• Danish
  • English

Værdifuldt samarbejde til gavn for din virksomhed

Værdifuldt samarbejde til gavn for din virksomhed

27-09-2018
I foråret 2019 udbyder DTU Elektro projekter svarende til omkring 100 kandidatspecialer. Til kandidatuddannelsen i elektroteknologi søger DTU Elektro derfor samfundsnyttige projektforslag med relevante problemstillinger.

Et konstruktivt samarbejde omkring et projekt er værdiskabende både for den studerende og for virksomheden. Hos DTU Elektro (Institut for Elektroteknologi) opfordrer man derfor virksomheder til at byde ind med ét eller flere projekter til de studerende på kandidatuddannelsen i elektroteknologi.  Uddannelsen er engelsksproget, og omkring halvdelen af de studerende er internationale. 20180927_Værdifuldt Samarbejde Til Gavn For Din Virksomhed

Ved at tilbyde et projekt får virksomheder adgang til den nyeste viden fra DTU og mulighed for at få en ’næsten færdiguddannet’ civilingeniør ind i virksomheden.

Projektet skal omfatte løsningen af en større ingeniørteknisk opgave, herunder planlægning, udførelse og rapportering. Omfanget af projektet svarer til 840-980 timers arbejde pr. studerende og udføres enkeltvis eller i grupper af to studerende.

Ønsker din virksomhed at tilbyde projektforslag, kan du indsende projektforslag via DTU’s Praktik- og Projektbank her inden den 24. oktober 2018.

Projektdag på DTU
DTU Elektro afholder desuden en projektdag, hvor projektudbydere, DTU-vejledere og studerende kan mødes og drøfte projekterne. Der er blandt andet mulighed for at præsentere en poster og/eller give et 10 minutters oplæg omkring projektet.

Efter projektdagen vælger de studerende et projekt, og tilmelder det hos en DTU-vejleder, som efterfølgende orienterer virksomheden, og sørger for at aftale det første møde, inden projektet går i gang.

Praktisk info
Tid: Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 12.15 – 16.00
Sted: DTU, Bygning 341 auditorium 21, 2800 Kgs. Lyngby
Tilmelding: Send din tilmelding til projektkoordinator Kerstin L. Smith på mail: [email protected]

Du kan læse mere om projektdagen og se programmet her.

Kontaktperson
Kerstin L. SmithKerstin L. Smith

Projektkoordinator

DTU Elektro

T. +45 4525 3671

LOADEMAIL[klsmith]DOMAIN[elektro.dtu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere