• Danish
  • English

Nemmere for virksomheder at teste medicinsk udstyr

Nemmere for virksomheder at teste medicinsk udstyr

19-12-2017
Forskere på SDU hjælper virksomheder til at lave tests af medicinsk udstyr tidligt i udviklingsfasen for at virksomhederne i sidste ende kan få større succes med teknologierne ude på sygehusene.

Der kan være mange udfordringer i at udvikle medicinsk udstyr, fordi det kræver en dyb viden - både inden for det medicinske og det kliniske område. Hvis virksomhederne mangler den viden, kan det være med til at bremse udviklingsprocessen. Derfor hjælper Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU nu virksomheder til at teste deres produkter i et tidligt stadie igennem demonstrationsprojektet ’Testing of Surgical Technologies’.20171214_Tekst af robotkirurgiske teknologier

Formålet med projektet, som er støttet af Innovationsnetværket RoboCluster, er at facilitere tests af medicinsk udstyr ved hjælp af dyreforsøg. Forskerne stiller teknisk viden omkring måling af bevægelser til rådighed for virksomhederne, som på den måde får mulighed for at indhente essentiel viden, samtidig med at de får testet deres produkt. Dyreforsøgene bliver gennemført i samarbejde med OUH, der stiller faciliteterne i deres dyrestald til rådighed.

Indtil videre er det virksomhederne 3Dintegrated og LapTics, der gør brug af forskernes viden og knowhow.

- Det er helt essentielt for os at kunne teste vores teknologi i et realistisk klinisk scenarie, så vi ved hvordan vi skal tilpasse vores teknologi til brugerne. Det er desuden ofte et krav fra myndighederne for at få en markedsgodkendelse. Vi arbejder med computer vision teknologi, der på sigt skal implementeres i kirurgiske robotter. Det er et meget specialiseret felt, og derfor har det været en stor hjælp at arbejde sammen med SDU, som er nogle af de førende i Danmark inden for feltet. Det har både været i form af sparring og hjælp til at validere vores resultater i dyreforsøgene, udtaler Henriette Kirkegaard, der er CEO i 3Dintegrated. Hun tilføjer: 

- Det tillidsfulde og åbne samarbejde mellem 3Dintegrated, SDU og OUH er unikt og helt sikkert medvirkende til, at vi som opstartsvirksomhed i Danmark kan være innovative og udvikle teknologi hurtigt og på den måde konkurrere mod de store internationale virksomheder, som dominerer markedet for kirurgiske produkter.

Igennem projektet tester 3Dintegrated en sensor, som kan generere 3D-data af den kirurgiske overflade og udtrække data fra kirurgi i real-time. Teknologien kan blandt andet bruges til at digitalisere kikkertundersøgelser og kikkertoperationer både manuelt og robotassisteret - blandt andet vil teknologien kunne gøre kirurgen i stand til at se gennem væv, undgå at skære i kritiske strukturer og udnytte Machine Learning og Big Data.

Samarbejde skal komme virksomheder til gavn
Ifølge projektleder Thiusius Rajeeth Savarimuthu, der er lektor på SDU, er der potentiale for, at flere virksomheder kan få hjælp til at afprøve deres produkter. Hjælpen består helt konkret i, at virksomheder får adgang til testfaciliteterne og hjælp til indsamling og bearbejdning af data - for eksempel i forbindelse med måling af bevægelsesmønstre ved kikkertundersøgelser.

- Det giver rigtig god mening for os at stille den her viden til rådighed for virksomhederne. Vi har i flere år haft et godt samarbejde med OUH omkring robot- og velfærdsteknologi til sundhedssektoren, og vi ønsker at stille den viden til rådighed for virksomhederne, så de kan modne deres produkter på et tidligere stadie, lyder det fra Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Interesse fra virksomheder
Virksomheden LapTics har også indledt et samarbejde med SDU igennem demonstrationsprojektet, og tester herigennem deres teknologi, som er i et tidligt udviklingsstadie.

- Vi er i gang med at udvikle en robotarm til kikkertkirurgi i for eksempel bughulen. I den proces indgår både udvikling, konstruktion og test af vores prototype som vigtige elementer. SDU sidder inde med den nødvendige tekniske og praktiske viden, som er en forudsætning for at kunne levere et solidt, præcist og forsvarligt produkt til fremtidens kikkertkirurgi, lyder det fra Jens Jørgen Kjer, der er CEO i LapTics.

Der har allerede nu været interesse fra andre virksomheder om at indgå i et forløb med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU, og interesserede er velkomne til at henvende sig til projektleder Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Gå-hjem-møde på OUH
Den 27. februar afholder Innovationsnetværket RoboCluster og SDU et gå-hjem-møde på OUH. Her vil der være mulighed for at høre om test af medicinsk udstyr i samarbejde med SDU. Derudover kan du finde inspiration til, hvordan din virksomhed kan udvikle jeres produkter på baggrund af dataopsamling og – bearbejdning igennem kliniske forsøg.

På dagen kan du også møde virksomhederne 3Dintegrated og LapTics, der har gode erfaringer med udvikling af medicinsk udstyr i samarbejde med SDU og dyrestalden på OUH. Dagen rundes af med en rundvisning i dyrestalden.

Læs mere på RoboClusters hjemmeside HER.

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T +45 6550 7925

LOADEMAIL[conny.heidtmann]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere