• Danish
  • English

Opsaml data og øg bundlinjen

Opsaml data og øg bundlinjen

24-05-2018
Ny teknologi fra fynske Automation Lab gør det muligt at indsamle viden fra maskiner i hele verden. Viden, som kan være guld værd og som kan spare nedbrud, olie, fiskeliv og fejlproduktion. Teknologien gør det også muligt at høste data fra egne solgte maskiner, så man kan sikre sig indtægten fra efterfølgende service. Men endnu mangler mange maskinbyggere at forstå de uanede muligheder i teknologien.

Forestil dig, at den maskine, du har solgt for et år siden, selv sender dig besked, når den skal have skiftet olie eller en anden vital del. Du kontakter hurtigt maskinens ejer og gør det nødvendige og sikrer dermed, at maskinen ikke brænder sammen og koster dyrt i reparation og nedetid. Dermed har du udviklet din forretningsmodel fra blot at lange maskiner over disken til at sælge og sikre den ydelse, din maskine leverer.  Det kaldes servitization og er en udløber af Industri 4.0 - og bare én af de ting, ny datalogging-teknologi fra Automation Lab i Svendborg kan bruges til.20180524_Opsaml Data Og Øg Bundlinjen Kopi

Hele verden kan tjekkes fra Svendborg. Eller i hvert fald de maskiner, som virksomheden Automation Labs system opsamler data fra. Automation Labs teknologi gør det muligt at holde øje med maskiners performance globalt i et lettilgængeligt overvågningsværktøj. Dermed kan udvalgte maskiner overvåges fra langdistance 24/7, så de udnyttes optimalt. Teknologien bruges allerede til at indsamle data på så forskellige områder som fiskefarme, oliefiltrering og skibsfart.

”Med teknologien fra Automation Lab indsamler vi data om vindstyrke, vindretning, skibets kurs og fart og oplysninger om energiforbrugende maskineri om bord på tre hårdtarbejdende skibe: færgen Spodsbjerg-Tårs, et såkaldt jack up skib, der bruges til opstilling af havvindmøller, og et supplyskib, der servicerer boreplatforme. Ved at sammenligne disse data kan vi se, hvordan skibe skal føres under forskellige forhold for at udnytte deres brændstof optimalt. Erfaringer fra projektet opsamles i et undervisningsmateriale, der benyttes ved efteruddannelse samt ved uddannelse af kommende officerer – styrmænd og maskinmestre. Uden ALDAQ-systemet fra Automation Lab kunne vi ikke indsamle den viden, som hele projektet bygger på,” forklarer projektleder Marie Lützen fra SDU og SIMAC.

Automation Labs dataloggere kan anvendes i utallige brancher og er allerede en vital komponent i virksomheder, der tilbyder så forskellige tjenester som møbelproduktion, servicering af fiskefarme og opgradering af gas. For eksempel er stationer til måling af vandkvalitet leveret af virksomheden Blue Unit A/S, der sælger udstyr til fiskefarme på globalt plan, allerede udstyret med Automation Labs dataloggere. Her fører datafangst til øget fiskefangst, da farmenes udbytte øges med en forbedret overvågning af vandkvaliteten. Teknologien udvikles nu med beslutningsstøtte og supportopfølgning for at automatisere de rådgivningsprocesser, som er et af Blue Units centrale produkter. Et andet eksempel er virksomheden Ammongas, som opgraderer gas i anlæg over hele Norden. Ansatte i Danmark følger via Automation Labs teknologi anlæg i Norge og Sverige og kan hurtigt gribe ind, hvis gaskvaliteten falder.

”Markedet for Automation Labs dataopsamling er ubegribeligt stort. Men det kræver, at maskinbyggere forstår mulighederne i, at vi lægger et stykke software i den såkaldte PLC (Programmable Logic Controller), som de normalt altid indbygger i en ny maskine. Med softwaren kan vi sende data hjem til et dataopsamlingssystem med sikker kryptering og dermed rapportere i døgndrift om alt, hvad maskinen præsterer eller ikke præsterer,” forklarer Claus Walter Jensen, CEO i Automation Lab.

Han bakkes op af Peter Falk fra Udvikling Fyn, som siger:

”Med Automation Labs teknologi kan man sælge en service i stedet for blot en maskine. Det gør det muligt tjene penge sammen med kunderne i stedet for blot at aflevere sit apparat og gå ud og lede efter en ny, der vil købe noget. Servitization er den sundeste og sikreste forretningsmodel. Men den kræver øget forståelse for de nye, fantastiske tekniske muligheder.”

Automation Labs nye teknologi er udviklet med støtte i form af EU-midler fra EU’s Regionalfond og fra Syddansk Vækstforum via innovationsprogrammet AutomationsBoost, som drives af aktørerne RoboCluster og Væksthus Syddanmark. Støttepengene finansierer 50 procent af den tid, de involverede bruger på at komme fra ide til færdigt produkt. Målet med AutomationsBoost er at øge graden af innovation og automatisering i små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark og derved skabe vækst. I de seneste 30 år har Danmark mistet 200.000 job som resultat af udflytning af produktion til andre lande. Udflytningen af produktionen har ramt især Fyn og Sydjylland, da en stor del af arbejdspladserne her netop findes i fremstillingsindustrien. 

Kontaktperson
Per F. GøsePer F. Gøse

Projektleder

RoboCluster

T- +45 6550 7387

LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere