• Danish
  • English

Nyt marked for komponentleverandører

Nyt marked for komponentleverandører

29-09-2016
Omkring 100 messegæster lagde vejen forbi RoboClusters workshop på Elektronikmessen i Odense for at høre om, hvordan robot- og elektronikindustrien i fremtiden kan arbejde sammen og løfte hinanden.

De sidste fem år har der været fart 20160908_Elektronikmessenpå den danske robotindustri. Så meget at man fra robotsiden nu efterspørger et tættere samarbejde med elektronikindustrien. Udviklingen betyder nemlig, at robotindustrien har behov for at etablere et tættere samarbejde med komponentleverandører. Derfor afholdt RoboCluster workshoppen 'Robot- og elektronikindustrien arm i arm - sådan bliver du komponentleverandør til robotindustrien' på Elektronikmessen i Odense den 8. september for at sætte spot på robotindustriens behov, krav og rammebetingelser.

- Der kommer tusindvis meget forskellige robotter i fremtiden, så der bliver et stort behov for forskellige typer af elektronikkomponenter. Der er brug for kendskab til de forskellige domæner, hvor komponenter skal indgå i set-ups så forskellige som fremstillingsindustrien og landbrugs- og sundhedssektoren,lyder det fra Claus Risager, co-CEO i Blue Ocean Robotics, som gav et indlæg på workshoppen.

Virksomheder efterspørger gode komponentleverandører

For robotproducenten Blue Workforce, der er i gang med at seriefremstille Ragnar robotten, har man allerede nydt godt af det tætte samarbejde med komponentleverandøren, Tridane. Virksomheden har blandt andet bidraget til videreudviklingen af printløsninger til Ragnars indlejrede kontrolenhed, der detekterer og styrer robottens handlinger. Ragnar robotten er en open source platform til udvikling, undervisning og specialløsninger.

- Det er vigtigt at elektronikleverandører kan gå ind og hjælpe start-ups som os i den indledende fase. I Tridane har vi fået en samarbejdspartner, der har et professionelt indblik i vores behov. Den centrale realtids-kontrolenhed er og vil fortsat være en vigtig del af Ragnar robottens ydeevne. At kunne arbejde tæt sammen med elektronikproducenter har vist sig som et væsentligt bidrag til hurtigt at nå frem til en endelig version af denne del at robotten, lyder det fra Simon Tyroll, projektleder i Blue Workforce.

Flere og bedre sensorinput kan gøre robotterne klogere

Vi har nogle af de højeste lønninger i verden og står over for et marked, hvor stor variation og små styktal dominerer den fleksible produktion. Derfor er det utrolig vigtigt at automatisere de manuelle processer, der kan automatiseres, og se robotten som et værktøj, der supplerer medarbejderen. Søren Peter Johansen, faglig leder hos Teknologisk Institut, gav på workshoppen sit bud på, hvor han ser elektronikindustriens rolle i den udvikling:

- Styring af robothænder, eller såkaldt gribeteknologi, er helt klart et sted, hvor vi ser et stort behov for elektronik. Mens mennesker har 27 led i hånden, har robotten kun seks. Derfor er der brug for flere og mere præcise sensorinput, og det er her elektronikindustrien helt klart kan spille en rolle. Danske virksomheder er parate til at være front runners på teknologierne, for det er den eneste måde, de kan konkurrere med lavtlønslande.

Udviklingen af fleksible og sikre robotter er i gang, og kræver en massiv anvendelse af elektronik.
Ved workshoppens afsluttende paneldebat var der også bred enighed om, at behovet for mere intelligente komponenter er der og dermed også et behov for et tættere samarbejde mellem robot- og elektronikindustrien. Så nu ligger arbejdet i at få etableret kontaktflader imellem de to brancher på tværs af aktører. Det kan blandt andet ske igennem RoboCluster, der har et nationalt perspektiv på etablering af samarbejder.

Elektronikmessen 2016 var velbesøgt, og havde i år 142 udstillere, 3.608 besøgende og 70 konferencer og workshops. Elektronikmessen løber af stablen igen i 2018. 

Kontaktperson
Mette KlausenMette Klausen

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2244 4038

LOADEMAIL[mette.klausen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere