• Danish
  • English

Det haster med en national robotstrategi

Det haster med en national robotstrategi

27-09-2017
Danmark bør have en national strategi for robotter og automation. For robotteknologi kommer grundlæggende til at ændre vores liv og arbejde, ikke bare i industrien, men også i byggeriet, serviceerhvervene og i den offentlige sektor. For Danmark kan robotteknologi og digitalisering blive et nyt erhvervseventyr i lighed med grøn teknologi, hvis vi mestrer at videreudvikle det spirende økosystem, vi allerede har på robot-området.

Alle taler om robotter. Og med god grund. Nye teknologiske landvindinger og opfindelser dukker op overalt i verden. På bare to år er Danmarks eksport af industrirobotter mere end tredoblet til over 750 millioner kroner i 2016. Og ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik ventes vores samlede robot-eksport at passere en milliard kroner her i 2017.20170927_Det haster med en national robotstrategi

I de seneste 12 måneder berører mere end 20.000 artikler og indslag i de danske medier emnet robotter. I regeringsgrundlaget er robotter og automation også nævnt 8 forskellige steder. Ordet ’robot’ indgik i 42 af titlerne på indlæg på Folkemødet på Bornholm i år. Så vi snakker og skriver om robotteknologier, og hvad de kommer til at betyde for os her i Danmark. Men gør vi nok ved det? Griber vi mulighederne i tide?

I efteråret 2016 fik Danmark som et af de første lande i Europa en national dronestrategi. Som konsekvens heraf har vi nu en blomstrende dansk drone-branche, dronelufthavn, internationalt attraktive testfaciliteter, forskning og uddannelse i droneteknologier og en styrket dansk deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde. 

Vi bør gøre det samme på robot-området, så vi gør dansk erhvervsliv til en agil frontløber i udviklingen, i anvendelsen og ikke mindst i produktionen af robotter, så samfundet får optimal nytteværdi af teknologiens muligheder, og så virksomhederne inden for det nye erhvervspolitiske indsatsområde kan skabe øget vækst og flere arbejdspladser. 

Danmark har mange grunde til at være i front som robotland: Vi har et højt omkostningsniveau, og alle brancher - inklusive det offentlige - melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Analyser fra bl.a. Dansk Metal viser, at de virksomheder, der satser på robotter, tjener mere og vokser hurtigere end deres konkurrenter.

Men Danmark skal ikke kun bruge robotter, vi skal også skabe dem.

I Robocluster har vi været med til at skubbe rigtigt mange spændende vækstvirksomheder i gang - ikke kun på Fyn, hvor en del af eventyret startede - men også i Midt- og Nordjylland samt i Hovedstadsområdet ser vi nu robotvirksomheder skyde frem.

Men hvordan får vi sat gang i brugervirksomhedernes investeringer?  Hvordan får vi givet ledelse og medarbejdere de fornødne kompetencer? Og hvordan får vi understøttet udviklingen af yderligere robot-virksomheder gennem en styrket innovationsinfrastruktur og gennem målrettet forskning på robot-området?
Disse - og andre - spørgsmål bør en national robotstrategi give svar på.                                       

Med Robocluster og andre aktører på robot-området har vi skabt et spirende økosystem, der efter vores vurdering har potentiale til både at understøtte dansk erhvervslivs transformation til industri 4.0 og at skabe et nyt eksporteventyr på linje med pharma og grøn teknologi.

Danmark bør som samfund placere sig i front i forhold til at surfe på toppen af automatiseringsbølgen, tjene på den og tilpasse sig konsekvenserne af den. Derfor skal vi til at arbejde meget mere målrettet og fokuseret med tingene.

At gøre robotteknologien til et bevidst og målrettet erhvervspolitisk indsatsområde i Danmark vil bane vejen for et øget fokus inden for robot-forskning og -uddannelse. Det ville også skabe større imødekommenhed over for at give robotteknologiske virksomheder gode betingelser for at etablere og udfolde sig – og for at udbrede teknologiens anvendelse i det offentlige og private erhvervsliv. Det igen ville skabe større interesse i at investere i robotteknologisk orienterede virksomheder i Danmark – med indtægter og arbejdspladser til følge.

Robocluster knokler hver dag for at udbrede brugen af samt bistå start-ups og modne virksomheder med at udvikle nye robot-løsninger. En national robotstrategi vil give et kæmpeløft af denne indsats til gavn for hele samfundet. 

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

T +45 6550 4455

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere