• Danish
  • English

Seks nye automationsprojekter bliver skudt i gang

Seks nye automationsprojekter bliver skudt i gang

30-01-2017
Det syddanske innovationsprogram, AutomationsBoost, har efter 3. ansøgningsrunde tildelt 6,5 millioner kroner til seks nye automationsprojekter.
I de udvalgte projekter skal man henover de næste halvandet år udvikle nye automationsprodukter. 
 
- I AutomationsBoost har vi nu bevilget i alt 13 projekter, som alle skal være med til at sætte skub i automatiseringen af de syddanske virksomheder. Projekterne har alle et højt teknologiniveau, og skal derfor ud på markedet efter endt projektperiode. De bevilgede projekter her i 3. ansøgningsrunde adresserer så forskellige brancher som fødevarer, fremstilling, lager- og logistik, lyder det fra Per F. Gøse, der er teknisk projektleder i RoboCluster.
 
De nye projekter omhandler blandt andet: 
 
Automatiseret måling af fordærv i fødevarer
Inden for fødevaresikkerhed fokuserer man i stigende grad på holdbarheden af ferske fødevarer som eksempelvis kød og fisk. Hidtil er fødevarernes holdbarhed blevet angivet efter, at uddannede specialister har lugtet til den enkelte fødevare, og på den baggrund angivet en forventet holdbarhedsdato. På grund af subjektivitet indebærer denne metode fejl, det er løntungt, og fødevaresikkerheden kan ikke garanteres. Fødevareindustrien oplever desuden et stigende fokus på madspild. I dag smides der store mængder mad ud - både af privatpersoner og af industrien selv.

20170130_AutomationsBoost

I projektet vil man videreudvikle en løsning fra virksomheden AmiNIC ApS, der kan måle holdbarheden af fersk kød.  Den færdige løsning vil sikre en bedre kvalitet, og en mere præcis holdbarhedsvurdering vil give en forbedret lagerstyring, således at både madspild og fejl i kundeleverancer mindskes.  Løsningen vil blive testet og videreudviklet hos Flying Seafood, Skandinaviens største enkeltleverandør af fersk fisk.
 
Projektpartnere: AmiNIC ApS, A/S Kurt Hansen, FS DK ApS, FORCE Technology 
 
Beslutningsstøtte-system til produktionsoptimering 
I dette projekt vil virksomheden Automation Lab A/S videreudvikle sit dataloggersystem, således at de kan levere en udvidet software til beslutningsstøtte, som skal være med til at optimere deres kunders produktion. Den løsning de lige nu tilbyder, er baseret på industrielle automationskomponenter med et web-interface, der indbefatter simpel datasortering, grafer og dataudtræk. Den nye løsning vil være en modulopbygget udvidelse til automatiseret realtids-beslutningsstøtte til produktionsoptimering, der skal være i stand til at løse den
 enkelte virksomheds behov. Det opdaterede beslutningsstøtte-system skal være med til at visualisere de tiltag, der skal gøres for at optimere den enkelte virksomheds produktion, og på den måde vil produktionsvirksomheder få mulighed for at indføre Industri 4.0 tankegangen til deres produktionsanlæg.
 
Projektpartnere:  Automation Lab A/S, Blue Unit A/S, C. C. Jensen A/S, Holtec Automatic A/S, Syddansk Universitet
 
Fleksibel palleteringsløsning 
Inden for flere industrier har der over en længere periode været fokus på automatisering af palleteringsprocesser. Der er i stigende grad en efterspørgsel efter alternativer til eksisterende løsninger, hvor automation og fleksibilitet er i højsædet, og hvor der tages højde for de høje indbygningshøjder og store footprints (det fysiske areal maskinen kræver), som skaber problemer for kunderne. 
 
I projektet her skal Robot Nordic ApS i samarbejde med Martiny Automation udvikle et alternativ til de eksisterende løsninger.  Løsningen vil blive designet sådan, at den får en minimal indbygningshøjde og en stor fleksibilitet.  Softwaren i løsningen vil bestå af et automatiseret programmeringsmodul, så palletiseren kan 'programmere sig selv'. Selvprogrammeringen sker ved, at palleteringsemnet skannes for størrelse samtidig med at pallens størrelse scannes, hvorefter softwaren selv genererer de mest optimale palleteringslag og udfører palleteringen automatisk. Palleteringsløsningen vil blive webbaseret, så den kan opkobles og programmeres på flere platforme som eksempelvis smartphones og tablets. 
 
Projektpartnere: Robot Nordic ApS, Hannemann Engineering, Martiny Automation, Syddansk Universitet
 
Om AutomationsBoost
Væksthus Syddanmark og RoboCluster tilbyder et målrettet innovationsprogram, AutomationsBoost, som har til formål at skabe generiske automatiseringsløsninger med et stor potentiale, som efterfølgende er tæt på at være klar til kommercialisering og salg. Det skal ske gennem en række innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder med et automatiseringsbehov, leverandører af automatiseringsløsninger i Region Syddanmark og vidensinstitutioner.
 
AutomationsBoost har et samlet budget på 38 mio. kr., hvoraf kr. 7,5 mio. kr. bevilges af Den Europæiske Regionalfond og 17,5 mio. kr. bevilges af Syddansk Vækstforum, mens de deltagende virksomheder egenfinansierer 13. mio. kr.
 
Kontaktperson
Per F. GøsePer F. Gøse

Projektleder

RoboCluster

+45 6550 7387

LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere