• Danish
  • English

Analyse af universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene

Analyse af universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene

29-05-2017
Ny analyse om universiteternes brug af innovationsnetværkene resulterer i en række positive fund, men hvad betyder det, at universiteterne deltager i innovationsnetværkene, og hvordan påvirker det Innovationsnetværket RoboClusters fremtid?

Analysen "Universiteternes deltagelse i Innovationsnetværk Denmark-programmet" blev udgivet i marts 2017, og er udarbejdet af Oxford Research og IRIS Group for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Analysen fokuserer på universiteternes deltagelse i - og udbytte af Innovationsnetværk Danmark-programmet, der lige nu tæller 22 innovationsnetværket i Danmark, hvis bevillinger løber frem til juli 2018.20170529_analyse_universiteter

I det store hele er analysen positiv og viser, at der er bred deltagelse og stort engagement blandt universiteterne og forskere i innovationsnetværkene. Universiteterne spiller en central rolle i netværkene, og størstedelen af netværkslederne understreger universiteternes deltagelse i de aktiviteter, der afholdes af netværkene. Analysen viser, at over 80 % af netværkene har forskere med i alle - eller mange af deres aktiviteter. Universiteterne har desuden en central rolle som enten rådgivere og/eller igangsættere af aktiviteter.

RoboCluster rykker tættere på universiteterne

Innovationsnetværket RoboCluster nævnes i rapporten som et netværk, der er god til at inkludere forskerne. Det er hovedsageligt de teknisk orienterede universiteter og institutioner, der er aktive deltagere i netværkene. I denne forbindelse fremhæves blandt andet DTU, AAU og SDU, som også alle er del af Innovationsnetværket RoboClusters partnerkreds.

Analysen påpeger dog også, at der er barrierer, der hæmmer universitets deltagelse i netværkene. Blandt disse barrierer er inddragelsen af studerende i netværksaktiviteter og de studerendes begrænsede kendskab til innovationsnetværkene. Dette rejser nogle spændende spørgsmål i forhold til, hvordan Innovationsnetværket RoboCluster fremadrettet kan inddrage de studerende mere i aktiviteter med den hensigt at skabe en win-win situation for både RoboCluster og de studerende.

- Jeg hilser det velkomment, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har analyseret universiteternes involvering i innovationsnetværkene. I RoboCluster har vi taget initiativ til en stærkere involvering af Aalborg Universitet og DTU, ligesom vi i forbindelse med den kommende genansøgning af innovationsnetværket har inviteret Aarhus Universitet inden for i partnerkredsen. Samtidig er vi opmærksomme på, at involveringen af de studerende vil være en gevinst for alle parter: Virksomhederne har mange udfordringer, som de gerne vil have ekstern sparring på, de studerende får mulighed for at få indblik i det arbejdsliv, der venter dem, og for universitetet betyder det feedback i forhold til både forskningsemner og indhold på uddannelserne. Så der vil blive markant mere fokus på universiteterne og herunder de studerende i det kommende RoboCluster, udtaler Tom Togsverd, bestyrelsesformand i Innovationsnetværket RoboCluster.

Derudover fremhæver analysen, at netværkene skaber merværdi for universiteterne ved hjælp af en række faktorer. Blandt andet uddeler netværkene midler til igangsætning af udviklingsprojekter, og giver universiteterne adgang til virksomhedscases, som kan bruges i deres forskning og/eller i undervisningsøjemed. Sidst men ikke mindst er innovationsnetværkene landsdækkende.

Er du interesseret i at læse hele analysen, kan du finde den HER.

Kontaktperson
Tom TogsverdTom Togsverd

Bestyrelsesformand

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 2068 3343

LOADEMAIL[tomtogsverd]DOMAIN[hotmail.com]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere