• Danish
  • English

Selvkørende robotter bliver opdraget i Struer

Selvkørende robotter bliver opdraget i Struer

24-02-2016
Kommercielle produkter springer lige nu ud af innovationsprojektet SAFE, Safer Autonomous Farming Equipment. I første omgang bliver en markeringsrobot og en robot controller sendt på markedet

Robotteknologi og selvkørende køretøjer til maskinproducerende virksomheder inden for landbrug og industri er blot et af flere fokusområder for den Struer-baserede R&D virksomhed, Conpleks Innovation Aps. Virksomheden har siden marts 2014 deltaget i SAFE-projektet (Safer Autonomous Farming Equipment), der tager udgangspunkt i problemstillingen omkring sikkerhed til intelligente selvkørende landbrugsmaskiner, som skal kunne detektere både dyr og mennesker i marken.

I SAFE-projektet udvikler Conpleks Innovation adfærdskontrol-software til avancerede landbrugsredskaber og selvkørende landbrugsrobotter, og laver sikkerhedsvalideringer af, blandt andet, projektpartneren AGROINTELLI's nye selvkørende landbrugsrobot 'Robotti'. Intelligent adfærd og høj sikkerhed vil komme til at spille en stor rolle, når robotten skal slå græs eller udføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse på marken.

Robotadfærd og sikkerhedsstandarder
20160223_ControllerConpleks Innovation har her næsten to år inde i projektet fået stort udbytte af at være med i SAFE-projektet. Dels har virksomheden videreudviklet og dermed styrket en allerede eksisterende produktfamilie, kontrolenheden Conpleks Robotech Controller, og den tilhørende software. Dels har virksomheden fået ny viden om sikkerhedsstandarder. En viden, der giver dem mulighed for at udvide deres forretningsområder.

- SAFE-projektet har været medvirkende til, at vi har fået alle aspekter omkring produktsikkerhedsområdet helt ind på rygmarven. Vi har lært så meget om sikkerhedsstandarder, at vi nu kan gennemføre sikkerheds- og risikovurderinger på både egne og andres produkter. Så vi får virkelig bygget nogle kompetencer op her, som kan bruges bredt inden for vores forretningsområder, udtaler Tom Simonsen, direktør i Conpleks Innovation Aps.

Ny robot bliver sendt på græs
Helt konkret er den videreudviklede Conpleks Robotech Controller blevet introduceret i en helt ny selvkørende robot, der bliver produceret af virksomheden Intelligent Marking. Den fuldautomatiske markeringsrobot Intelligent One laver afstribning af sportsanlæg, hvor man også i høj grad har brug for sikker robotadfærd og validering af sikkerheden.

- Den viden og erfaring om selvkørende robotter, som vi har bygget op i SAFE-projektet, har vi brugt i sikkerhedsvurderingen af Intelligent One. SAFE-projektet vil helt sikkert også bane vejen for, at vi kan integrere kameraer med avancerede vision-algoritmer, der kan detektere flere forskellige former for forhindringer - ikke kun fodboldspillere og fodboldmål, udtaler Tom Simonsen.

Forhåbningen er, at de videre erfaringer fra SAFE-projektet kan være til gavn for den næste generation af markeringsrobotten. I stedet for at stoppe op når robotten støder ind i en forhindring, vil man eksempelvis kunne arbejde videre med at give robotten mulighed for at sætte hastigheden ned og stoppe helt op inden en eventuel påkørsel af en forhindring.

- Selv om der umiddelbart er stor forskel på at bruge en robot til landbrugsopgaver og til opkridtning af fodboldbaner, så er der alligevel mange teknologiske og adfærdsmæssige ligheder, tilføjer Tom Simonsen.

Innovationsprojekt er fødselshjælper på nyt produkt
Fokus for SAFE-projektet er udvikling af sikkerhed omkring automatiserede landbrugsmaskiner, men resultaterne fra projektet vil blive brugt i en bredere forstand inden for alle former for selvkørende maskiner. Håbet er, at den viden og de resultater, der bliver skabt i projektet, kommer ud og arbejde til fordel for danske virksomheder.

- Innovationsfondsprojektet har givet os mulighed for at opbygge en stor viden inden for sikkerhed omkring automatiserede redskaber, og vi kan mærke, at det allerede nu skaber synergi i forhold til vores øvrige udviklingsprojekter, udtaler projektleder Ole Green fra AGROINTELLI.

Conpleks Innovation har igennem SAFE-projektet, fået mulighed for at fremskynde videreudviklingen af deres kontrolenhed Conpleks Robotech Controller 101. Allerede her i 1. kvartal af 2016 kommer der derfor en opgraderet udgave af controlleren på markedet. Controlleren bliver brugt i stort set alle de projekter, virksomheden deltager i.

SAFE-projektet er finansieret af Innovationsfonden med et budget på 29 millioner kroner, og kører i perioden 1. marts 2014 - 31. august 2017. Her samarbejder virksomheder og universiteter blandt andet om at lave detaljerede modeller af de forhindringer og risici, som landmænd og landbrugsrobotter kan støde på i marken.

Læs mere om projektet HER, som også RoboCluster deltager i.

Kontaktperson
Ole GreenOle Green

Administrerende direktør

AGROINTELLI

+45 5185 4406

LOADEMAIL[olg]DOMAIN[agrointelli.com]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere