• Danish
  • English

Nyt pilotprojekt skal bane vejen for flere robotter

Nyt pilotprojekt skal bane vejen for flere robotter

24-01-2017
Pilotprojekt skal være med til at forbedre produktudvikling og branding i robotindustrien igennem brugerinddragelse og dermed kickstarte brugen af robotteknologi flere steder i erhvervslivet
Med støtte fra Industriens Fond skal de tre innovationsnetværk InnoBYG, RoboCluster og BrandBase arbejde sammen om at klarlægge udfordringer og formidle viden om, hvordan man udvikler og markedsfører robotteknologi til potentielle købere, der ikke er vant til at arbejde med robotter.
 
Projektet, der forventes at vare cirka et års tid, har modtaget en bevilling på næsten 1,3 mio. kroner fra Industriens Fond, og det økonomiske rygstød skal gøre robotindustrien bedre til at ramme kundernes efterspørgsel.

 

- Robotindustrien skal tættere på kunderne og deres behov. Det er vurderingen, at robotproducenter skal være mindre produktfokuserede men mere fokusere på de problemer og udfordringer, som robotter kan løse hos kunderne. Ved at involvere antropologer, robotingeniører og potentielle kunder i samme projekt er det

20170123_Nytpilotprojekt3DAnimation

 ambitionen, at det nedbryder barrierer. Ved at formidle de innovative løsninger der bliver ud af det møde, ventes også robotproducenterne at få fuld valuta for branchens ellers gode produkter og løsninger, lyder det fra Mads Lebech, administrerende direktør i Industriens Fond.
  
Pilotprojektet udspringer af Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om innovation, som Fonden gennemførte sidste år. Gennem blandt andet antropologiske studier skal ingeniørtunge virksomheder væk fra den meget produktorienterede synsvinkel over i en mere markedsorienteret synsvinkel med brugeren 
i centrum. Her vil virksomhederne få mulighed for at flytte sig fra et marked, der udelukkende konkurrerer på pris til et marked, hvor man konkurrerer på kvalitets- og værdimæssige parametre. Robotteknologi kan nemlig også være løsningen på samfundsrelaterede problemer som eksempelvis arbejdsmiljø og bæredygtighed, og det er de udfordringer som robotudviklere i højere grad skal adressere i tæt samarbejde med deres kunder. 
 
Flere robotter skal i spil
Mange brancher i Danmark er stadigvæk kendetegnet ved at have flere manuelle arbejdsgange - eksempelvis plejesektoren, transportsektoren og landbruget. I nærværende projekt tages der udgangspunkt i byggebranchen, som både eksemplificerer en række generelle problematikker og er ekstremt konkurrenceudsat. Byggebranchen har et stort behov for at positionere sig på andre værdier end pris alene på det globale marked. Men selvom robotteknologi har potentiale til at 'disrupte' de traditionelle tænkemåder og løfte branchen, er der i øjeblikket få robotter ude på de danske byggepladser. Her indgår de kun i mindre skala som en del af en større digital tankegang, hvor 3D-print, droner, digital opmåling og brug af digitale bygningsmodeller udgør en stadig større andel.
 
NCC, en af nordens største entreprenører, deltager i pilotprojektet, og er allerede godt i gang med at ændre deres måde at tænke byggeri på:
 
- Vi deltager i projektet for at sprede noget af den viden ud, som vi allerede på nuværende tidspunkt har inden for brugen af digitale teknologier på vores byggepladser og for at få nye input til, hvordan vi kan bruge robotter og droner i byggeriet. I og med at vi i stigende grad benytter os af digitale bygningsmodeller og arbejdsmetoder, så bevæger vi os væk fra den traditionelle måde at tænke byggeri på, lyder det fra Mikkel Nygaard Rønne, der er Chef VDC Koordinator hos NCC Danmark og har ansvaret for at digitalisere de danske byggepladser i NCC. 

20170123_Nytpilotprojekt

- I dette konkrete projekt tages der fat om byggebranchen. Men tanken er, at de metoder og erfaringer som
opsamles her, skal kunne benyttes i flere sammenhænge og dermed komme flere virksomheder til gavn - også i andre brancher, fastslår administrerende direktør Mads Lebech fra Industriens Fond.
 
Antropologer sætter brugeren i centrum
For at kunne udvikle og implementere teknologi, er det vigtigt at forstå det set-up, teknologien skal indgå i. Derfor går man i pilotprojektet nu i gang med at lave antropologiske undersøgelser af hvilke praktiske og mentale barrierer, der er i forbindelse med implementering af robotteknologi i byggebranchen. Både entreprenører, udførende håndværkere og robotudviklere vil blive inddraget i pilotprojektet for at skabe en forståelse for hele den værdikæde, teknogien skal indgå i. 
 
Pilotprojektets primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder, der udvikler robot- automationsløsninger. En af projektets deltagere, virksomheden Robot at Work har udviklet en platform til at lave 3D-design på facader og overflader, som kan være med til at åbne op for nye former for arkitektur med robotter.
 
- Som robotvirksomhed kan vi være med til at skabe helt nye muligheder i byggeret, både hvad angår optimering af processer, kvalitetssikring og forbedring af arbejdsmiljøet. Vi håber, at vi igennem projektet her, kan blive endnu klogere på, hvordan vi skal videreudvikle vores produkt. Vi tror nemlig på, at vi får det mest levedygtige produkt igennem en tæt dialog med dem, der skal bruge det, udtaler Finn Christensen, CEO i Robot at Work.
 
Innovationsguide til fremtidens byggeri
Udover undersøgelser ude hos virksomhederne og afholdelse af workshops skal pilotprojektet munde ud i en praktisk guide, der skal vejlede de små og mellemstore robotvirksomheder i, hvordan man udvikler robotteknologi og gode løsninger med brugeren i centrum.
 
- Vi forventer, at projektet kan være med til at give robotindustrien indsigt i, hvordan de kan skille sig ud på det internationale marked og skabe værdi gennem produktudvikling og innovation med brugeren i centrum. Og så skal projektet selvfølgelig også være med til at åbne begge branchers øjne for de muligheder, der ligger i et tæt fremtidigt samarbejde omkring robot- og automatiseringsløsninger til byggeriet, lyder det fra Bjarke Nielsen, leder af RoboCluster. 
robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere