• Danish
  • English

Mange opgaver til mobile robotter i fremtiden

Mange opgaver til mobile robotter i fremtiden

30-06-2016
Hvordan nytænker og forbedrer man logistikopgaver inden for både fremstilling og sundhed ved hjælp af mobile robotter? Det spørgsmål tog RoboCluster fat i ved RoboBusiness Europe konferencen i Odense

Mobile robotter har potentiale til at revolutionere logistikopgaver og dermed produktionsflow i flere forskellige sektorer, både inden for fremstilling, sundhed og landbrug. Sådan lød det, da RoboCluster hejste flaget for dansk robotteknologi ved en af dette års store robotevents, RoboBusiness Europe i Odense, med workshoppen 'Transforming Logistics and Delivering with Mobile Robots'.

MIR_250På Sygehus Sønderjylland har man derfor valgt at indkøbe den mobile robot MiR100, her kendt som Ejner, der bliver produceret af virksomheden Mobile Industrial Robots. Der er nemlig mange logistikopgaver på sygehuset, hvor blandt andet medicin, laboratorietest, affald og linned skal transporteres rundt. Her sørger Ejner
blandt andet for at levere kemokure direkte til sundhedspersonalet på kræftafdelingen.

- Ejner er en stor hjælp, fordi den frigiver medarbejdere til mere værdifulde opgaver. De skal ikke rende rundt nede i kælderen med en transportvogn, men kan i stedet være hos patienterne. Noget, der især bliver vigtigt på de nye supersygehuse, hvor lange afstande er en naturlig del af hverdagen, lyder det fra Poul Martin Møller, CRO ved Sygehus Sønderjylland.

Krav til brugervenlighed og fleksibilitet
Ofte har medarbejderne ikke de tekniske egenskaber, der skal til for at programmere en robot, og den faktor har været altafgørende i udviklingen af MiR100, som udover at køre rundt på flere sygehuse også kører rundt i industrien. Derudover har også sikkerhed, pris og fleksibilitet i forhold til opgavetyper været vigtige faktorer i udviklingen af robotten. Topmodulet på den mobile robot kan eksempelvis skiftes ud, så den kan tilpasses forskellige arbejdsopgaver.  MiR100 har blandt andet trukket rullepaller på op til 400 kg rundt på Arlas mejeri i Slagelse for at gøre opgaven med at plukke mejerivarer til videre distribution nemmere for medarbejderne.

- Hemmeligheden bag MiR100's succes er, at vi har skabt et produkt, der ikke er specialiseret til en branche, men tværtimod er så fleksibelt, at det kan løse forskellige opgaver inden for forskellige områder, lyder det fra Niels Jul Jacobsen, der er CTO og grundlægger af Mobile Industrial Robots.

I starten af 2016 introducerede Mobile Industrial Robots et helt nyt flådestyringssystem (MiR Fleet) til styring af opgaverne for flere robotter i samme område. Systemet er ifølge Niels Jul Jacobsen helt i stil med deres anden software let at opsætte og simpelt at bruge, og så er prisen i et helt andet leje, end dem man tidligere har set på markedet.

Afgørende betydning for fremtidens produktion
Henover de sidste 10 år er man begyndt at producere i mindre stykserier, hvilket også kræver en større grad af fleksibilitet fra robotterne, som har skullet omstille sig til flere forskellige opgaver.  Det har skabt et behov for en mere holistisk tilgang til det at producere en mobil robot, der skal opgavemæssigt skal kunne favne bredere.

- Vi skal se de mobile robotter som medarbejdere, der har et kæmpe potentiale på tværs af anvendelsesområder. De kan være med til at optimere produktionsflows - både i industrien og på sygehusene - og vil derfor være en essentiel del af den fjerde industrielle revolution, hvor mennesker også vil arbejde side om side med robotterne, lyder det fra Thomas Almdal Madsen, konsulent ved Teknologisk Institut.

På workshoppen blev det understreget, hvor vigtigt samarbejdet på tværs af industri, vidensinstitutioner og offentlige institutioner er, hvis man skal rykke et teknologiområde. Det samarbejde er allerede godt i gang for de mobile robotter, og Aalborg Universitet åbner i august et Smart Production Lab. Her vil virksomheder og studerende få mulighed for at afprøve konkrete problemstillinger og idéer i et realistisk produktionsmiljø. I den forbindelse er interesserede virksomheder velkomne til at henvende sig, hvis de står med konkrete problemstillinger, som de gerne vil have input til at løse.

Kontaktperson
Mette KlausenMette Klausen

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 6550 8211

LOADEMAIL[mette.klausen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere