere