• Danish
  • English

Horizon 2020 – en verden af muligheder

Horizon 2020 – en verden af muligheder

12-03-2018
I de seneste måneder har RoboCluster i samarbejde med UAS Denmark afholdt to workshops omkring funding igennem projektet Horizon 2020-NET, der sætter fokus på danske aktørers deltagelse i Horizon 2020 inden for robotter, automation og droner, og hvilke overvejelser der indgår i processen.

Formålet med Horizon 2020-NET projektet er at intensivere forskningsinstitutioner og virksomheders deltagelse og samarbejde i større Horizon 2020-projekter inden for robot-, automations- og droneteknologi. Hensigten er, at projektets partnere, som består af DTU, SDU, AAU, Teknologisk Institut, UAS Denmark og RoboCluster, opbygger viden og netværk, der efterfølgende resulterer i ansøgninger til det europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Derfor er der netop blevet afholdt workshops med fokus på mulighederne for at søge Horizon 2020 -midler og hvilke overvejelser der indgår i ansøgningsprocessen. 20180312_Horizon 2020-projekt – en verden af muligheder_

På de to workshops har der desuden været mulighed for at høre om de oplevelser og erfaringer, som tidligere ansøgere har gjort sig, og her har Blue Ocean Robotics, SDU UAS Center og MyDefence Communication delt ud af deres erfaringer. Vi deler lidt af deres erfaringer herunder.  

Hvilke muligheder åbner sig, når man deltager i et Horizon 2020-projekt?
Virksomheden Blue Ocean Robotics har oparbejdet en solid erfaring inden for Horizon2020, og ved hvad man kan forvente af sin deltagelse.

- Der er flere gode ting at pege på, men først og fremmest får din virksomhed et bedre vidensgrundlag ved at deltage i et H2020-projekt. Man får opbygget en vidensbasis for virksomheder, da man oftest arbejder med elementer omkring teknologiudvikling i disse typer af projekter. Når vi indgår i projekter, er vi altid meget fokuserede på, at der er noget der kan blive kommercielt for os”, siger partner og Co-CEO, John Erland Østergaard fra Blue Ocean Robotics. 

Det nordjyske firma, MyDefence Communication, har også gjort sig erfaringer med at søge midler fra Horizon 2020 til at sikre danske og britiske fængsler og stadioner ved brug af droner. MyDefence Communication har fået midler til udvikling, modning og large-scale demonstration af deres KNOX-system, som er et antidrone system, der fungerer som alarm og beskyttelse mod civile droner brugt til illegale formål. Ifølge koordinator, Nanna Tribler, har deltagelsen i et H2020-projektet resulteret i følgende:

- Det har givet os muligheden for at udføre test af vores system i stor skala og i real-life situationer og derved få udviklet både systemet og vores procedurer for brug af systemet. Desuden er vi som grant-modtager blevet medlem af et stort netværk af SMV virksomheder, som tidligere har modtaget samme grant. Det medlemskab er livslangt, og byder på eksklusiv adgang til investorer og investorarrangementer, kompetenceudvidende kurser, VIP-coaching osv. Forstår man at udnytte sit nye netværk, er der ikke grænser for, hvad man udover kroner-ører kan få ud af deltagelse i et Horizon2020 projekt.

Blandt de erfarne ansøgere, er også SDU UAS Center, der er etableret i 2015 og har fokus på forskning, uddannelse, innovation og industrielt arbejde til gavn for samfundet. SDU UAS Centerets erfaring kommer af deres nuværende deltagelse i Horizon 2020-projektet, TeamPlay, med opstart i januar 2018. Projektet omhandler en gentænkning af teknologien bag programmeringssprog, hvor fokus rykkes fra programmers hastighed til andre egenskaber såsom energieffektivitet og sikkerhed.

20180312_Horizon 2020-projekt - En verden af mulighederLektor Ulrik Pagh Schultz, vurderer at deltagelse i H2020 er relevant for følgende virksomheder:

- Horizon 2020 er især relevant for virksomheder, som har en udfordring, der kræver mange års forskning og udvikling at komme videre med, og som er interesserede i et mangeårigt samarbejde med universiteter - og andre virksomheder. Man skal kunne opstille en business case, som viser, at projektet har en bred samfundsrelevans. Og så skal det være muligt at publicere om løsningen af problemet, uden at det ødelægger muligheden for senere at udnytte ideen kommercielt. Horizon 2020 har et stort fokus på SMV'er, men man skal som tommelfingerregel have en vis størrelse for at kunne løfte den administrative del. 

Hvad er de vigtigste ting i forhold til ansøgningsprocessen?
Da ansøgningsprocessen er både omfattende og tidskrævende, giver John Erland Østergaard fra Blue Ocean Robotics følgende råd til virksomheder, der har interesse i at komme i gang med at søge:

- Kig på noget, der giver mening for din virksomhed. Sørg for at starte i god tid og find de gode partnere, fordi det her er konkurrencepræget, og man kan derfor ikke søge og regne med at få. Det er få procent der får, og man skal være skarp på, at man har noget unikt. Det vil sige noget der, matcher call’et rigtig godt, og at man har et stærkt konsortium. Så skal man også være lidt selvkritisk, og spørge sig selv om det realistisk, at EU vil give mig penge og ikke nogen andre, lyder det fra John Erland Østergaard. 

Nanna Tribler fra MyDefence Communication udtaler:
- Virksomheden skal tage stilling til, om det virkelig er den her måde, den vil søge udviklingsmidler på. Og i så fald skal man gøre det til en del af virksomhedens udviklingsstrategi. Så bliver det nemmere at investere tid og ressourcer i ansøgningsfasen, og det kan være en god hjælp, for den er lang og kræver tålmodighed.

Hun tilføjer:
- Det er næsten umuligt for en mindre virksomhed at klare en så stor og kompleks ansøgning uden professionel assistance. I forhold til de professionelle fundraising-bureauer bør man altid se, om man kan forhandle sig til en no-cure-no-pay-aftale (red.: En ordning hvor fx et konsulentfirma ikke får betaling, før deres indsats faktisk giver kunden en fortjeneste.). For os var NordDanmarks EU-kontor uundværlige. De hjalp os i gang med processen og henviste os til Innovayt, som har hjulpet os med ansøgningen.

Dansk deltagelse i Horizon 2020 
Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside er den samlede danske andel af midler i Horizon 2020 på 698 mio. EURO. I alt har danske virksomheder gennem 524 ansøgninger hentet tilsammen cirka 194 mio. EURO fra Horizon2020 til forskning og innovation, hvor Region Hovedstaden har hentet omkring halvdelen af midlerne. Tallene gælder for perioden 2014 – 2016.

Når man sammenligner Danmarks succesrater: Tilskud, projekter og partnere, med de andre nordiske lande, har Danmark den tredjehøjeste succesrate for projekter og partnere i Horizon2020. I Danmark er det cirka hver 6. ansøger, der opnår en bevilling.

Kontaktperson
Morten NielsenMorten Nielsen

Cluster Manager

RoboCluster

M. +45 9350 7313

LOADEMAIL[morten.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere