• Danish
  • English

Stort potentiale i Storbritannien på trods af brexit

Stort potentiale i Storbritannien på trods af brexit

26-01-2017
Danske eksportvirksomheder trodser et svagt pund og advarsler om et fremtidigt britisk økonomisk deroute ved til stadighed at øge deres investeringer og partnerskaber i Storbritannien. Og det er med god grund. For det britiske marked rummer et stort potentiale og mange muligheder for danske virksomheder og videnspartnere og det især inden for innovativ anvendelse og udvikling af ny teknologi.
RoboCluster sætter derfor fokus på det britiske marked og dets muligheder, når vi besøger den engelske robotbranche og videnspartnere hos Manufacturing Technology Centre (MTC) i Coventry (UK) fra den 15. - 17. maj 2017.  
 
Optimismen omkring det engelske marked blomstrer fortsat hos mange danske virksomheder, på trods af at briterne går en generel økonomisk usikkerhed i møde som følge af, at de stemte sig ud af EU i juni sidste år. Danske virksomheder regner således med, at salget til Storbritannien - vores fjerdestørste eksportmarked - reelt vil stige i 2017. 
 
De positive prognoser er dog umiddelbart kun gældende på den korte bane. Både DI og regeringen er således enige om, at når man vurderer markedet på lidt længere sigt, så er der en relativ risiko for en opbremsning i den britiske vækst såvel som i den britiske købekraft, og det vil uomtvisteligt føre til et fald i den britiske appetit på eksportvarer. 
 
Når det britiske marked alligevel er interessant for danske virksomheder, og særligt danske teknologi-, automatiserings- og robotvirksomheder, så skyldes det først og fremmest at den britiske regering eksplicit har udtrykt et ønske om at forhandle en ambitiøs og den bedst mulige handelsaftale med EU. Dette giver begrundet håb om, at Brexit-resultatet formentlig ikke vil kaste Storbritanniens industri- og handelssektor ud i alvorlig og langvarig krise, men at netop denne del bliver et af de områder, hvor man fra britisk side vil prioritere en meget tæt associeringsaftale med EU. 
 
Hernæst så er robot- og teknologisektoren et område som har topprioritet for briterne i forhold til at sikre gode europæiske partnerskaber. 'Robotics & Autonomous Systems' (RAS) er således af regeringen blevet identificeret som en af de "otte store teknologier" i Storbritannien, og sektorens vækst og udvikling er blevet betegnet som afgørende for at genskabe balancen i den britiske økonomi og drive deres fremtidige vækst.

20170126_Storbritannien

 
Endelig så var den britiske regering ude allerede i 2016 og sige, at man fortsat ønskede samarbejde med EU om forskning, teknologi og videnskabelige formål. Dette understøtter mulighederne for at danske vidensinstitutioner og virksomheder med fokus på at udvikle ny teknologi forsat vil kunne samarbejde med briterne under gunstige forhold. 
 
Studietur skal åbne op for nye samarbejder
Det er med denne optimisme in mente, at RoboCluster arrangerer en studietur til Storbritannien for vores medlemmer. Turen finder sted fra den 15. - 17. maj 2017, og er arrangeret i samarbejde med Manufacturing Technology Centre (MTC) i Coventry, samt centrale aktører og videnspartnere inden for den britiske robotbranche. 
 
Turens formål er at opnå inspiration, indsigt og netværk på et af Europas største markeder for innovative teknologiske løsninger inden for anvendelse af ny teknologi. Vi kommer til at fokusere på tre hovedområder: fremstillingsindustrien og anvendelse af fleksible robotter i produktionen; sundheds- og velfærdsteknologi; og anvendelse af ny teknologi i forhold til fødevareproduktion og -håndtering. 
 
Alle tre domæner er områder, hvor den danske automatiserings- og robotindustri allerede står stærkt i briternes bevidsthed. Samtidig er det også områder, hvor der i UK er et stort uudnyttet potentiale, ikke kun for udvikling af nye løsninger men også for stort afsæt på det britiske marked. 
 
De tre domæner vil komme i fokus på turen gennem en skræddersyet workshop, hvor vi dels opnår gensidig indsigt i den danske og britiske robotbranche og dels i de respektive fokusområder. Herudover vil workshoppen også byde på en mulighed for at høre om veje til brobygning til mellem de danske og engelske videns- og klyngemiljøer, samt en unik mulighed for at møde de britiske virksomheder og organisationer og skabe B2B matchmaking ved den efterfølgende netværksmiddag. 
 
Endelig så vil turen vil også byde på muligheder for at lære af den britiske ekspertise inden for eksempelvis fuldautomatiserede produktionslinjer. Dette vil vi se eksempler på både når vi besøger MTC's state-of-the-art robothal, og når vi besøger en af verdens mest automatiserede bilfabrikanter. 
 
Turen til Coventry er en oplagt mulighed for de af vores medlemmer, som gerne vil opnå et øget markedskendskab til det britiske marked, og som ønsker vidensdeling, erfaringsudveksling, inspiration og et større netværk i både Danmark og Storbritannien. 
 
Deltag derfor i turen og giv din virksomhed en unik chance for at få inspiration, viden og netværk på et af Europas største markeder for automatiserings- og robotteknologi, og kom tæt på de største aktører i branchen på en helt anden måde, end hvis du skulle opdyrke netværket selv. 
 
For overblik over det fulde foreløbige program samt praktiske informationer om turen HER
For tilmelding eller uddybende spørgsmål kan du kontakte Bjarke Falk Nielsen på [email protected]
 
robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere