• Danish
  • English

Ny guide hjælper robotvirksomheder til nærkontakt med brugerne

Ny guide hjælper robotvirksomheder til nærkontakt med brugerne

22-11-2017
For at forblive konkurrencedygtige skal robotindustrien i stigende grad involvere brugerne i udviklingen af nye teknologiske løsninger. En ny guide sætter fokus på, hvorfor det er vigtigt at have fuldstændigt styr på brugernes virkelighed og behov.

Kundernes krav til robotter og automationsløsninger20171122_Vaerdi-Kaedereaktion_Robot_Guide er under forandring, blandt andet på grund af krav om fleksibilitet og digitalisering. Det stiller nye krav til innovation i robotindustrien, fordi indsigten i praktikernes adfærd og tanker, arbejdsgange og samarbejdsmønstre i stigende grad vil afgøre om en robotløsning fungerer eller ej.

Den nye guide ’Med robotten på arbejde – Guide til robotudvikling på arbejdspladsen’ klæder robotindustrien på til at lytte og lære af brugerne i udviklingen af nye robotløsninger. Guiden lanceres på et seminar den 28. november i Aarhus. Seminaret markerer også afslutningen på projektet Værdi-Kædereaktion, der har udviklet guidens konkrete værktøjer til brugerdialog til brug for robotindustriens produktudvikling, forretningsudvikling og branding.

Guiden og projektet bag udløber af Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om innovation i dansk erhvervsliv, som fonden udbød sidste år.

- Det er værdifuld viden der opstår, når man går i tæt dialog med sine kunder. Indgående kendskab til brugerne af robotteknologien kan få stor betydning for, at vi i Danmark kan konkurrere på flere parametre end pris alene. Danske virksomheder skal kunne tilbyde noget ekstra. Det kan gøres ved at hæve perspektivet fra det rent ingeniørfaglige til også at se nærmere på, hvordan robotløsningen kan skabe høj værdi for dem, der skal bruge den. På den måde sikres det, at innovative tiltag fra robotindustrien oftere rammer plet og det gør industrien mere konkurrencedygtig. Det er det, som guiden skal bidrage til, siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond.

Robotudvikleren skal arbejde tæt sammen med brugerne

En række byggepladser har deltaget aktivt som cases i den antropologiske undersøgelse, der udgør en del af grundlaget for ’Med robotten på arbejde – Guide til robotudvikling på arbejdspladsen’. Undersøgelsen udpeger kritiske faktorer for accept af ny teknologi på den enkelte arbejdsplads. Den peger også på forventninger til robotteknologien i form af brugervenlighed, bedre arbejdsmiljø, mindre nedslidning og øget produktivitet. Udfordringer, der kendes fra flere brancher, hvor robotter forventes at overtage dele af arbejdet i de kommende år.

- Guiden giver et indblik i brugernes verden. Hvordan opleves teknologien fra deres perspektiv? Hvilke muligheder og udfordringer ser de? Den formidler desuden erfaringer, som robotudviklere allerede har gjort sig. Erfaringer, der kan samles i ét motto, nemlig at robotudvikling skal ske i samarbejde med de mennesker, der skal bruge robotten, hvis projektet skal lykkes, udtaler Bjarke Falk Nielsen, der er Cluster Manager i Innovationsværket RoboCluster.

Undersøgelsen tager også et kig på, hvordan robotudviklernes forforståelse af brugerens syn på teknologier kan sløre blikket for udviklingen af optimale løsninger.

- Vi har igennem projektet her fået en dybere forståelse for, hvor vigtigt det er at udvikle sin løsning med brugeren lige ved siden af. Vi skal være dér, hvor brugerne er, for der skal robotten også være – netop for at indhente den her usynlige, uhåndgribelige viden, der ligger gemt i håndværkerens brug og forståelse af teknologien, udtaler Finn Christensen, CEO i Robot At Work, der har udviklet en tabletplatform til at udføre 3D-designs på facader og mange andre slags arbejde på overflader generelt, som kan være med til at åbne op for nye former for arkitektur og arbejdsopgaver udført med robotter.

Ram efterspørgslen med samarbejde på tværs af brancher og værdikæder

Flere brancher har potentiale for at skabe vækst, effektivitet og øget kvaliteten igennem nye teknologier. Men det kræver, at man i højere grad arbejder sammen på tværs af fag og brancher. Den præmis har de to formænd for innovationsnetværkene InnoBYG og RoboCluster taget til sig, og de forventer sig meget af fremtiden:

- Med dette projekt har vi fået yderligere indsigt i hvor og hvordan robotteknologien med fordel kan implementeres i byggebranchen. Vi står midt i en fornyelse af branchen, hvor dialogen mellem aktører fra byggebranchen og robotudviklerne er en forudsætning for, at vi kan udvikle og implementere de rigtige løsninger til byggeriet. Løsninger, der både kan højne produktiviteten, bidrage til løsning af arbejdsmiljøudfordringer og understøtte det bæredygtige byggeri, lyder det fra Michael H. Nielsen, der er formand for InnoBYG.

Det bakkes op af Tom Togsverd, der er formand for innovationsnetværket RoboCluster:
- I RoboCluster vil vi gerne være med til at sætte fokus på, hvor vigtig brugerinddragelse er for udviklingen af nye robotteknologier. Innovation sker bedst, når både forskeren, udvikleren og slutbrugeren tages i ed, så derfor vil vi gerne fortsætte samarbejdet med InnoBYG og byggebranchen i andre projekter. Lige nu arbejder vi videre i projektet InnoDrone, der handler om udbredelsen af droneteknologi i byggeriet og andre brancher.

Om projekt Værdi-Kædereaktion

Guiden bygger på resultater fra pilotprojektet ’Værdi-kædereaktion’, som de tre innovationsnetværk RoboCluster, InnoBYG og BrandBase har arbejdet på igennem det sidste års tid. Projektet, der er gennemført med en støtte på 1,3 mio. kroner fra Industriens Fond, har som overordnet mål at vise, hvordan danske virksomheder i robotindustrien gennem en antropologisk tilgang til inddragelse af brugere og praktikere i produktudviklingen får adgang til viden, der styrker deres produkt- og forretningsudvikling og i sidste ende deres internationale markedsposition.

Lancering den 28. november

Guiden bliver lanceret på et seminar den 28. november med overskriften: ’Lyt og tænk nyt - Nye perspektiver på innovation og forretningsudvikling i robot- og automationsindustrien’. Info om program og tilmelding kan findes på RoboClusters hjemmeside her.

Link il guiden 'Med robotten på arbejde - guide til robotudvikling på arbejdspladser'. 

Kontaktperson
Mette AbrahamsenMette Abrahamsen

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 2311 3719

LOADEMAIL[meab]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere