• Danish
  • English

Robottens centrale rolle i Industri 4.0

Robottens centrale rolle i Industri 4.0

19-12-2017
Hvad kan kombinationen af data og robotteknologi gøre for fremtidens produktion? Det arbejdes der lige nu på i et af Innovationsnetværket RoboClusters demonstrationsprojekter.

Fremstillingsvirksomheder bliver i stigende grad mødt af krav fra kunder om at reducere variationen på deres produkter. Kundernes krav opstår ofte, fordi man vil sikre sig, at produkterne kan anvendes sammen med produkter fra andre batches eller leverandører. Det gør blandt andet, at virksomheder kan være nødt til at 20171212_Robottens centrale rolle i Industri 4.0kassere nogle af deres produkter, og samtidig udnytter de ikke materialerne i det omfang, de egentlig kan. Dermed udnyttes kapaciteten ikke fuldt ud, og det kan medføre både økonomiske og miljømæssige omkostninger.

Igennem demonstrationsprojektet Robottens centrale rolle i Industri 4.0 arbejder Teknologisk Institut lige nu sammen med Aalborg Universitet og virksomhederne EasyRobotics og Blackbird om at lave en datastyret automatiseret robotcelle, der skal være med til at øge kvaliteten og minimere omkostningerne på robotcellens slutprodukt.

Målet med demonstrationsprojektet, der er støttet af Innovationsnetværket RoboCluster, er, at man kan parre delkomponenter i forhold til de faktiske mål og ikke i forhold til tolerancegrænser. Det vil gøre det muligt at producere delkomponenter med grovere tolerancer. På den måde kan man reducere omkostninger og alligevel opnå tilfredsstillende slutprodukter.  Man kan også producere med de samme tolerancer og opnå et mere ensartet slutprodukt med en mindre grad af variation.

Michael Stæhr, der er projektleder hos Teknologisk Institut, forklarer:
- Se for eksempel på en montage af to eller flere delkomponenter til et slutprodukt. Det kræver, at der stilles krav til de enkelte delkomponenters tolerancer for, at emnet kan samles, og man kan opnå den ønskede kvalitet. Jo flere delemner, der er afhængige af hinandens tolerancer, jo mere kompleks og fordyrende en tolerancekæde skabes der. Potentialet i en datastyret automatiseret robotcelle, som den vi arbejder med her i projektet, er, at produktionen vil blive meget mere fleksibel i fremtiden, fordi data vil gøre robot- og automationsteknologi endnu smartere.

Relevant for flere industrier
Resultaterne fra demonstrationsprojektet vil ifølge Michael Stæhr være relevante for industrier som eksempelvis plast, jern og maskin, medicinal, bygningsmaterialer og fødevarer, hvor der er et vedvarende effektiviseringskrav og et øget krav til fuld digitaliseret sporbarhed helt ned på komponentniveau. Med en kombination af data og robotteknologi vil man nemlig i højere grad kunne optimere både fremstillingsprocesserne og brugen af materialer, hvilket i sidste ende vil være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne.

Den datastyrede automatiserede robotcelle, der er videreudviklet igennem demonstrationsprojektet, tager afsæt i teknologier fra de to projektpartnere EasyRobotics ApS og Blackbird ApS.

Blackbird har udviklet systemet Factbird, der indsamler data fra produktionslinjen via sensorer - det kan eksempelvis være antal producerede enheder, materialets temperatur etc. De data bliver så visualiseret via en Cloud-server, hvor man hele tiden har mulighed for at tilgå data, og på den måde kan man optimere produktionen.

I projektet her har vi har haft supergode brainstorms om, hvordan værdien af et produkt kan forøges ved at alt relevant data om produktet overdrages til slutkunden. Det er kendt praksis inden for medicinalindustrien, men det er relevant for alle typer industrier og produkter, og for Danmark som land kan vi vinde, hvis den praksis udbredes. Vi skal være de første til at sælge produkter med hele historien om, hvordan de er blevet produceret - uanset om vi sælger en gris, insulin, en ventilkomponent eller en byggeklods. Det kan vi gøre ved hjælp af allerede kendt teknologi, så det er bare med at komme i gang, lyder det fra Finn Hunneche, der er CEO i Blackbird.

Demonstrator skal vise vej til Industri 4.0
I projektet er der udviklet en demonstrator, der viser, hvordan man kan produktoptimere igennem parring af specifikke delkomponenter på baggrund af emnespecifikke data fra to forskellige dataset.

Demonstratoren er bygget op omkring EasyRobotics’ robotcelle ’Profeeder’. Robotcellen er udviklet til at opbevare emner i en eller flere emnebakker, som enten kan etableres i selve robotcellen eller i en mover, så de (u)bearbejdede emner let kan køres til og fra bearbejdningsmaskinerne i produktionen.

Hos EasyRobotics har vi fået et godt indblik i, hvordan fremtidens fremstillingsindustri kan få gavn af, at mål og kvalitetsdata opsamles på alle de emner, der bliver bearbejdet. Vi vil gerne være med til at synliggøre de muligheder, der ligger i kombinationen af robotteknologi og data igennem vores robotcelle, Profeeder, således at flere begynder at bruge automatisk opmåling til at opsamle måldata, når de robotautomatiserer deres produktion, udtaler Per Lachenmeier, der er CEO i EasyRobotics.

Aalborg Universitet har bidraget til teknologiudviklingen med en screening af hele Cloud-området, hvor fokus har været på at afdække kommunikationsprotokoller, sikkerhedsniveauer, driftssikkerhed og skalerbarhed. En viden som man har benyttet i opbygningen af demonstratoren.

Gå-hjem-møde i Aalborg
Kom og hør om demonstrationsprojektet ’Robottens centrale rolle i Industri 4.0’, når Innovationsnetværket RoboCluster og Teknologisk Institut inviterer til gå hjem-møde torsdag den 25. januar fra kl. 15.00 - 17.00 på Aalborg Universitet. Her kan du høre om de tekniske muligheder og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i samspillet mellem Industri 4.0 elementerne data og robotteknologi.

Derudover kan du møde virksomheder, der har erfaringer med udvikling og implementering af robotter, dataopsamling og visualisering af data. Dagen rundes af med en demonstration af fremtidens Industri 4.0 teknologier.

Læs mere om program og tilmelding på RoboClusters hjemmeside HER.

Foto: Teknologisk Institut

Kontaktperson
Mette KlausenMette Klausen

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T +45 6550 8211

LOADEMAIL[mette.klausen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere