• Danish
  • English

Året der gik og nye spændende tiltag i 2018

Året der gik og nye spændende tiltag i 2018

20-12-2017
Nu hvor året lakker mod enden, vil vi fra RoboCluster sekretariatet gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår, og samtidig takke for et godt samarbejde med mange spændende aktiviteter i 2017

I Innovationsnetværket RoboCluster bringer vi mennesker sammen, der ellers ikke ville have mødt hinanden, og skaber en platform for udvikling af nye idéer, teknologier og markeder.20171219_Året der gik og nye spændende tiltag i 2018

For RoboCluster har 2017 været et år med gang i hjulene, hvor vi har medvirket til at udbrede brugen og udviklingen af robotter i dansk erhvervsliv. Vi har været med til at igangsætte 21 innovative robotprojekter på tværs af fag- og brancheområder. Blandt andet har vi skudt fire nye demonstrationsprojekter i gang, som kickstarter innovation og produktudvikling inden for inspektionsrobotter, robotter som skadedyrsbekæmpere, kirurgirobotter og robotteknologiens rolle i industri 4.0.

Derudover har vi igennem andre projekter sat fokus på, hvordan man kan bruge robotteknologi i byggeindustrien, og på hvordan vi udbreder droneteknologi til nye brancher som byggeri, landbrug, produktion, offshore/energi og miljø.

Det internationale miljø
Året har også budt på flere besøg i det internationale robotmiljø. I maj måned deltog RoboCluster ved robot eventen Innorobo i Paris, hvor vi sammen med en mindre delegation fik indblik i de nyeste tech trends inden for robotteknologi. September måned bød på en tur til Silicon Valley, hvor vi fik en rundtur i et helt exceptionelt økosystem, og vi arbejder nu på at etablere et samarbejde, der skal bygge bro mellem Danmark og USA.

Arrangementskalenderen har også været godt fyldt op i 2017, hvor vi har afholdt 13 arrangementer med fokus på skabe netværk og samtidig sprede viden om tech trends, forskning, udvikling og innovativ brug af robotteknologi til netværkets medlemmer.

Interesse for sundhedssektoren
Derudover har vi været med til at lancere et nyt netværk for mobile robotter i sundhedssektoren. Et område, som oplevede stor interesse, da vi i november holdt konference på Sygehus Sønderjylland. Her var producenter og leverandører af mobile robotter og medarbejdere fra de danske sygehuse samlet for at tale om udfordringer og potentialer i at anvende mobile robotter på de danske sygehuse.

Ser frem til et spændende 2018
Samlet set altså et travlt og succesfuldt år for RoboCluster, som også har resulteret i en medlemstilgang på 51 %. Ved udgangen af 2017 forventes der at være ca. 270 medlemmer i netværket, som dækker alle dele af robotbranchen og hele Danmark.

2018 bliver også et spændende år for RoboCluster. Her vil vi igangsætte nye udviklingsprojekter inden for robotområdet, og i foråret laver vi en studietur for vores medlemmer til Innorobo i Paris.

Året kommer selvfølgelig også til at byde på flere spændende netværksarrangementer. Blandt andet to konferencer, som vil blive afholdt i regi af det nye netværk for mobile robotter til sundhedssektoren.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!
RoboCluster sekretariatet

Fakta
Innovationsnetværket RoboCluster er et nationalt innovationsnetværk inden for robotteknologi, og er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Der er lige nu 267 medlemmer af netværket, som består af virksomheder, universiteter og andre offentlige og private aktører, der alle har interesse for robotteknologi. 

Bag RoboCluster står 10 stærke partnere, der samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Partnerne er: DTU, SDU, Aalborg Universitet, Designskolen Kolding, FORCE Technology, Teknologisk Institut, DAu (Dansk Automationsselskab), DIRA (Dansk Robot Netværk), Arbejdsgiverne og DI. I 2018 indtræder Aarhus Universitet som ny partner.

Artiklen er oprindelig bragt i Teknisk Nyt nr. 13 – 2017

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

T +45 6550 4455

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere