• Danish
  • English

Virksomheder kan ansøge om hjælp til innovationsproces

Virksomheder kan ansøge om hjælp til innovationsproces

22-03-2018
Innovationsnetværket RoboCluster åbner ny ansøgningsrunde til faglige demonstrationsprojekter – denne gang inden for Industri 4.0 og droner. Ansøgningsfristen er den 18. april 2018.

Som medlem af Innovationsnetværket RoboCluster 20180322_RoboClusterhar du mulighed for at søge om støtte til en innovationsproces i din virksomhed i et såkaldt fagligt demonstrationsprojekt.

Temaerne for de kommende to faglige demonstrationsprojekter er ’Industri 4.0’ og ’Droner’, og det er muligt at ansøge om op til 400.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere. Der udbydes 800.000 kr. i denne ansøgningsrunde.

Projektet skal igangsættes og afsluttes i perioden fra 1. juli 2018 - 31. december 2018, og der er ansøgningsfrist den 18. april 2018.

Faglige projekter i Innovationsnetværket RoboCluster skal:

  • Relatere sig til innovationsnetværkets faglige fokusområder samt bidrage til opfyldelse af netværkets mål
  • Understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og vidensinstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov
  • Have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder

Hvis din virksomhed ønsker at deltage i et fagligt demonstrationsprojekt, kan du rette henvendelse direkte til den relevante videnspartner i Innovationstionsnetværket RoboCluster eller til Cluster Manager Morten Nielsen.

Innovationsnetværket RoboCluster kører lige nu på en fireårig bevilling, som løber indtil juni 2018. Bevillingsperioden er blevet forlænget med et halvt år indtil 31. december 2018, og det er i den forlængede bevillingsperiode, at de to nye faglige demonstrationsprojekter vil køre. Herefter starter den nye innovationsnetværksordning op under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som RoboCluster er i gang med at ansøge.

Find eksempler på tidligere faglige demonstrationsprojekter herunder:

Kontaktperson
Christina E. Wanscher Christina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 6550 7952

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere