• Danish
  • English

Robotter i kloakken vil spare samfundet kæmpe millionbeløb

Robotter i kloakken vil spare samfundet kæmpe millionbeløb

13-11-2018
I fremtiden skal landets kloakker bebos af overvågningsrobotter. Ved hjælp af robotterne, ’big data’ og kunstig intelligens (AI) vil et nyt forskningsprojekt spare flere hundrede millioner kroner på vedligehold af kloakker

Manglende viden om kloakrørene gør at danske vandforsyninger må udskifte rørene lang tid før forventet. Selv en lille forbedring i rørenes levetid kan give en besparelse på et trecifret millionbeløb, og det er ambitionen i et nyt fælles forskningsprojekt fra bl.a. Aalborg Universitet (AAU), Syddansk Universitet (SDU), vandforsyninger og teknologivirksomheder.

20181113_Robotter I Kloakken _Aarhus Vand
Foto: Aarhus Vand

En af de dyreste infrastrukturer i Danmark ligger under jorden. De danske vandforsyninger, som ejer og har ansvaret for kloaknetværket bruger i dag manuel TV-inspektion for at undersøge kloakrørenes tilstand.

”De nyeste computer vision og AI-algoritmer, som vi forsker i, muliggør automatisering af komplicerede opgaver. Ud fra vores erfaring fra andre forskningsprojekter forventer vi automatisk at kunne finde fejl i kloaknetværket ud fra de sensordata, den nye robot vil levere”, siger Thomas Moeslund, professor ved AAU.

Vandforsyningerne har ikke mulighed for at overvåge alle kloakrør konstant, og det betyder, at slid og fejl på et rør ikke opdages, før det bliver meget kritisk og røret må udskiftes. Visionen med projektet er at overvågning af kloakken med robotterne sker automatisk, og at vandforsyningerne derfor kun skal gribe ind lige inden et rør trænger til renovation eller udskiftning.

Potentiale for eksporteventyr

Målet med projektet er at automatisere hele inspektionsprocessen. Robotter skal sættes ned i kloakkerne for at opsamle data om rørene, og computeralgoritmer skal så analysere data og finde uregelmæssigheder i rørene.

Hovedmålet er at minimere vandforsyningernes udgifter til deres kloaknetværk, men derudover kan projektet også medføre et eksporteventyr for de involverede virksomheder, fordi kloaknetværk i hele verden oplever samme udfordringer som i Danmark.

”Med ASIR projektet bliver kloakken mere gennemsigtig, fordi vi bruger den nyeste forskning og teknologi til at indsamle data og efterfølgende analysere disse data. Besparelsespotentialet for de danske vandforsyninger er stort. Så med tanke på at problemet er det samme i hele verden, er potentialet enormt”, siger Jens Peder Kristensen, der er CEO TinyMobileRobots ApS.

For at målet kan opnås er det nødvendigt at gennemføre forskning og intensive test. Med Innovationsfondens investering i projektet får projektdeltagerne mulighed for at lave forskning og test, som i sidste ende skal vise at Danmark er i den absolutte elite indenfor højteknologisk produktudvikling.

Projektdeltagerne har stor erfaring indenfor hver deres felt og vil tilsammen sammensætte et produkt med nogle af de mest lovende teknologier der arbejdes med og forskes i. AAU’s og SDU’s enorme erfaring og viden indenfor computer vision og robotteknologi, skal hjælpe virksomhederne med en udvikle højteknologisk løsning, der kan fungere og sælges på det kommercielle marked.

I projektet deltager AAU, TinyMobileRobots, Aarhus Vand, SDU, HOFOR København, VandCenter Syd Odense, EnviDan, FKSSlamson og Inlov Robotics. Både Aalborg Universitet og Syddansk Universitet er partnere i Innovationsnetværket RoboCluster.

Kilde: AAU

Kontaktperson
Thomas MoeslundThomas Moeslund

Professor

Aalborg Universitet

T. +45 9940 8787

LOADEMAIL[tbm]DOMAIN[create.aau.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere