• Danish
  • English

Nu affyrer RoboCluster 4 nye robot-innovationer

Nu affyrer RoboCluster 4 nye robot-innovationer

19-04-2017
Inspektionsrobotter, robotter som skadedyrsbekæmpere og kirurgi-robotter samt robotteknologiens rolle i industri 4.0. Det er kort fortalt de fire felter, som RoboCluster er i fuld gang med at kickstarte innovation og produktudvikling indenfor.
Nye teknologier kommer ikke af sig selv. Der skal være nogle nysgerrige, innovative aktører, som tør at tage på teknologisk opdagelsesrejse uden helt at kende slutdestinationen. Det er præcis, hvad det nationale innovationsnetværk RoboCluster gør som Danmarks løfteraket på robot-området. 
 20170419_RoboClusterRaket
Nu offentliggør RoboCluster fire nye, perspektivrige satsninger, som på sigt kan føre til nye danske robotsucceser i den efterhånden blomstrende, danske robotklynge. Hver satsning har sat et stærkt tværfagligt hold af virksomheder og vidensinstitutioner med dybt domænekendskab inden for deres felt. Sammen skal de udvikle og teste nye teknologier, opfindelser og anvendelsesområder. 
 
Et af konsortierne bag RoboClusters nye projekter er Storebælt A/S, Force Technology, Blade Test Centre, Drone Volt Scandinavia og DTU Elektro. Konsortiet vil sammen løse de udfordringer, der er stopklodser for at bruge robotter og droner til at inspicere store konstruktioner som vindmøllevinger, tårne, broer og tanke. 
 
De tre andre satsninger er om kirurgiteknologi, skadedyrsbekæmpelse og dataopsamling i industri 4.0 er beskrevet på denne komplette oversigt over de igangværende og vidt forskellige demonstrationsprojekter. RoboCluster blev stiftet i 2002 og har igangsat i alt 70 forskellige, visionære robot-udviklingsprojekter i Danmark sammen med forskellige konstellationer af sine 194 medlemmer og partnere. 
 
Indbygget realitetstjek
- Vi bringer mennesker sammen, der ellers ikke ville have mødt hinanden. Og vi skaber en platform for udvikling af nye ideer, teknologier, markeder, som gør det muligt for andre, at få øjnene op for potentialet. Ofte er ideerne så innovative, at teknologien også skal nytænkes. Så vi er nødt til at arbejde langsigtet for at stimulere, at nye danske robotopfindelser kan revolutionere verdensmarkedet flere år ud i fremtiden, påpeger Cluster Manager, Bjarke Falk Nielsen fra RoboCluster.
 
Vækstkometen Mobile Industrial Robots (MiR) er et af mange eksempler på virksomheder, der har stor gavn af RoboCluster som katalysator for innovation. Det kan stifter Niels Jul Jacobsen bekræfte. MiR deltog i et demonstrationsprojekt om mobile robotter, hvor et stærkt konsortium af forskere, slutbrugere og rådgivere bidrog med deres viden og erfaringer:
- I RoboClusters projekt afprøvede vi med succes en trækkrog, som vi havde udviklet til vores mobile robotter i et ægte produktionsmiljø hos Arla. Det er en opfindelse med stor værdi, også arbejdsmiljømæssigt. Uden fleksible logistikrobotter som vores skal en Arla-medarbejder typisk gå syv kilometer om dagen og plukke varer, der vejer sammenlagt fem tons. MiR har lige udstillet på en af verdens største robotmesser, og her kunne jeg konstatere, at MiR på mange områder er konkurrenterne teknologisk overlegne, især hvad angår krogen MiRHook. Vi er som virksomhed lykkedes på meget kort tid at blive en global spydspids inden for mobile robotter, fordi vi har turdet træde ind i grænselandet af ny teknologi og udvikle robuste produkter i tæt parløb med slutbrugere i industri og sundhedssektor. I den forbindelse spiller RoboCluster absolut en væsentlig rolle for, at nye levedygtige produkter, løsninger og virksomheder opstår her i Danmark, siger Niels Jul Jacobsen, stifter af MiR i 2013.
 
Løfteraket med netværks-power
Selvom Danmark er et relativt lille land, arbejder vi ofte især sammen med nogen, der ligner os selv og vores tankegang til forveksling. Men RoboCluster rummer en unik mangfoldighed, som senest har imponeret hos det nye RoboCluster-medlem IBM; Sammen med RoboCluster er IBM ved at definere rammerne for endnu en robot-landvinding i et foreløbigt hemmeligt projekt.
 
- Jeg er meget imponeret over den mangfoldighed og netværks-power, som RoboCluster rummer. Jeg ringede til Bjarke Falk Nielsen efter et møde vi i IBM havde med en ny kunde, og i løbet af bogstaveligt talt en halv dag havde han og kollegerne fundet de helt rette folk til at indgå i et nyt projektsamarbejde. Vi vidste ikke, at disse kompetencer eksisterede og ville aldrig have kunnet finde frem til dem selv. Ved at møde forskerne fra de forskellige universiteter samt innovative, mindre virksomheder er vi også kommet med i andre spændende innovationsprojekter; Så på den måde er det at være medlem af RoboCluster en døråbner til et stort og vigtigt innovationsnetværk. Brobygger-evnen hos RoboCluster er unik, pointerer Anne Birgitte Bendix, Business Development and Sales Manager Denmark, IBM Danmark.
 
Forskeradgang til SMV'ere
Også set fra en forskers perspektiv, udfylder RoboCluster en afgørende rolle. Innovationsnetværket er med til at inspirere iværksættere og SMV'er til at inddrage forskning i deres produktudvikling. RoboCluster har muliggjort at en række af små og mellemstore virksomheder er kommet i samme berøring med forskningsmiljøet - eller omvendt, vurderer Ole Madsen, professor på Institut for Materialer og Produktion, Aalborg Universitet.
- RoboCluster søsætter mange spændende projekter. De er ofte selve limen i en proces, hvor de får selv helt små virksomheder i gang med innovations-aktiviteter og produktudvikling, hvor forskningen kommer til anvendelse i praksis. Dermed skaber RoboCluster nogle muligheder for SMV'er, som ellers ville være svært for os som universiteter og forskere at lykkes med. Brobygning til SMV-laget har jeg selv som forsker ofte svært ved. Det er nogle gange nemmere at have med de store virksomheder at gøre, fordi ejerlederne i de små virksomheder har travlt med alt muligt andet og ikke umiddelbart har råd til at se på muligheder, der ikke er kommercielle i morgen, siger Ole Madsen. 
 
FAKTA: Læs mere om RoboClusters fire nye automations-projekter
Robottens centrale rolle i industri 4.0:  Projektet fokuserer på effektivisering af produktion ved hjælp af real-time dataanalyse, hvor en robotcelle hele tiden plukker de rette komponenter, så producenten kan optimere kvaliteten og/eller reducere produktionsomkostningerne. Kræfterne bag er: Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi, EasyRobotics, Blackbird og Aalborg Universitet. 
 
Robot- og sensorteknologi i væksthuse: Et konsortium af krydderurteproducenten Rosborg Denmark, Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, Schroll Flowers og Gartneriet PKM vil udvikle højteknologiske løsninger med sensorer, kameraer og robotter til at detektere skadedyr og plantesygdomme på et stadie, hvor det menneskelige øje endnu ikke kan opdage dem.
 
Positioneringssystemer til inspektionsrobotter: Udbredelsen af inspektionsrobotter skaber et behov for mere avancerede og mere præcise positioneringssystemer stiger. Robotterne undersøger tilstanden på store infrastruktur-konstruktioner som vindmøllevinger, broer, tårne og tanke. Et forbedret positioneringssystem vil også kunne gøre gavn i helt andre brancher. Interessenterne, der har dannet et konsortium i RoboCluster-regi er følgende: FORCE Technology, DTU ELEKTRO, A/S Storebælt, Blade Test Centre, Drone Volt Scandinavia.
 
Test af kirurgiske teknologier: Partnerne i dette projekt er: Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU, OUH - Odense Universitetshospital, Laptics og 3Dintegrated. De vil stimulere produktudvikling og konkurrence inden for medicinsk udstyr ved at gøre det enklere og mindre omkostningstungt at opsamle og databehandle forsøgsdata, når nyt udstyr testes på grise.

 

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere