• Danish
  • English

Robotteknologi skal gøre landbruget mere bæredygtigt

Robotteknologi skal gøre landbruget mere bæredygtigt

30-10-2017
Landbruget er inde i en rivende udvikling, hvor robotteknologi kan spille en vigtig rolle i forhold til en omstilling af sektoren.

Innovationsnetværket RoboCluster besøgte i slutningen af september AgJunction i Fremont, Californien. Virksomheden er en af verdens største producenter af autostyring til landbrugsmaskiner, og har 160 ansatte fordelt over hele kloden. De sælger sensorteknologier og andre delkomponenter til landbruget; blandt andet gyroer, GPS’er, tilbehør til autostyring og hydraulikstyring til flere forskellige markeder, hvoraf de europæiske og amerikanske markeder er størst.

I Californien, hvor AgJunction har en af deres udviklingsafdelinger, går udviklingen stærkt. Der er en stor efterspørgsel efter teknologier, der kan være med til at gøre landbrugssektoren smart og bæredygtig, og det er her robotteknologi kommer ind i billedet i form af præcisionsudsyr til landbruget eller såkaldt precision farming, hvor mange forskellige sensorer monteres på landbrugsudstyret, og hjælper landmanden til at træffe bedre beslutninger i forhold til økonomi og miljø.

- USA, Tyskland, Australien og Danmark er foregangslande inden for precision farming udstyr, og det danske forskningsmiljø på området er et af de førende inden for deres felt, og man kan se brugen af Big Data og kunstig intelligens som det nye sort inden for landbruget, lyder det fra Tommy Ertbølle Madsen. Han er Principal Systems Engineer, Autonomous Driving hos AgJunction og dansker. Han har tidligere arbejdet hos Ecodan og CLAAS E-Systems i Danmark, og har siden 2016 været ansat hos AgJunction i Californien.

Tommy Ertbølle Madsen har tidligere arbejdet sammen med forskere fra både Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der arbejder med teknologier til precision farming - blandt andet inden for autonome landbrugsrobotter, intelligent sprøjtning og dataindsamling via droner.

Stort behov for Precision Farming

Flere faktorer gør sig gældende, når man skal forklare behovet for precision farming. Dels bliver vi flere mennesker på jorden, som skal have føde, dels bliver det samlede landbrugsareal mindre, og dels bliver der færre landmænd og dermed arbejdskraft til at dyrke jorden. Derudover er der problemer med vandspild og overgødning. Der er således flere faktorer, der peger på, at der er en god business case i at automatisere landbruget og på den måde opnå en bedre indtjening på investeringen, samtidig med at man skåner miljøet.

Landbrugsgiganten John Deere har eksempelvis lige opkøbt den amerikanske virksomhed Blue River Technology til 305 mio. dollars. Virksomheden har udviklet en særlig sprøjteteknologi, der sørger for at detektere ukrudtet på marken og sprøjte lige præcis dér, hvor ukrudtet er, og ikke på afgrøderne. På den måde gavner man miljøet, samtidig med at man sparer på sprøjtemidler.

I Danmark har politikerne været med til at skubbe på udviklingen igennem regulativer, der gør, at landbrugssektoren hele tiden skal udvikle sig. For en landmand i Danmark kan det eksempelvis betale sig at erstatte nogle sprøjtninger med radrensning, når marken skal holdes fri for ukrudt.

Der er ikke mange lande, der har så høje krav og afgifter til landmanden som i Danmark, så ifølge Tommy Ertbølle Madsen er det også vigtigt, at det følges op med at hjælpe sektoren med forskning i teknologi til at forblive konkurrencedygtige. Desuden er der en god mulighed for at skabe eksport af teknologi til hele verden.

- I Danmark er vi kendt for at være gode til at implementere nye teknologier og automatisere, og vi har et godt klima, som også er med til at understøtte en god landbrugssektor, lyder det fra Tommy Ertbølle Madsen.

En sektor med fart på

Omkring 20 % af de amerikanske landmænd anvender satellitdata til precision farming, og der er store forventninger til brugen af droner til indsamling af data om markerne, men lovgivningen er stadig ikke på plads i forhold til at flyve uden for synsvidde, dvs. BVLOS - Beyond Visual Line Of Sight. Business casen er ikke helt tydelig endnu, så derfor afventer man stadig, at droneteknologien folder sig ud inden for landbrugssektoren.

- Generelt er der en tendens til, at vi fra at arbejde med en meget traditionel sektor, nu ser landbruget som en sektor i rivende udvikling, hvor vi anvender AI og Big Data for at styrke udbyttet, lyder det fra Tommy Ertbølle Madsen.

Innovationsnetværket RoboCluster har tidligere deltaget i projekterne Den Intelligente Sprøjtebom (Højteknologifonden) og SAFE - Safer Autonomous Farming Equipment (Innovationsfonden), som også omhandler højteknologi til landbruget.

Kontaktperson
Bjarke Falk NielsenBjarke Falk Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere