• Danish
  • English

Deltag i et værdifuldt samarbejde til gavn for din virksomhed

Deltag i et værdifuldt samarbejde til gavn for din virksomhed

13-10-2017
I foråret 2018 udbyder DTU Elektro projekter svarende til omkring 130 kandidatspecialer. Til kandidatuddannelsen i elektroteknologi søges der derfor efter samfundsnyttige projektforslag med relevante problemstillinger.

Et konstruktivt samarbejde omkring et projekt er værdiskabende både for den studerende og for virksomheden, og DTU håber, at du vil være interesseret i at tilbyde ét eller flere projekter til deres studerende. Uddannelsen er engelsksproget, og omkring halvdelen af de studerende er internationale. Ved at tilbyde et projekt får du adgang til den nyeste viden fra DTU, og du får en ’næsten færdiguddannet’ civilingeniør ind i din virksomhed.

Projektet skal omfatte løsningen af en større ingeniørteknisk opgave, herunder planlægning, udførelse og rapportering. Omfanget af projektet svarer til 840-980 timers arbejde pr. studerende og udføres enkeltvis eller i grupper af to studerende.20171013_Deltag i et værdifuldt samarbejde til gavn for din virksomhed

Ønsker du at tilbyde projektforslag, skal du logge dig ind på DTU’s Praktik- og Projektbank og udfylde en online-formular for hvert projektforslag – det kan du gøre HER.

DTU ser gerne, at projektforslaget er inddateret i Praktik- og Projektbanken inden den 1. november 2017.

Projektdag på DTU

DTU Elektro afholder en projektdag, hvor projektudbydere, DTU-vejledere og studerende kan mødes og drøfte projekterne. Interesserede virksomheder er meget velkomne til projektdagen. Herudover kan du også deltage personligt og præsentere en poster og/eller en 10 min. power point-præsentation af dit projekt.

Efter projektdagen vælger de studerende et projekt, og tilmelder det hos en DTU-vejleder, som efterfølgende orienterer virksomheden og sørger or at aftale det første møde inden projektet går i gang.

Praktisk information:

Tid: onsdag d. 8. november 2017 kl. 12.15 - 16.00
Sted: Bygning 303A, DTU Lyngby Campus, Ørsteds Plads, 2800 Kgs. Lyngby 

For at deltage i Projektdagen på DTU, skal du sende din tilmelding til Kerstin L. Smith, projektkoordinator på mail: [email protected]

Du kan læse mere om projektdagen og programmet HER.

 

Kontaktperson
Ole RavnOle Ravn

Lektor, Studieleder for Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

T. +45 4525 3671

LOADEMAIL[or]DOMAIN[elektro.dtu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere