• Danish
  • English

Mobile robotter hjælper til på Sygehus Sønderjylland

Mobile robotter hjælper til på Sygehus Sønderjylland

29-08-2017
På Sygehus Sønderjylland er de mobile robotter godt i gang med at hjælpe til med nogle af de mange forskellige logistikopgaver, der er på et sygehus med vokseværk.

Igennem de sidste fem år har Sygehus Sønderjylland 20170829_Konference_Sygehus_Soenderjyllandarbejdet med at indføre robot- og automationsteknologi, herunder mobile robotter som er med til at løse forskellige logistikopgaver. Opgaverne består blandt andet i at bringe service fra køkkenet ud på afdelingerne og retur, og transportere kemokure fra apoteket ud til afdelingerne. Her har man indsat både TUG-robotter fra amerikanske Aethon og MiR100-robotter fra danske Mobile Industrial Robots til at hjælpe til i en travl hverdag med op til 37.000 indlæggelser og 389.000 ambulante besøg årligt.

- Vi har 12 mobile robotter på sygehusene i Sønderborg og Aabenraa. Teknologien har jo været brugt ude i industrien i de sidste mange år, og vi er nu i gang med at implementere de mobile robotter, så de kan bruges i nye anvendelsesområder her på sygehusene, udtaler Jan A. Toft, der er udviklingschef i Lærings- og Forskningshuset på Sygehus Sønderjylland. Han tilføjer:

- Lige nu er vi i gang med at prøve at finde løsninger på robottransport af affald og linned. De aktuelle udfordringer ved dette er trafikstyring, en samlet flådestyring af forskellige robotter, og samspillet med sygehusets bestillingssystemer. Vi oplever, at effekten ved at indføre robotter i høj grad hænger sammen med evnen til at få de mobile robotter til at spille sammen med sygehusets øvrige arbejdsgange og systemer.

Sygehus Sønderjylland har med et befolkningsgrundlag på omkring 235.000 og 343 sengepladser været i gang med både om- og tilbygninger siden 2012. Blandt andet bliver sygehuset i Aabenraa lavet om til akutsygehus og Sønderborg Sygehus indrettes som specialsygehus. Første del af de nye bygninger blev taget i brug i 2014 og næste del skal stå klar i 2021. Det vil sige, at antallet af opgaver inden for transport af linned, medicin, service og lignende kun vil stige i fremtiden.

Innovativ teknologi på gangene

Brugen af robot- og automationsteknologi er 20170829_Konference_Sygehus_Soenderjyllandallerede godt i gang på de danske sygehuse, hvor de klinisk biokemiske afdelinger har undergået en forvandling til højautomatiserede laboratorier, og nu er tiden så kommet til for alvor at bringe robotterne ud på hospitalsgangene blandt patienterne.

Det er en af årsagerne til, at man på Sygehus Sønderjylland i 2015 valgte at etablere Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Huset skal blandt andet være med til at inspirere og understøtte forskning og innovation på Sygehus Sønderjylland, og indeholder udover fagbibliotek også faciliteter til medicinsk og kirurgisk simulationstræning og fremtidens hospitalsstue, som er indrettet i forbindelse med opførelsen af det nye sygehusbyggeri.

- Vi arbejder med at få innovative løsninger ud i de forskellige afdelinger på Sygehus Sønderjylland. Og der er et stort arbejde i at koble teknologierne til den hverdag, de skal indgå i. De mobile robotter skal være så brugervenlige, at personalet også kan arbejde med dem, så vi ikke skal ringe efter robotspecialister, hvis de går i stå midt i en arbejdsopgave, lyder det fra Jan A. Toft. Han tilføjer:

- Miljøet på et sygehus er meget mere uforudsigeligt end i et kontrolleret produktionsmiljø. Her møder robotter hver dag alt fra patienter, personale, madvogne til elevatorer. Men vi oplever heldigvis, at størstedelen af både personalet og patienterne er positivt stemte over for de rullende hjælpere. 

På sygehusene er implementeringen af de mobile robotter i høj grad afhængig af de mennesker, der interagerer med dem. En undersøgelse for Altinget i maj 2017 viser da også, at 32 % af danskerne glæder sig over den teknologiske udvikling og de muligheder, den medfører for deres arbejdsliv, mens kun 15 % er nervøse for udviklingen.  

Konference sætter spot på mobile robotter

Men hvilke gevinster og udfordringer er der ved at anvende mobile robotter på de danske hospitaler, hvordan implementerer man bedst teknologien og hvordan ser fremtiden ud for brugen af mobile robotter i sundhedssektoren? Få svarene og se demonstrationer af forskellige mobile robotter, når Innovationsnetværket RoboCluster og Sygehus Sønderjylland inviterer til konferencen: Mobile Robotter på hospitaler – hvor kører de hen? den 1. november på Aabenraa Sygehus.

Her vil Teknologisk Institut også se i krystalkuglen på hvilke nye innovative løsninger, der er på vej inden for mobile robotter. Derudover vil Innovationsnetværket RoboCluster og Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde lancere Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren, hvor der vil være rig mulighed for at høre mere om medlemskab og kommende aktiviteter.

Læs mere om konferencen på RoboClusters hjemmeside HER

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2058 5132

LOADEMAIL[conny.heidtmann]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere