• Danish
  • English

Nye produkter eller services ved hjælp af Horizon2020

Nye produkter eller services ved hjælp af Horizon2020

08-12-2016
Der er mange midler at hente til udvikling af nye teknologier i EU Kommissionens rammeprogram Horizon2020, men hvorfor og hvordan skal små- og mellemstore virksomheder ansøge?

Omkring 65 medlemmer af UAS Denmark og RoboCluster deltog den 3. november i temadagen om dataflow og Horizon2020 i HCA Airport. Temadagen gav et godt indblik i den udvikling, som robot- og droneteknologi lige nu driver inden for så forskellige områder som fremstilling, sundhed, byggeri og landbrug, hvor indsamling - og behandling af data indgår i alle processer.
 
Rammeprogrammet Horizon2020 har det største budget i EU's historie. Der er i alt 75 milliarder Euro, som vil blive delt ud til projekter i årene 2014 - 2020. Indtil nu har Danmark hjemtaget 356 mio. Euros, og ligger dermed på en 10. plads på listen over de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020.
De såkaldte 'calls for proposals' åbner og lukker løbende, da hvert delprogram har sin egen tidsramme. Der er flere forskellige muligheder for at ansøge om projekter inden for robotter, droner og informations- og kommunikationsteknologi (IKT).  Sasha Bermann fra Styrelsen for Forskning og Innovation, der holdt oplæg på temadagen, nævnte flere gode grunde til at ansøge Horizon2020:

20161208_Horizon 2020_250x

- Når vi spørger danske virksomheder, hvad de selv mener, at de fik ud af deres deltagelse i Horizon2020,  så svarer de, at de fik finansieret forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, de ellers ikke ville have været i stand til at gennemføre. Endvidere svarer de, at de fik mulighed for at samarbejde med førende udenlandske universiteter og forskningsinstitutter, adgang til ny viden og mulighed for at udvide deres internationale netværk, lød det fra Sasha Bermann.
 
Alfa og omega for ansøgningsprocessen
Det er relevant for en virksomhed at søge midler i Horizon2020, når rammeprogrammets opslag - de såkaldte calls - passer ind i den kommercielle køreplan, og virksomheden vil ud på det europæiske marked.
 
Man kan søge inden for de tre søjler: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt Lederskab og Samfundsmæssige Udfordringer. De to sidstnævnte søjler er mest relevante for private virksomheder. Her passer projekttyperne 'Research & Innovation Actions' (RIA), som er samarbejdsprojekter med fokus på forskning, udvikling og innovation og de såkaldte 'Innovation Actions' (IA), som er samarbejdsprojekter med innovationsfokus, generelt bedst til private virksomheder.
  
Lone Ladegaard Laursen fra TEK Innovation på Syddansk Universitet fortalte på temadagen om, hvad det vigtigste for en succesfuld ansøgning er:
 
- Konsortiet er den altafgørende faktor for projektets succes! Vælg motiverede partnere, så du får sammensat et troværdigt og velfungerende konsortium, hvor partnerne har en klart defineret rolle og en helt specifik grund til at være med i projektet. Sørg også for at der er erfarne partnere med i konsortiet, som har deltaget i Horizon2020 tidligere. Og så er det selvfølgelig vigtigt at lave en fortrolighedsaftale inden ansøgningsprocessen går i gang.
 
Har du fået mod på at ansøge?
Man kan finde projektopslagene på Participant Portal, EU kommissionens One Stop Shop for alt, der har med Horizon2020 at gøre. Hvis man beslutter sig for at søge Horizon2020 midler, kan man også søge de såkaldte EUopSTART-midler via Uddannelses- og Forskningsministeriet, som uddeles til aktiviteter i forbindelse med ansøgningsskrivning og dannelse af konsortier.
 
Hvis du ønsker at søge Horizon 2020 midler, kan du blandt andet deltage i netværks- og matchmaking aktiviteter med fokus på Horizon2020, lave en profil i de forskellige partnersøgningsdatabaser; CORDIS, IDEAL-IST, Enterprise Europe Network, eller melde dig som en af de fageksperter, der er med til at evaluere ansøgninger.
 
Du kan læse mere om Horizon2020 på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside HER, hvor du også kan finde en kort introduktionsvideo til Horizon2020. Derudover kan du finde Sasha Bermanns præsentation HER og Lone L. Laursens præsentation HER.
 
Horizon2020-NET
Temadagen om dataflow og Horizon2020 indgår som en del af projektet Horizon2020-NET, hvor RoboCluster, UAS Denmark, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og DTU er gået sammen for at intensivere danske aktørers deltagelse i Horizon2020 inden for robotter, automation og droner.

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 6550 4455

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere