• Danish
  • English

Udnyttelse af ny teknologi kræver nye kompetencer

Udnyttelse af ny teknologi kræver nye kompetencer

30-08-2016
Antallet af installerede robotter i den globale metalindustri steg med 63 pct. sidste år. Fordelene ved robotter er mange og potentialet er stadig stort, men mange virksomheder oplever, at de ikke har de fornødne kompetencer til at udnytte mulighederne i ny teknologi

Metalindustrien har for alvor budt robotterne velkommen 20160830_teknologi-kompetencerpå produktionsgulvene. Sidste år blev der installeret 34.600 industrirobotter i metalindustrielle virksomheder verden over. Det er en stigning på hele 63 pct. i forhold til 2014, og metalindustrien er dermed den sektor i industrien, der har oplevet den største stigning i antallet af installerede robotter sidste år. På tværs af industriens sektorer steg det samlede antal installerede robotter med 12 pct. i 2015 i forhold til 2014.

Robotter fastholder produktion i Danmark
Også i Danmark går det stærkt med installationen af robotter i metalindustrien, da fordelene er mange. I flere metal- og maskinindustrielle virksomheder er netop indførslen af robotter og andre former for automation den afgørende faktor for, at det fortsat er rentabelt at producere i Danmark, mens robotterne for andre virksomheder har betydet, at produktionen er flyttet hjem til Danmark fra udlandet. Robotterne er med andre ord med til både at fastholde og udvikle produktion i Danmark.

Mangel på arbejdskraft øger behov for robotter
Udover at det i mange tilfælde kan være rentabelt at lade robotter overtage dele af produktionen, bør virksomhederne i høj grad også interessere sig for robotter, fordi de kan være de nye medarbejdere, som de ellers får svært ved at finde i fremtiden.

De metal- og maskinindustrielle virksomheder er kendetegnet ved at have mange ældre og få unge beskæftiget. Hvert år er der flere faglærte i branchen, der går på pension, end der er unge, der får et svendebrev i hånden. Den ubalance skaber allerede rekrutteringsproblemer i branchen, og der er udsigt til at udfordringen bliver større i de kommende år.

Indførslen af robotter kan gøre det muligt at øge produktiviteten og opnå en større omsætning per medarbejder i virksomheden. Dermed kan indførsel af robotter være en forebyggende handling, så virksomheden er bedre rustet, når kampen om de dygtige medarbejdere for alvor spidser til i de kommende år.

Nye krav til medarbejdernes kompetencer
Robotterne klarer sig ikke alene i produktionen. Robotterne har brug for kollegaer i form af dygtige medarbejdere, der kan arbejde tæt sammen med robotterne i hverdagen, og forstår at udnytte robotternes potentiale bedst muligt.

Mange virksomhedsledere er dog bekymrede for, om virksomhedens medarbejdere besidder de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere robot-kollegaer på arbejdspladsen. I en undersøgelse foretaget af DI blandt 100 metal- og maskinindustrielle virksomheder med produktion i Danmark er det kun 7 pct., der ikke mener, at udnyttelsen af krav og muligheder i ny teknologi kræver, at der rekrutteres nye medarbejdere.

Det er overvejende faglærte og personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, som virksomhederne forventer at rekruttere for at udnytte mulighederne. Den slags medarbejdere er der rift om på jobmarkedet, og 4 ud af 5 af virksomhedslederne forventer, at det bliver svært at rekruttere disse medarbejdere.

Mange arbejdsområder udfordrer
Det er en bred vifte af arbejdsområder i virksomhederne, der vil kræve tilførsel af nye kompetencer i de kommende år. Softwareudvikling og programmering er det arbejdsområde, hvor flest af virksomhedslederne i undersøgelsen forventer, at virksomheden får behov for nye kompetencer de næste to år. Det efterfølges af indkøring af robotter, hvor flere end hver tredje virksomhedsleder vurderer, at der vil blive behov for nye kompetencer. Også mange andre arbejdsområder forventer virksomhedslederne vil blive påvirket af udviklingen i de teknologiske krav og muligheder. Det gælder blandt andet digital kvalitetssikring og dokumentation, rekonstruktion af produktionsdata og betjening af CNC-maskiner. Dertil ser en del af virksomhederne også potentiale i integration af 3D-print i produktionen, hvortil der også kræves nye kompetencer.

Dermed er virksomhedslederne i branchen opmærksomme på, at den digitale udvikling stiller krav til virksomheden om at få udviklet og tilført en bred vifte af kompetencer, der kan danne grundlag for nye tiltag i virksomheden. Samtidig er der dog også en bevidsthed om, at det kan blive svært at rekruttere nye medarbejdere med de ønskede kompetencer. Der kan dermed med fordel også fokuseres på at opkvalificere og efteruddanne de eksisterende medarbejdere i virksomheden.

Kilde: Industrisamarbejdet

Kontaktperson
Sabrina Gerdes VestergaardSabrina Gerdes Vestergaard

Konsulent

Industrisamarbejdet

+45 6175 7311

LOADEMAIL[save]DOMAIN[di.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere