• Danish
  • English

Fra buzzwords til øget konkurrencekraft for SMV’er

Fra buzzwords til øget konkurrencekraft for SMV’er

08-02-2016
Internet of Things, Big Data, Smart Products og robot- og automationsteknologi. Brugen af data og nye teknologier er vejen frem, hvis danske virksomheder skal forblive konkurrencestærke

Internetløsninger og nye teknologier revolutionerer 20160208_den-datadrevne-fabrikvores forretningsmodeller, og skaber både udfordringer og muligheder for dansk fremstillingsindustri. Derfor var flere virksomheder mødt op til Dansk Automationsselskab (DAu), Industrisamarbejdet og RoboClusters konference 'Den datadrevne fabrik - høst potentialet ved digitalisering og automation' for at få input til, hvordan de helt konkret kan gribe den digitale- og teknologiske udvikling an.

Her gav blandt andre TASSO A/S og HECO International A/S konferencens godt 65 deltagere gode bud på, hvordan de har taget udfordringen med digitalisering og automatisering op.

Data løfter produktion af støbejern

Hos TASSO, der producerer strengstøbejern, bruger man procesdata til at optimere arbejdsgangene i produktionen, så man blandt andet kan overvåge kølesystemet til det proceskølevand, der bruges til at køle smelteovne og støbeværktøjer ned med. Digitaliseringen startede her i forbindelse med etablering af et nyt kølesystem. Næste skridt, som virksomheden er gået i gang med, er at opsamle data fra selve støbeprocessen.

- Vi får en bedre indsigt i de variabler, der er en del af produktionsprocessen. Ved at synliggøre og forstå procesvariablerne, kan vi komme til at styre flere af dem, og derigennem ensarte kvaliteten yderligere samt øge produktiviteten. Dette øger både konkurrencekraft og kundetilfredshed, udtaler Bjarne Faurbye, Teknisk Chef hos TASSO A/S.

I forhold til internationale konkurrenter har TASSO højere omkostninger til energi og lønninger, hvilket har gjort det nødvendigt at digitalisere produktionen. Målet har været - og er fremadrettet - at opretholde og forbedre deres konkurrenceevne.

Robotter i Danmark og ny afdeling i Kina

HECO International A/S producerer stempelstangspakdåser, en reservedel, der indgår i skibsmotorer, og reservedele til motorkonstruktører og -designere. Virksomheden har siden 2003 installeret otte robotter i sin danske afdeling, og ansat 25 medarbejdere i en nyoprettet afdeling i Kina. Robotterne har været med til at sænke virksomhedens lønudgifter i Danmark, mens produktiviteten samlet set er steget med 50 %. Dog er antallet af medarbejdere i den danske afdeling faldet fra 29 til 19, men det opfatter man i ledelsen positivt.

- Medarbejderne har taget positivt imod robotterne og de nye kinesiske kollegaer. De 25 arbejdspladser i Kina har betydet en øget produktion i Danmark og en bedre kvalitet af vores produkter. Dermed er en fortsat dansk produktion sikret, udtaler Carsten Steffensen, administrerende direktør i HECO International A/S.

Automatiseringen af produktionen gør, at virksomheden nu er nede på et omkostningsniveau, hvor de kan konkurrere med lignende producenter i Korea.

De to cases fra TASSO A/S og HECO International A/S er gode eksempler på, at konkurrenceevnen kan øges ved brug af digitalisering og automation.

Opfordring til danske virksomheder

En ny rapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at automatisering løfter produktiviteten betydeligt, og at teknologiudviklingen er den vigtigste årsag til, at automatisering er blevet et bedre alternativ end outsourcing. Derudover viser en rapport fra Dansk Industri (DI), at kun 60 % af danske virksomheder har IoT-initiativer, mens 80 % af udenlandske virksomheder benytter IoT-initiativer. Der er altså gode grunde til at sætte ind i forhold til både automation og digitalisering, hvis vi vil undgå tab af produktionsarbejdspladser og viden.

Frank Faurholt, formand for DAu og salgsdirektør i Siemens, understregede ved konferencen, hvor vigtigt det er, at vi får en mere helhedsorienteret tilgang til digitalisering og automation i og med at kompleksiteten er støt stigende med begreber som Internet of Things (IoT), Big Data, Industrie 4.0 og brugen af internettet generelt.

- Hvis vi skal undgå en polarisering mellem de virksomheder, der har meldt sig ind i det teknologiske kapløb, og dem der ikke har, skal der også skabes et øget fokus på digitalisering og automation hos de små- og mellemstore virksomheder, udtaler Frank Faurholt, salgsdirektør i Siemens og formand i DAu.

RoboCluster arbejder for at gøre Danmark til foregangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi og automation. Derfor har innovationsnetværket i løbet af 2015 afholdt ikke mindre end 15 arrangementer med bred deltagelse af virksomheder fra fremstillingsindustrien.

Også Universal Robots, EasyRobotics, Rockwell Automation og Teknologisk Institut gav inspirerende oplæg ved konferencen, hvor deltagerne i pauserne fik mulighed for at netværke i udstillingsområdet.

Se præsentationer og billeder fra konferencen HER.

Kontaktperson
Per F. GøsePer F. Gøse

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2912 5769

LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere