• Danish
  • English

En julehilsen – året der gik og nye spændende tiltag for netværket i 2017

En julehilsen – året der gik og nye spændende tiltag for netværket i 2017

21-12-2016
Nu hvor året lakker mod enden, vil vi fra sekretariatets side gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår, og samtidig takke for et godt samarbejde med mange spændende aktiviteter i og omkring netværket i 2016.

2016 har for den danske robot- og automationsindustri 20170103_julehilsenstået i vækstens og mulighedernes tegn. På industrisiden har vi kunne se at den fjerde industrielle revolution - Industri 4.0 - nu for alvor er begyndt at rulle ind over landet. Det kan ikke kun mærkes på produktion og konkurrenceevnen hos slutbrugerne, men også hos de danske robotproducenter, integratorer og underleverandører, som alle melder om stor travlhed.

Samtidig har vi i året der gik også kunne se en udvikling ift. at robotter og digitale løsninger er kommet på ordresedlen i andre brancher. Digital transformation, kollaborative robotter og automatiseringsgrad er således begreber, som nu har vundet indpas i næsten alle samfundets sektorer og på alle niveauer. Virksomheder har således set lyset i de digitale og automatiserede løsninger i 2016, og dette har affødt nye spændende samarbejdsplatforme for den danske robotbranche, såvel som det har åbnet mulighederne for udvikling af nye innovative løsninger hos danske starts-ups. Noget som den danske robotbranche, som samlet klynge, er rigtig dygtige til.

Alt i alt kan vi i RoboCluster derfor glæde os over den store opmærksomhed og opbakning til robotindustrien som vi har nydt i år. Det er ikke mindst et skulderklap til den samlede indsats som branchen er lykkedes med, nemlig at skabe stærke samarbejdsplatforme, som involverer såvel producenter som forskningsinstitutioner samt private og offentlige virksomheder.

Årets gang i RoboCluster

2016 har for netværkets vedkommende også været et år med speederen i bund. Aktivitetskalenderen har været fyldt op, og vi har afholdt arrangementer og workshops inden for et bredt udsnit af robotteknologiens eksisterende kompetencer.

Hertil har vi haft stor succes med aktiviteter der har fokuseret på at indhente viden og etablere nye samarbejder, på tværs af brancher. Det førte for eksempel til en inspirationsworkshop på Vejle Sygehus i foråret, og et efterfølgende tæt samarbejde med Vejle Sygehus med henblik på udvikling af teknologier til fremtidens automatiserede laboratorier.

På projektsiden har vi også haft travlt. For eksempel har RoboCluster via projektet AutomationsBoost (der er bevilliget i regi af Vækstforum Syddanmark og Den Europæiske Regionalfond) været medvirkende til at igangsætte 12 nye teknologiudviklingsprojekter der alle bliver til nye robotprodukter. Hvert projekt har deltagelse af minimum 3 SMV'er og 1 vidensinstitution og er medvirkende til at skabe både udvikling i robotbranchen og samarbejde på tværs af virksomheder og vidensinstitutioner.

Endelig har vi i det forgangne år haft et strategisk fokus på at styrke RoboClusters brand og synlighed. Dette har vi gjort gennem en øget og mere sammenhængende kommunikationsindsats, såvel som ved at identificere, og etablere relationer til vigtige interessenter og samarbejdspartnere, på både et nationalt og internationalt niveau.

Herudover har netværket også fået positioneret sig centralt i den internationale robotbranches bevidsthed, og vi har haft utallige delegationsbesøg fra udlandet, og ikke mindst lykkedes med at etablere flere strategiske samarbejder med aktører i udlandet.

Samlet set altså et travlt og succesfuldt år for RoboCluster. Og det er en succes som vi kan se helt konkrete resultater af. Interessen for os er stærkt stigende hos eksterne interessenter, og hertil har der været en medlems tilgang på mere end 30 %. Medlemstilstrømning repræsenterer alle dele af robotbranchen, og alle dele af Danmark.

2017 - Nye domæner og et internationalt fokus

I 2017 bliver der lige så meget fart på. Først og fremmest fordi der er kommet nye projekter ind i RoboClusters portefølje. Det første projekt, 'Vidensbroer', skal være med til at sætte ekstra fokus på robotteknologi til sundhedssektoren. Et andet projekt har fokus på byggebranchen, og endelig er der kommet en bevilling ind fra Styrelsen for Forskning og Innovation ift. en strategisk satsning på droner. Her skal RoboCluster være den samlende organisation for droneaktiviteter i de danske innovationsnetværk - eksisterende såvel som nye.

Alle tre projekter omhandler således nye, men korrelerede og oplagte domæner for den danske robot- og automationsbranche, som det bliver rigtig spændende at få ny viden omkring, og at etablere nye innovative samarbejder med.

2017 bliver også året hvor vi øger vores internationale aktiviteter. Det gør vi fordi vi kan se hvor store gevinster det internationale aspekt giver vores medlemmer. Vi har derfor planlagt flere studieture, herunder en tur til Storbritannien i foråret, såvel som vi har fokus på at danne strategiske partnerskaber med relevante interessenter i Skandinavien, Tyskland og USA.

Endelig bliver 2017 også et år hvor vi fortsætter vores fokus på servicere vores medlemmers behov. Det betyder dels at vi holder fokus på at være nationalt dækkende og at brede vores aktiviteter ud til alle dele af landet. Det betyder også at vi fortsætter processen med yderligere at optimere og professionalisere netværket, samt at vi fastholder momentum ift. netværkets synlighed og strategiske kommunikationsindsats.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!

Bjarke Nielsen, Cluster Manager, og RoboCluster sekretariatet

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere