• Danish
  • English

DTU bag lancering af ny transport-robot

DTU bag lancering af ny transport-robot

23-11-2017
Forskere fra DTU har i tæt parløb med virksomheden Robotize udviklet en ny robot til erstatning af trucken, når virksomheder skal flytte paller.

I disse dage kører en af de første robotter fra virksomheden Robotize rundt i en dansk virksomhed og hjælper med at transportere paller. Robotten ved navn GoPal dækker et helt nyt behov, som stifterne af Robotize fik øje på for et par år siden. 20171123_DTU bag lancering af ny transport-robot

- De nuværende robotter til interne transportopgaver har på mange måder en begrænset funktion. De er afhængige af, at der er etableret en fast bane, de kan bevæge sig på – men sådan er virkeligheden jo ikke. Vi ville derfor lave en robot, der ligesom en truck kan bevæge sig fleksibelt rundt, og som selv kan finde nye veje, hvis der pludselig står en forhindring eller et menneske på vejen. Den robot har vi brugt de sidste par år på at udvikle,” fortæller administrerende direktør Anders Pjetursson, Robotize. 

Ulig mange andre nystartede virksomheder var stifterne ikke entusiastiske opfindere, der kendte alt til robotter. De var derimod dybt fascinerede af den nye teknologi og dens muligheder. Det betød, at de fra starten var afhængige af at finde en partner, der kunne bidrage med den nyeste viden og kunnen inden for robotteknologi. 

Vi overvejede både SDU og DTU, der begge besidder den fornødne ekspertise. Vi valgte DTU, bl.a. fordi vi vurderede, at hvis vi etablerede os i Københavnsområdet ville den fremtidige konkurrence om kvalificeret arbejdskraft være mindre end på Fyn, hvor der er flere robotvirksomheder,” forklarer Anders Pjetursson.

Arbejdskraft og sparring 
Samarbejdet med DTU er i store træk sket inden for på to områder. Dels i form af arbejdskraft, idet de fire første ansatte i Robotize var henholdsvis to færdigt uddannede robotingeniører fra DTU Elektro, samt to studerende fra samme sted, der skulle hjælpe med at udvikle virksomhedens nye produkt. Dels har et par af DTU’s dygtigste robotforskere fungeret som konsulenter, der ved faste ugentlige møder med virksomheden har bidraget med konkret viden om, hvordan en robot er skruet sammen. 

Robotize har selv udviklet software til robotten, og i den proces har det været væsentligt at kunne ’spille bold’ op ad DTU’s ekspertise. Både for at få viden om, hvordan man praktisk programmerer en robot til at gøre, hvad man ønsker, og for at være sikker på, at det endelige produkt er unikt og bygger på den nyeste viden inden for området.

DTU har stort fokus på at samarbejde med virksomheder. I dette tilfælde er vi stolte over, at vores forskning har bidraget til, at en ny dansk virksomhed er lykkes med at få et attraktivt produkt på gaden, som har potentiale til at skabe både eksport og flere arbejdspladser,” siger robotforsker Ole Ravn, DTU Elektro. 

Samarbejdet går naturligvis begge veje og har til gengæld givet os væsentlige input til vores forskning og til undervisningen af kommende ingeniører. Det er et vigtigt aspekt og kræver en gensidig respekt for hinandens måde at arbejde på. Forskning har typisk et langsigtet perspektiv, hvor imod virksomheder gerne vil se resultater nu og her, og de to forskellige tilgange skal der være vilje til at arbejde med fra begge sider,” siger Ole Ravn med bifaldende nik fra Anders Pjetursson.

Sikkerhed er væsentlig 
Robotize har undervejs i processen haft stort fokus på sikkerhedsaspektet. Når en robot kører rundt med en total vægt på 5-600 kg er det alt afgørende, at der ikke er risiko for, at mennesker omkring den kan komme til skade. Da den udfordring var på plads, kunne virksomheden, der i dag omfatter 20 medarbejdere, indtage både det danske og globale marked, der vurderes til at være mange milliarder værd. 

- Vi er i konkurrence med udgifterne til en truck og ikke mindst arbejdslønnen til truckførerne. I en dansk virksomhed koster det 350.000 kr. årligt at ansætte en truckfører, og det er ofte nødvendigt at have flere skift på et døgn. Set i den sammenhæng vil vores selvkørende robot være tjent ind på 12- 18 måneder,” siger Anders Pjetursson.

Kilde: DTU


DTU har siden 2009 været partner i Innovationsnetværket RoboCluster, og arbejder - ligesom de øvrige universiteter i RoboClusters partnerkreds - sammen med virksomheder omkring udviklingen af innovativ robotteknologi.

Kontaktperson
BjarkeBjarke

Cluster Manager

innovationsnetværket RoboCluster

T +45 6550 4455

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere