• Danish
  • English

Seneste nyheder

High Tech Summit belyste Industri 4.0’s mange facetter

23-10-2017
På High Tech Summit samlede Innovationsnetværket RoboClusters konferencespor interessante aktører til præsentation og diskussion omkring udviklingen af industri 4.0 i danske virksomheder.

High Tech Summit konferencen blev afholdt d. 20. – 21. september 2017 på DTU. Konferencens formål var at skabe supplerende rammer for de store muligheder, der er for danske virksomheder i forhold til produktivitet og værdiskabelse i forbindelse med Industri 4.0. Intentionen bag konferencen var at styrke den danske industri 4.0 udvikling ved at skabe visioner, netværk og samarbejdsrelationer. 

Denne intention blev opfyldt af 20171024_High Tech Summit belyste Industri 4.0’s mange facetterkonferencens 60 udstillere og over 100 start-ups fra over 40 forskellige lande. 

RoboCluster holdt informationsrigt konferencespor

I forbindelse med High Tech Summit eventen afholdt InnovationsnetværketRoboCluster 
konferencesporet ”Control, Automation & Robotics”. 

Det er vigtigt for dansk industri og for øget produktivitet, at de virksomheder som har mulighed for det, engagerer sig i industri 4.0. På konferencesporet fik deltagerne et indblik i, hvor langt danske virksomheder er nået med at implementere de muligheder, der er i forbindelse med industri 4.0. 

RoboClusters formand, Tom Togsverd konkluderede i sit oplæg, at 50 % af de danske virksomheder ikke er begyndt at implementere industri 4.0. Ydermere mener Tom Togsverd, at små- og mellemstore virksomheder skal se  på industri 4.0 på følgende måde:

Virksomheder skal se på industri 4.0 som en samlet betegnelse for innovations - og forretningsudvikling, udtaler Tom Togsverd. 

Endvidere kan smv’er få større viden om industri 4.0 potentialer gennem analyse af virksomhedens data.

Data er det nye guld. Ordentlig udnyttelse af data, der forbinder hele virksomheden på tværs, gør det muligt for ledelsen et danne sig et overbliksbillede af, hvad der sker. På den måde kan industri 4.0 blive en driver for innovation og forretningsudvikling. Det kan også være en driver for automation, fordi overblikket over ens processer danner grundlag for at vurdere, hvilke processer der kan automatiseres, udtaler Tom Togsverd. 

Konferencesporet belyste en lang række facetter af industri 4.0, som grundlæggende handler om innovation og fornyelse af virksomhedens relationer til kunder og leverandører samt af virksomhedens interne processer, herunder automation og brug af robotter. Sporet understregede, at en stor del af industri 4.0s muligheder ligger i indsamling og analyse af data.


Kontaktperson
Tom TogsverdTom Togsverd

Bestyrelsesformand Innovationsnetværket RoboCluster

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 2068 3343

LOADEMAIL[tomtogsverd]DOMAIN[hotmail.com ]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere